Min arbetsgivare har brutit mot kontraktet

2021-02-28 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, det är så att mitt kontrakt på jobbet (restaurangbranchen) väldigt tydligt säger att jag ska jobba 20h/v, aka 50%.De senaste nästan tre månaderna har mina chefer däremot bara schemalagt mig på 14h/v, aka 35%, detta helt utan förvarning eller byte av kontrakt. Jag inser själv att detta inte är tillåtet (har även försökt förklara för dem att jag vill jobba mina timmar, men inte fått någon vettig respons) men undrar vad man kan göra? Har läst att man kan kräva lönen för sina fulla timmar även om man inte fått dem schemalagda, stämmer det? Och i så fall, kan man även kräva det retroaktivt?Tacksam för svar,
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att ni har ett undertecknat anställningsavtal har ni ett bindande avtal enligt 1§ Avtalslagen. Du bör inte heller ha några problem med att bevisa det då du har ett skriftligt anställningsbevis. Om du är fackligt ansluten rekommenderar jag dig att du vänder dig till din fackförening som kan hjälpa dig att föra förhandlingar med arbetsgivaren. Om inte du är fackligt ansluten kan du vända dig till tingsrätten och yrka på skadestånd i och med arbetsgivarens kontraktsbrott. Din arbetsgivare som bryter mot LAS ska betala ett ekonomiskt skadestånd och ett allmänt skadestånd enligt 38§ LAS. Det ekonomiska skadestånd är den ekonomiska skadan som du har lidit i och med arbetsgivarens kontraktsbrott och det allmänna skadeståndet avser den kränkning som arbetsgivaren har tillfogat dig genom kontraktsbrottet. Den ekonomiska skadan tar sikte på de timmar som du inte har fått jobba men haft rätt till enligt avtalet. Skadeståndet enligt 38§ kan du då begära retroaktivt. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Polisanmäla arbetsgivare för utebliven lön

2021-01-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Kan jag polisanmäla min chef som inte betalar ut dom timmarna i månaden som står på mitt kontrakt?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen möjlighet att polisanmäla arbetsgivaren för utebliven lön, såvida inte arbetsgivaren har begått en brottslig gärning. Om din arbetsgivare inte har betalat ut lön, har du en fordran på arbetsgivaren. Om du är med i en facklig organisation bör du först och främst vända dig till fackförbundet som kan ge dig råd om hur du ska gå tillväga. Du kan i annat fall ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Du måste dock kunna visa att det föreligger ett avtal mellan dig och din arbetsgivare, att din fordran avser pengar och att den förfallit till betalning (lagen om betalningsföreläggande 9-11 §§). På så sätt kan KFM ålägga din arbetsgivare att betala ut din lön (lagen om betalningsföreläggande 2 §). På KFM:s hemsida finns ytterligare instruktioner och blanketter för ansökan. Om du, trots att du har vänt dig till KFM, inte får betalt kan du ta ärendet vidare till domstol. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Vad händer om muntligt avtal står i strid med skriftligt anställningsavtal??

2021-01-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag arbetar 6h/veckan i handels. Jag är student på heltid så jag arbetar varannan helg. På sommrarna har jag haft en deal med arbetsgivare (endast muntligt) att arbeta mer än 6h/veckan, men i sommar kommer jag inte kunna göra det. Jag ska plugga under sommaren också och har därmed inte tid att jobba mer än 6h/veckan. Arbetsgivaren säger att jag antingen måste ta semester under denna period (istället för att arbeta enligt mitt kontrakt) eller så kan det hända att jag inte behövs alls inom företaget längre. Jag kan ju tekniskt sett använda betalda semesterdagar men dessa vill jag jättegärna spara eftersom jag mycket väl kan behöva dessa någon annan gång. Kan min arbetsgivare tvinga mig arbeta mer än mitt kontrakt? Finns det något som de kan sätta emot mig? Tack för hjälpen!
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du är bunden att arbeta mer än 6h/veckan. När det gäller anställningsavtal finns inget formkrav, det vill säga att anställningsavtal kan ingås både muntligen och skriftligen. Eftersom du har muntligen gått med på att jobba mer än 6h/veckan kommer detta gälla istället för det skriftliga avtalet. För att frångå det skriftliga avtalet krävs nämligen att du har godkänt villkoren. Ifall du skulle vägra att jobba överenskommen tid/vecka kan detta ses som olovlig frånvaro och grund för uppsägning. För att olovlig frånvaro ska vara saklig grund för uppsägning, enligt 7§ Lagen om anställningsskydd, krävs det att det är fråga om mer än bara någon enstaka gång och utan godtagbar anledning. I ett fall från 2018 (AD 2018 nr 66) hade en arbetstagare varit frånvarande från arbetet under en vecka i strid med med arbetsgivarens uttryckliga besked. Arbetsdomstolen kom fram till att arbetstagare åsidosatt sina förpliktelser gentemot arbetsgivaren. Sammanfattningsvis kommer frånvaron, i ditt fall, sannolikt vara grund för uppsägning. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Hur länge gäller en muntlig varning på jobbet?

2020-12-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag har fått en muntlig varning på jobbet och undrar hur länge en varning gäller? Har inget kollektivavtal på jobbet.
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En arbetsgivaren får enbart säga upp en arbetstagare med saklig grund antingen pga. arbetsbrist eller personliga skäl. Av 7§ st. 1 LAS går att utläsa att en uppsägning från AG:s sida ska vara sakligt grundad. Ett sätt att undersöka ifall det föreligger saklig grund är genom MMS- metoden, det vill säga att det ska föreligga misskötsel, att arbetsgivaren har medvetandegjort misskötseln och om misskötseln har inneburit skada för arbetsgivaren. Vad gäller medvetandegörandet finns det inget reglerat hur länge den gäller, d.v.s. den gäller för alltid. Varningen kan både vara skriftlig och muntlig. Med vänlig hälsning,

Hur många betalda semesterdagar har jag rätt till?

2021-02-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Har en fråga då jag inte förstår mig på företaget jag jobbar på.Har en pågående provanställning där jag började 4/1 2021 och som pågår fram till 4/7 2021 hur många betalda semesterdagar har jag rätt till?Som jag får ihop det är det 12 semester dagar, men företaget säger 7 dagar förstår inte hur det är uträknat?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga berör semesterdagar, alltså är semesterlagen tillämplig. De antal semesterdagar du har rätt till semesterlön i år, alltså 2021, beror på hur länge du har varit anställd under ditt intjänade år, det vill säga från 1 april 2020 till 31 mars 2021. I ditt fall har du varit anställd i ca 3 månader, vilket innebär att du har rätt till ungefär 7 betalda semesterdagar. Vanligtvis tjänar man två betalda semesterdagar per månad. En anställd har dock alltid rätt till 25 semesterdagar per år enligt 4§ Semesterlagen. Något krav på intjänande finns inte för att få rätt till dessa 25 semesterdagar. Detta innebär att du har rätt till 25 semesterdagar, varav 7 är betalda. Det är dock frivilligt om du tar ut den obetalda semestern, 8§ Semesterlagen. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Vad är konkurrerande verksamhet?

2021-01-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Arbetar som revisorsassistent på en mindre revisionsbyrå. Finns det några som helst hinder för mig att starta ett aktiebolag vid sidan av min anställning?Förstår att det inte ska vara konkurrerande verksamhet. Finns det lagrum för detta? Men om det är helt annan nisch. I detta fall Import av artiklar för att sälja i Sverige genom webshop. Då torde jag få starta hur som haver så länge det inte går ut över mitt arbete hos min arbetsgivare?Det finns väl inga krav på att jag måste meddela min arbetsgivare/chef detta då jag anser det är min ensak? Det står inget i anställningsavtal och vi ingår inte i något kollektivavtal.
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall din verksamhet skulle klassificeras som konkurrerande verksamhet, och ifall detta skulle kunna anses vara saklig grund för avskedande/uppsägning. Vidare tolkar jag det som att du vill starta ett aktiebolag som importerar artiklar och säljer dessa artiklar genom webshop. Ditt aktiebolag kommer således inte att vara en revisionsbyrå. Konkurrerande verksamhetArbetstagare har en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivare. Att arbetstagaren bedriver en verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren under anställningstiden anses vara ett sådant grovt kontraktsbrott att avskedande är lämpligt. Andra typer av illojala förfarande kan enligt förarbeten vara yppande av företagshemligheter eller spridande av ofördelaktiga uppgifter om denne i syfte att åstadkomma skada (Prop. 1973129). Hur stor skada egentligen har inneburit för arbetsgivaren är inte väsentligt så länge handlingen varit avsedd att skada arbetsgivaren, vilket framkommer i AD 1999 nr 147 där en arbetstagare skickade vykort till en högre chef med antydningar om ett erotiskt förhållande mellan chefen och arbetstagaren. En uttömmande lista på alla handlingar som leder till avskedande är omöjlig att genomföra eftersom varje situation måste bedömas enskilt med hänsyn till tjänstens art och förseelsens natur. Detta måste dock föreligga ett flagrant fall av misskötsamhet eller illojalitet. Vid bedömningen måste man också ta hänsyn till arbetstagarens ställning. Vad som gäller i ditt fall Min bedömning är att ditt aktiebolag inte kommer att anses vara en konkurrerande verksamhet, eftersom att det handlar om ett aktiebolag som är verksamma inom ett helt annat område. Trots detta skulle jag fortfarande informera din arbetsgivare, så att den kan tydligt informera dig om vad som är belagt med tystnadsplikt och vad som är företagshemligheter. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Min arbetsgivare har inte betalat ut lön

2020-12-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min gamla arbetsgivare har inte betalt ut min lön som hen skrev till mig på sms att hon skulle göra .det har nu gått 3månader och hen svarar ej mig när jag ringer eller smsar.Jag hade inget kontrakt när jag började jobba där hade bara fått avtalet på sms för jag jobbade bara i 8 timmar . Men hen sa att jag skulle få ersättning för dem 8 timmar..
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har jobbat dessa åtta veckor, men din arbetsgivare vägrar betala ut ersättning för det utförade jobbet. Det finns inget reglerat kring formkraven för anställningsavtal, vilket innebär att anställningsavtal kan ingås både muntligt och skriftligt. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats, så finns det också en minimilön som arbetsgivaren inte får understiga. Om det saknas kollektivavtal arbetsplatsen, finns inte någon lägsta lön som din arbetsgivare behöver beakta, då det inte finns någon lag som reglerar minimilöner. Då gäller istället den lönen som ni har kommit överens om. Hur låg din lön får vara regleras istället av de regler som finns för ogiltighet av avtal. Om din arbetsgivaren vägrar att betala ut lönen kan du vända dig till facket, som kan ta ditt ärende vidare. En annan åtgärd är att vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Med vänlig hälsning,

När kan arbetsgivare begära in sjukintyg?

2020-12-31 i Sjuk
FRÅGA |Hej. Min arbetsgivare begär sjukintyg från dag 2 på min sjukskrivning. Jag fick ett sms på morgonen. Sjukdomen är ej corona relaterad. Orsaken beskrevs som att jag varit borta mycket sista tiden. Jag har vabbat 5 dagar och varit sjuk 5 dagar sista 1.5månaden. Är detta nått man kan begära som arbetsgivare under rådande omständigheter i världen? Det är omöjligt för mig att fixa ett läkarintyg samma dag som frågan kommer.
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En arbetsgivare kan kräva sjukintyg enligt 2§ lag om sjuklön. Detta krav kan även regleras i kollektivavtal. Sjuklöneperioden börjar den första dag då arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt pga. sjukdom och de därpå följande tretton kalenderdagarna i sjukperioden (7 § lag om sjuklön). Om sjukskrivningen är längre än sju kalenderdagar ska arbetstagaren lämna ett sjukintyg till arbetsgivaren för att styrka nedsättningen av arbetsförmågan (8 § andra stycket lag om sjuklön). Sjukintyg ska alltså lämnas på den åttonde dagen. Under våren införde Försäkringskassan tillfälliga regler för att begära in läkarintyg för sjukpenning och ersättning för vab. Från och med den 1 november gäller dock tidigare regler för sjukintyg. 10a § lag om sjuklön upphävdes genom lag 2020/190 och kommer återigen att träda i kraft i maj 2021. Där stadgas det att under förutsättning att det föreligger särskilda skäl får arbetsgivaren kräva sjukintyg tidigare än på den åttonde dagen. Exempel på särskilda skäl kan vara att arbetstagaren haft många korta sjukdomsfall under en begränsad tid utan läkarkontakt och utan att det föreligger kronisk sjukdom. Om arbetstagaren utan godtagbart skäl inte lämnar ett sjukintyg, är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuklön för den del av sjuklöneperioden som intyg saknas. I ditt fall är det sannolikt att förutsättningarna inte är uppfyllda, då det rör sig om mindre på varandra följande sjukdagar. Förstår att allting kan vara komplicerat på grund av den rådande pandemin, om du har ytterligare frågor finns vi här. Med vänlig hälsning,