Mötesordförande på årsmötet och stadgarna i ideell förening

2021-11-12 i Föreningar
FRÅGA |En liten ideell förening ska hålla årsmöte. Styrelsens ordf. är föreslagen att vara mötesordförande. Någon medlem anser att mötesordf. ska vara externt rekryterad alt. ska föreningens revisor vara mötesordf. Stadgarna har inga bestämmelser om detta.
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar. Stadgarna är därför extra viktiga för att avgöra vad som gäller i den här typen av frågor. Står det inget i stadgarna om vem som ska vara ordförande på årsmötet är det upp till årsmötet att bestämma detta. Ofta finns det med en punktlista i stadgarna där det framgår att val av mötesordförande beslutas av årsmötet. Svaret på din fråga är alltså att om det inte framgår av stadgarna att det måste vara en extern person som ska vara mötesordförande så går det alldeles utmärkt att föreslå styrelsens ordförande. Du skulle kunna säga till medlemmen att skriva en motion och föreslå en ändring i stadgarna så att det blir på det sättet som medlemmen vill. Om årsmötet antar ändringen så träder det i kraft till nästa årsmöte.

Gäller konsumentlagstiftning för ideell förening

2021-01-31 i Föreningar
FRÅGA |Vi är en ideell förening som ska bygga till en hall. Gäller konsumentköplagen vid en upphandling eller ska man använda AB/ABT?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt Konsumentköplagen (KkL) och Konsumenttjänstlagen (KtjL) (som kan bli aktuell vid småhusentreprenad) är definition av konsument en fysisk person (se 1 § KkL och 1 a § KtjL). En ideell förening räknas som en så kallad juridisk person och kan därför inte vara konsument. Svaret på din fråga är alltså att konsumentlagstiftningen inte blir direkt tillämplig för er.

Fullmakt för att rösta på årsmöte i ideell förening

2021-06-08 i Föreningar
FRÅGA |Kan ett ombud till årsmöte i ideell förening vara en annan medlem, eller ska det vara en person som inte är medlem i föreningen?Kan en medlem istället ge en fullmakt direkt till styrelsen där man uppger hur man vill rösta i propositioner och motioner?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på din fråga är att det är fullt möjligt att lämna fullmakt till någon att företräda en som medlem på t ex ett årsmöte i en ideell förening. Den som har fullmakten behöver inte vara medlem.Många föreningar väljer därför att för säkerhets skull reglera detta i sina stadgar. Det kan t ex. regleras genom att man skriver att en fysisk person endast kan företräda en medlem med hjälp av fullmakt. Hoppas du fick svar på din fråga.