Avsändare eller mottagare skyldig till narkotikasmuggling?

2014-08-25 i Narkotikabrott
FRÅGA |om någon vill att jag ska skicka ett läkemedel som är receptbelagt i sverige men inte i landet jag skickar varan ifrån vem är det då som begår ett brott och är straffbar avsändaren eller mottagaren?
Sina Amini |Hej,Otillåten användning av narkotika är straffbelagt under både smugglingslagen (SSL) och narkotikastrafflagen (NSL). Vid smuggling av narkotika har 6 § SSL företräde över narkotikastrafflagen. Vad som anses utgöra narkotika vid narkotikasmuggling enligt 6 § SSL definieras i 8 § NSL, se 2 § stycke 2, punkt 1 SSL. Av 8 § NSL framgår det att läkemedel kan under vissa fall anses utgöra narkotika enligt lagens mening. Som nämndes tidigare används samma definition av narkotika i smugglingslagen vid tillämpningen av regler rörande sådan medel.Vad som anses utgöra smuggling enligt SSL finns beskrivet i 3 § SSL. Av paragrafen kan man dra slutsatsen att det är i praktiken endast avsändaren av varan som kan bli skyldig för smuggling enligt 3 § SSL, eller i vissa fall för narkotikasmuggling enligt 6 § SSL. Det är mer sannolikt att mottagaren av t.ex. narkotika döms under 1 § punkt 6 NSL. Hoppas detta belyste rättsläget lite bättre. Med vänlig hälsning,

Narkotikabrott - ringa

2014-07-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Vad bettyder narkotikabrott (ringa brott) undrar om min 20 åring pojke.
|Hej och välkommen till Lawline!Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen, se här.Enligt lagens 1 § gäller följande. Den som olovligen1. överlåter narkotika,2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.Enligt lagens 2 § gäller följande. Är brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex mån

Uppsåt och påföljd vid narkotikabrott

2014-05-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag blev för några dagar sen ombedd att hålla i en karta med (vad jag sedan fick reda på vara oxycontin) Medans jag håll i den kom en civilpolis, visade brickan och hävdar att det är olaglig att hålla i en olaglig substans åt någon. Det visade sig vara 8-10 st oxycontin á 15mg.Jag antar att det är lönlöst att förklara situationen för polisen igen, för han verkade ha bestämt sig för att det var mitt. Nu kommer jag få ett brev därifrån...Vad jag undrar är vilket straff jag kan få för detta? Jag har aldrig tidigare blivit misstänkt för narkotika innehav. Blir det böter? i så fall hur mycket ungefär. Kan jag få fängelse? Detta oroar mig så oerhört mycket, då jag inte har en aning om vad det kan rendera i. Mvh /Thomas
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Först och främst måste jag säga att det är väldigt svårt att avgöra en sådan här fråga, eftersom det är domstolens bedömning som kommer avgöra. För att någon ska kunna dömas för narkotikbrott krävs det uppsåt. Det betyder att du måste ha varit medveten om vad du gjorde dig skyldig till. I litteratur sägs det att en person kan dömas om han/hon visste vilket ämne det var, men inte visste att det var narkotikaklassat. Som det låter på din fråga visste du inte vilket ämne det handlade om, om detta kan bevisas inför domstol kan du troligen inte dömas.Oavsett om tabletterna var dina eller inte (och du visste vilket ämne det handlade om) är det ett brott bara att inneha dem, se 1 § 6p narkotikastrafflagen (NSL) (https://lagen.nu/1968:64). Eventuellt kan detta dömas som ringa brott eftersom det handlade om förhållandevis få tabletter, enligt 2 § NSL (för amfetamin går gränsen ungefär vid 8 mg för ringa brott) Då kan du dömas till böter eller högst 6 månaders fängelse. I "vanliga" fall blir påföljden inte fängelse om man är ostraffad sedan innan. Dock är narkotikabrott ett s.k. artbrott och den presumtionen är då inte längre lika självklar. Men som sagt, detta är svårt att avgöra eftersom det skiljer sig mycket från fall till fall och det är domstolens bedömning i just ditt fall som kommer avgöra. Hoppas det blev lite klarare, vänligen

Gräns för ringa narkotikabrott cannabis

2014-03-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |hej, jag har en dotter som har använt marijuana ganska mycket, hennes far bor i USA och där har hon via läkare fått tillstånd att röka i medicinskt syfte( hon har ADHD). Vi har haft problem med detta i Sverige men hon säger att hon slutat. Således blev vi ganska chockade när hon blev tagen av polisen och straffad för ringa narkotika brott. Jag undrar nu HUR mkt marijuana man ska har på sig för ringa narkotika b.? främst vill jag veta om hon ljuger då hon säger att behållaren på hennes nyckelring "bara" innehöll ngr blad.... Vad krävs för ringa narkotika brott i mängd??
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Cannabis klassas som narkotika och bestämmelserna om narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen, https://lagen.nu/1968:64.Var gränsen går huruvida ett narkotikabrott ska anses som ringa framgår dock inte direkt av lagen utan följer av rättspraxis. När det gäller narkotikabrott tittar man huvudsakligen på vilken typ av narkotika det är, om innehavet är för eget bruk eller ej samt mängden narkotika.I och med att man tittar på flera faktorer vid bedömningen av huruvida ett narkotikabrott är att anse som ringa eller inte är det inte endast mängden narkotika som spelar in. Men man brukar i praxis anse att gränsen för ringa innehav av cannabis går vid ungefär 50 gram. Det vill säga att om det är under 50 gram är det att anse som ringa narkotikabrott och om det är 50 gram eller mer är det att anse som "vanligt" narkotikabrott. Men det är som sagt även andra omständigheter som avgör. Ett innehav av exempelvis 20 gram cannabis skulle kunna utgöra "vanligt" narkotikabrott om det finns skäl att anta att personen som innehar cannabisen ska sälja det istället för att ha det för eget bruk.För att undvika missförstånd vill jag poängtera att gränserna för innehav av narkotika skiljer sig beroende på vilken typ det handlar om. Skulle det istället röra sig om exempelvis heroin, kokain eller amfetamin är gränserna mycket lägre satta.Hoppas detta blir till hjälp för dig!Vänliga hälsningar,

Straff för ringa narkotikabrott

2014-07-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, Vad kan det bli för straff om man blir tagen med 14 sömntabletter 7,5 mg st. samt att man kissar positivt på hasch?
|Hej och tack för din fråga! De gärningar du beskriver faller in under brottsbeskrivningen narkotikabrott i narkotikastrafflagen som du hittar i 1 § https://lagen.nu/1968:64. I detta fall rör det sig om två fall av narkotikabrott, ett för innehav och ett för bruk. Baserat på den mängd du har innehaft och att det rör sig om positivt urinprov så faller gärningarna med största sannolikhet in under ringa narkotikabrott i 2 §. Där anges en straffskala som går från böter - till högst sex månader fängelse. Vilket straff som kommer utdömas är svårt att säga utan mer information. Påföljdsbedömningen baseras på en mängd olika omständigheter, t.ex. ålder och tidigare brottslighet. Ett fängelsestraff blir det dock troligtvis inte, det skulle vara alldeles för ingripande.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Tidigare narkotikabrott och inresa till USA

2014-06-02 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej jag ska åka i augusti till USA i två veckor o hälsa på släkt o vänner. Jag är dömd för olovlig körning två gånger o ringa narkotikabrott när jag var mellan 18 o 19 år gammal är 22 år nu. Kommer jag ha problem med att komma in i landet?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du bör kontakta den amerikanska ambassaden för att få svar på din fråga. Länk till deras hemsida finner du här .Vänligen,

Förverkande av narkotika

2014-04-04 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad betyder beslut om förverkande av narkotika? Förverkas: Punkt 1 en icke vägbar mängd cannabis förverkas enligt lagrum 6 paragraf narkotikastrafflagen . Jag har skrivit förut o frågat ang. En dotter... Är hon fortfarande straffad för ringa brott? Mvh Anki
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.När det talas om förverkande i 6§ narkotikastrafflagen så innebär det att narkotikan eller motsvarande värde från denna ska frånhändas den som begått brottet. Det innebär således inte att själva straffet förverkas.Vänligen,Christopher

Straffvärdet vid narkotikabrott

2014-03-13 i Narkotikabrott
FRÅGA |Straffvärde ca 70 g amfetamin?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det brott som aktualiseras är narkotikabrott som definieras i narkotikastrafflagen. Straffet för narkotikabrott är fängelse upp till tre år. 70 gram skulle antagligen ge runt fem-sex månader. Domstolen kommer även se till vad som är skärpande och förmildrande omständigheter, detta kan du se i Brottsbalken 29 kap.Med vänlig hälsning,