Tidigare narkotikabrott och inresa till USA

2014-06-02 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej jag ska åka i augusti till USA i två veckor o hälsa på släkt o vänner. Jag är dömd för olovlig körning två gånger o ringa narkotikabrott när jag var mellan 18 o 19 år gammal är 22 år nu. Kommer jag ha problem med att komma in i landet?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du bör kontakta den amerikanska ambassaden för att få svar på din fråga. Länk till deras hemsida finner du här .Vänligen,

Förverkande av narkotika

2014-04-04 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad betyder beslut om förverkande av narkotika? Förverkas: Punkt 1 en icke vägbar mängd cannabis förverkas enligt lagrum 6 paragraf narkotikastrafflagen . Jag har skrivit förut o frågat ang. En dotter... Är hon fortfarande straffad för ringa brott? Mvh Anki
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.När det talas om förverkande i 6§ narkotikastrafflagen så innebär det att narkotikan eller motsvarande värde från denna ska frånhändas den som begått brottet. Det innebär således inte att själva straffet förverkas.Vänligen,Christopher

Straffvärdet vid narkotikabrott

2014-03-13 i Narkotikabrott
FRÅGA |Straffvärde ca 70 g amfetamin?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det brott som aktualiseras är narkotikabrott som definieras i narkotikastrafflagen. Straffet för narkotikabrott är fängelse upp till tre år. 70 gram skulle antagligen ge runt fem-sex månader. Domstolen kommer även se till vad som är skärpande och förmildrande omständigheter, detta kan du se i Brottsbalken 29 kap.Med vänlig hälsning,

Straff för ringa narkotikabrott

2013-06-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej jag undrar om ringa narkotikabrott alltid förblir ett brott som enbart ger böter(Cannabis, THC) även om det sker upprepade gånger tex säg 20 gånger hos en enskild individ. Jag har inte hittat någon information på nätet kring detta men med tanke på att brottet inte är allvarligt så borde de förbli ett bötesbrott alla gånger?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Regler om straff för ringa narkotikabrott hittar du i Narkotikastrafflagen (NSL), se https://lagen.nu/1968:64, och i Brottsbalken (BrB) se https://lagen.nu/1962:700.Enligt NSL 2§ så kan ringa narkotikabrott ge upp till sex månaders fängelse så det är alltså fullt möjligt att bli dömd till fängelse för ringa narkotikabrott även om brottet normalt bestraffas med böter. Vilket straff man får beror helt och hållet på domstolens bedömning av brottets straffvärde i det enskilda fallet. Till exempel så beror det på vilken typ av narkotika det rör sig om, hur mycket det är och ifall det är avsett för personligt bruk eller inte. När man bedömer straffvärdet av brottet så ska dessutom återfall tas med som en försvårande omständighet (BrB 29 kap 4§). Man kan alltså mycket väl bli dömd till fängelse.Med vänliga hälsningar

Uppsåt och påföljd vid narkotikabrott

2014-05-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag blev för några dagar sen ombedd att hålla i en karta med (vad jag sedan fick reda på vara oxycontin) Medans jag håll i den kom en civilpolis, visade brickan och hävdar att det är olaglig att hålla i en olaglig substans åt någon. Det visade sig vara 8-10 st oxycontin á 15mg.Jag antar att det är lönlöst att förklara situationen för polisen igen, för han verkade ha bestämt sig för att det var mitt. Nu kommer jag få ett brev därifrån...Vad jag undrar är vilket straff jag kan få för detta? Jag har aldrig tidigare blivit misstänkt för narkotika innehav. Blir det böter? i så fall hur mycket ungefär. Kan jag få fängelse? Detta oroar mig så oerhört mycket, då jag inte har en aning om vad det kan rendera i. Mvh /Thomas
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Först och främst måste jag säga att det är väldigt svårt att avgöra en sådan här fråga, eftersom det är domstolens bedömning som kommer avgöra. För att någon ska kunna dömas för narkotikbrott krävs det uppsåt. Det betyder att du måste ha varit medveten om vad du gjorde dig skyldig till. I litteratur sägs det att en person kan dömas om han/hon visste vilket ämne det var, men inte visste att det var narkotikaklassat. Som det låter på din fråga visste du inte vilket ämne det handlade om, om detta kan bevisas inför domstol kan du troligen inte dömas.Oavsett om tabletterna var dina eller inte (och du visste vilket ämne det handlade om) är det ett brott bara att inneha dem, se 1 § 6p narkotikastrafflagen (NSL) (https://lagen.nu/1968:64). Eventuellt kan detta dömas som ringa brott eftersom det handlade om förhållandevis få tabletter, enligt 2 § NSL (för amfetamin går gränsen ungefär vid 8 mg för ringa brott) Då kan du dömas till böter eller högst 6 månaders fängelse. I "vanliga" fall blir påföljden inte fängelse om man är ostraffad sedan innan. Dock är narkotikabrott ett s.k. artbrott och den presumtionen är då inte längre lika självklar. Men som sagt, detta är svårt att avgöra eftersom det skiljer sig mycket från fall till fall och det är domstolens bedömning i just ditt fall som kommer avgöra. Hoppas det blev lite klarare, vänligen

Gräns för ringa narkotikabrott cannabis

2014-03-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |hej, jag har en dotter som har använt marijuana ganska mycket, hennes far bor i USA och där har hon via läkare fått tillstånd att röka i medicinskt syfte( hon har ADHD). Vi har haft problem med detta i Sverige men hon säger att hon slutat. Således blev vi ganska chockade när hon blev tagen av polisen och straffad för ringa narkotika brott. Jag undrar nu HUR mkt marijuana man ska har på sig för ringa narkotika b.? främst vill jag veta om hon ljuger då hon säger att behållaren på hennes nyckelring "bara" innehöll ngr blad.... Vad krävs för ringa narkotika brott i mängd??
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Cannabis klassas som narkotika och bestämmelserna om narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen, https://lagen.nu/1968:64.Var gränsen går huruvida ett narkotikabrott ska anses som ringa framgår dock inte direkt av lagen utan följer av rättspraxis. När det gäller narkotikabrott tittar man huvudsakligen på vilken typ av narkotika det är, om innehavet är för eget bruk eller ej samt mängden narkotika.I och med att man tittar på flera faktorer vid bedömningen av huruvida ett narkotikabrott är att anse som ringa eller inte är det inte endast mängden narkotika som spelar in. Men man brukar i praxis anse att gränsen för ringa innehav av cannabis går vid ungefär 50 gram. Det vill säga att om det är under 50 gram är det att anse som ringa narkotikabrott och om det är 50 gram eller mer är det att anse som "vanligt" narkotikabrott. Men det är som sagt även andra omständigheter som avgör. Ett innehav av exempelvis 20 gram cannabis skulle kunna utgöra "vanligt" narkotikabrott om det finns skäl att anta att personen som innehar cannabisen ska sälja det istället för att ha det för eget bruk.För att undvika missförstånd vill jag poängtera att gränserna för innehav av narkotika skiljer sig beroende på vilken typ det handlar om. Skulle det istället röra sig om exempelvis heroin, kokain eller amfetamin är gränserna mycket lägre satta.Hoppas detta blir till hjälp för dig!Vänliga hälsningar,

Ringa narkotikabrott, belastningsregistret och strafföreläggande.

2014-02-21 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag var för ett tag sedan på en studentfest där saker och ting inte gick som planerat. Jag var ute och rökte med några kompisar på ute-terrassen och plötsligt kommer en vakt och börjar ta tag i min kompis. Han vänder sig sedan om och tar tag i mig, påstår att fimpen som jag någon sekund tidigare slängt på marken, var en joint. Han tar då med mig ut (efter att ha plockat upp fimpen), ringer polisen och jag får lämna urinprov. Det visar självfallet negativt, med tanke på att jag aldrig rökt på, men ändå får jag ett brev nu som säger att jag är misstänkt för ringa narkotikabrott (narkotikainnehav), vilket då gäller de 0,12 gram cannabis som fanns i jointen som vakten tog upp från marken. Så nu vill jag helt enkelt veta vad jag borde göra. Alternativ 1: betala en summa på 2000 kronor och hamna i belastningsregistret i 5 år (om jag har fattat allt rätt) eller Alt. 2: Skriva ett brev till åklagaren där jag berättar precis det jag sa på förhöret, sanningen om att jag inte har någon aning om vad det var för joint. Men då står det i brevet att det "troligen" kommer leda till rättegång vilket inte låter så roligt. Så vad är bäst för min framtid? Kan jag bli dömd för ringa narkotikabrott om det leder till rättegång och vakten skulle vittna emot mig och säga att "jag såg honom slänga den" eller något i den stilen? Vill också tillägga att jag, i det fallet, har tre vittnen som stod alldeles bredvid mig och såg att han tog upp det från marken. Tack så mycket! / Erik, 18 år, tidigare ostraffad.
|Hej Erik! I ditt fall är det fråga om ett ringa narkotikabrott där åklagaren har beslutat att meddela ett strafföreläggande. Ett sådant har samma verkan som en dom, den enda praktiska skillnaden är att det inte blir någon rättegång. Om du väljer att skriva under detta innebär detta att du erkänner brottet som åklagaren menar att du begått och du blir skyldig för att ha begått ringa narkotikabrott, därmed får du även betala boten. I och med att du då anses ha begått brottet kommer detta framgå i belastningsregistret under fem år. Förfarandet med strafföreläggande är frivilligt, du kan välja att låta målet prövas av domstolen. Hur domstolen kommer döma i ditt mål är svårt för mig att uttala mig om. Å ena sidan har du provet som visade på att du inte hade brukat narkotika, vilket också tyder på att du inte heller gjort dig skyldig till innehav. Å andra sidan har du vaktens vittnesmål. Om du anser dig oskyldig ska du i min mening låta domstolen pröva målet. Om domstolen skulle döma dig för ringa narkotikabrott blir påföljden, utifrån det du angett i din fråga, böter. En fällande dom skulle även i detta fall innebära att brottet då skulle framgå i belastningsregistret i fem år, vidare kan du komma att behöva stå för en viss del av dina egna advokatkostnader. Hoppas att du fått svar på din fråga, jag önskar dig lycka till!Vänlig hälsning

Innehav av ecstasy mm.

2013-04-02 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej för några veckor sedan blev jag tagen av polisen med 0,23 gram MDMA på mig, jag var så full att att jag ärligt talat inte kommer ihåg om jag tagit något eller hur jag fick tag på det. Jag antar att det ändå är helt omöjligt att komma ifrån straff men frågar ändå, är det så?Jag har tidigare fått 2 böter för ringa narkotika (cannabis) och även 30 dagsböter och 2 års villkorlig dom för våld mot tjänsteman för ett halvår sedan. En mycket löjlig anmälan enligt min mening där ett löst slag på en överarm utdelades.Jag ska iaf på förhör snart. Om jag då erkänner får jag i vanliga fall en förenklad delgivning och en böter för ringa narkotika men eftersom jag har denna villkorliga dom undrar jag hur det går till, blir det rättegång? eller blir det någon slags utredning om min livstil?Jag har fast jobb, äger en bostad och har inga som helst sociala problem förutom att det händer att jag blir extremt full nån gång om året och inte kommer ihåg vad jag gjort.Självklart kan ni inte säga exakt vilket straff jag kommer få men dessa är mina frågor förutom ovanstående:Vilket är det värsta straff jag kan få?Vilket straff tror ni jag kommer få om ni gör en kvalificerad gissning baserat på infon ni fått? Vad är vanligast vid liknande fall? Skulle va skönt å veta ungefär. Jag förlåter er om det visar sig bli helt fel!Är det dumt att neka? (jag kommer ju faktiskt inte ihåg) Riskerar jag värre straff då? Brist på trovärdighet och samarbetsvilja osv.Tack för hjälpen och en mycket bra sida!
Pierre Olsson |Hej!Regler om straff för befattning med narkotika finns i Narkotikastrafflagen (NSL), se https://lagen.nu/1968:64. Generella regler om brott och straff finns i Brottsbalken (BrB), se https://lagen.nu/1962:700. Att inneha narkotika är brottsligt och straffas vid brott av normalgraden med fängelse i upp till tre år. Om brottet är ringa så är maxstraffet fängelse i sex månader (NSL 1 och 2 §§). Det är alltså viktigt att dra upp gränsen mellan ringa brott och brott av normalgraden.När man rubricerar ett brott gällande innehav av narkotika så kollar man dels på vad det är för sorts narkotika och dels hur mycket narkotika gärningsmannen hade på sig. Enligt en ny dom från Svea hovrätt så ska MDMA eller ecstasy jämställas med amfetamin när man bedömer straffvärdet på brottet, se https://lagen.nu/dom/rh/2012:79. Det innebär att gränsen för vad som är ringa brott går vid 50 tabletter. Jag vet inte exakt hur många tabletter som motsvarar 0,23 gram ecstasy men för mig låter det som att 0,23 gram är en ganska liten mängd. Jag utgår därför ifrån att brottet kommer att rubriceras ringa narkotikabrott. Vad gäller påföljden så är det tyvärr omöjligt för mig att säga säkert vilken påföljd du kan tänkas få eftersom du redan har en villkorlig dom och domstolarna därför har en ganska stor frihet i att välja påföljd. Det finns två olika möjliga utfall. I värsta fall så upphäver rätten din villkorliga dom och dömer istället till en gemensam påföljd för båda brotten. Den nya påföljden ska vara av en annan art än den du hade tidigare vilket innebär att du i så fall antagligen döms till skyddstillsyn eller fängelse som gemensamt straff (BrB 34 kap 1§ 1st 3p). Längden på det eventuella fängelsestraffet beror på hur högt straffvärde ditt tidigare brott hade vilket brukar framgå av domen.Det andra möjliga utfallet är att rätten inte river upp den villkorliga domen utan istället dömer dig särskilt för narkotikabrottet (BrB 34 kap 1§ 1st 2p). Det som talar för att rätten väljer den här möjligheten är att våld mot tjänsteman och ringa narkotikabrott är skilda brottstyper och syftet med den villkorliga domen är ju främst att du ska avhålla dig från fortsatta våldsbrott. I min mening så är det här det troligaste utfallet men som sagt så har domstolen ganska stor frihet att välja själva. Om domstolen väljer den här möjligheten så stannar troligen påföljden vid dagsböter om inte antalet tabletter ligger nära gränsen för brott av normalgraden, alltså 50st. I fallet jag nämnde ovan så hade gärningsmannen haft på sig 25 st tabletter och dömdes till 100 dagsböter. Observera dock att det råder delade meningar om hur straffvärdet för innehav av ecstasy ska bedömas och domen jag hänvisat till är bara en hovrättsdom. Tidigare så har innehav av en viss mängd ecstasy ansetts vara allvarligare än innehav av samma mängd amfetamin. Det finns därför en viss risk att en annan domstol gör en strängare bedömning av ditt fall än vad Svea hovrätt gjort i fallet ovan. Jag skulle tro att det kommer att bli en rättegång eftersom rätten förmodligen vill pröva om din villkorliga dom ska rivas upp. Åklagaren har möjlighet att utfärda ett så kallat strafföreläggande om påföljden för brottet är böter och/eller villkorlig dom. Ett strafföreläggande gäller istället för en dom under förutsättning att den tilltalade godkänner föreläggandet och han slipper i så fall att åtalas (Rättegångsbalken 48 kap 2 och 3 §§ se https://lagen.nu/1942:740). Jag tror inte att åklagaren kommer att utfärda något sådant föreläggande men om han gör det så bör du nog godkänna det eftersom du annars riskerar att få din villkorliga dom uppriven och eventuellt hamla i fängelse.Det är inte troligt att du slipper undan straff helt och hållet. Att du var full och inte kommer ihåg vad du har gjort har inte någon betydelse för om du kan straffas eller inte. Det som skulle kunna ha betydelse är om det är så att det är någon annan som lagt tabletterna i din ficka utan din vetskap. I så fall har du nämligen inte haft uppsåt till brottet och du ska i så fall gå fri från ansvar. Om du inte kommer ihåg vad det är som har hänt så ska du också säga det men med tanke på att du tidigare är dömd för narkotikabrott så tror jag inte att domstolen kommer att tro på att du inte hade uppsåt utan de kommer att döma dig i vart fall. Man ska inte kunna få strängare straff för att man vägrar att samarbeta utan en tilltalad har tvärtom rätt till tystnad enligt Europakonventionen artikel 6. I regel så ska inte heller samarbete leda till att man får ett lindrigare straff utom i undantagssituationer. Däremot så kan man få lindrigare straff om man anger sig själv enligt BrB 29 kap 5§ 3p men det är ju inte aktuellt i det här fallet. Vad man dock måste tänka på är att reglerna ovan endast gäller beräkningen av straffvärdet, inte valet av påföljd. Eftersom domstolen har ganska stor frihet att välja påföljd i ditt fall så tror jag att det absolut bästa är att du, trots vad jag skrev ovan, är samarbetsvillig och försöker att visa på att narkotikabrottet var en engångsföreteelse som inte kommer att upprepas eftersom jag skulle tro att domstolen i så fall blir mindre benägen att riva upp din villkorliga dom (Jfr BrB 30 kap 7 och 9 §§).Tyvärr kan jag inte ge dig säkrare svar än så här men jag hoppas ändå att det har varit åtminstone något till hjälp. Kommentera gärna nedan om du vill att jag ska klargöra något.Med vänliga hälsningar