Kan jag avsluta en provanställning innan den påbörjats?

2021-04-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Jag läser just nu min sista termin på mina studier och har således sökt jobb parallellt med min masteruppsats. Under april månad fick jag ett jobberbjudande med tillträde i augusti 2021, där jag fått en provanställning på 6 månader fram till februari 2022. Nu till mitt problem. Jag har nämligen fått ett annat erbjudande nu som jag hellre vill ta, då det passar min profil bättre (det råder alltså ingen fråga om att min nuvarande arbetsgivare undanhållit information. Jag känner helt enkelt bara att jag det andra erbjudanden jag fått är "bättre" än det jag skrev på först). Jag undrar därför om jag har några juridiska förpliktelser till den arbetsgivare som jag redan hunnit skriva på avtal med (och som jag nu vill häva innan provanställningen träder i kraft i augusti) ? Kan min arbetsgivare stämma mig för att jag säger upp avtalet innan provanställningen börjat träda i kraft? Med vänlig hälsning,förvirrad tjej
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Grattis i förskott till en masterexamen och grattis till dina jobberbjudanden! Jag förstår att du har hamnat i en knivig situation och kommer därför göra mitt bästa för att försöka klargöra vad dina rättigheter är. Frågan rör arbetsrätt och sådana bestämmelser finns till störst del i lagen om anställningsskydd (LAS). LAS är tvingande till förmån för arbetstagare , vilket innebär att huvudregeln är att det inte får avtalas om sämre villkor för arbetstagaren än vad LAS stadgar. Det finns dock undantag till detta, i vissa specifika fall finns möjligheten att frångå LAS om det sker genom kollektivavtal.Huvudregeln för avtal är att sådana ska hållas. Dock innebär din framtida provanställning att avtalet kan frånträdas på väldigt kort tid. För arbetsgivaren finns en ordningsregel, som innebär att arbetsgivaren om den avbryter en provanställning ska underrätta arbetstagaren om det minst två veckor i förväg, för att inte bli skadeståndsskyldig (Vänligen se 31 § LAS). En sådan ordningsregel finns emellertid inte för dig som arbetstagare. Viktigt att notera är att det är möjligt att i kollektivavtal avtala om något annat som skiljer sig från LAS, vilket t.ex kan innebära en kort uppsägningstid under provanställningen, även för dig som arbetstagare. Du nämner dock inte att det finns något kollektivavtal i ditt fall, därför kommer jag utgå från att ett sådant inte är aktuellt. För dig innebär detta att det är möjligt att avbryta provanställningen innan du tillträder. Om du beslutar att göra det så kommer du i praktiken inte att börja arbete på arbetsplatsen. Skulle det vara så att ett kollektivavtal finns avtalat om en uppsägningstid börjar uppsägningstiden löpa när du säger upp dig, alltså innan du tillträtt.Sammanfattning Sammanfattningsvis kan du alltså avsluta din provanställning redan innan du tillträder provanställning, så länge det inte finns ett kollektivavtal som stadgar annat och på så sätt frångår reglerna i LAS. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Lycka till och allt gott,

Får min arbetstagare förbjuda mig att prata om vissa saker under kontorstid?

2020-09-17 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej,Min chef förbjuder mig från att prata med mina kollegor om saker som inte är arbetsrelaterat under kontorstid.Kan han göra så?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Yttrandefriheten är en våra grundlagar och innebär förenklat att du har rätt att framföra de åsikter du har. Däremot har du som arbetstagare en långtgående lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare, en plikt som börjar från och med det att du skrev på ditt kontrakt tills anställningsförhållandet upphör. Du har som arbetstagare självfallet rätt till din yttrandefrihet (tex att prata med dina kollegor om saker som inte är arbetsrelaterade) men din arbetsgivare har samtidigt rätt att ingripa om ni som arbetstagare går över gränsen för vad som kan anses tillåtet. Att prata om saker som inte är arbetsrelaterade under kontorstid låter inte som något din chef kan utfärda något generellt förbud om.För att kunna säga upp en arbetstagare för personliga skäl (vilket detta i så fall tycks vara) måste uppsägningen vara saklig enligt 7 § LAS. Att ni på jobbet inte bara pratar om arbetsrelaterade ämnen skulle med hög sannolikhet ej anses falla in under kravet "saklig". Det är även viktigt att betona att arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt, vilket är en grundläggande princip inom arbetsrätten även om den inte uttryckligen återfinns i lagen. Exempel på frågor inom arbetsledningsrätten är hur arbetet ska utföras och vilka föreskrifter och policys som ska tas fram. Emellertid finns begränsningar av denna rätt, vilket bland annat skulle kunna vara regler i lagstiftning, exempelvis yttrandefriheten. Du bör tänka på att lojalitetsplikten innebär att en ska undvika att prata och agera på ett sätt som kan skada arbetsgivaren (tex genom att klaga och därmed riskera att skada arbetsgivarens rykte). Dock uppfattar jag inte att det är så i ditt fall och därmed borde det inte vara något större problem, rent juridiskt, att du pratar med dina kollegor om annat än arbetsrelaterade ämnen på er arbetsplats.Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Tveka inte på att höra av dig till Lawline om du har ytterligare frågor!Allt gott,

Hur läng uppsägningstid har jag?

2020-09-18 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jobbar som personlig assistent men har blivit uppsagd bara för att brukaren ville det. Hur lång uppsägningstid har jag? Arbetsgivaren säger 14 dagar men jag har läst att det är minst en månad enligt paragraf 12
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att du har blivit uppsagd. I ditt fall ska vi se till lagen om anställningsskydd (även förkortat LAS). LAS är en skyddslag som är tvingande till förmån för arbetstagaren. Detta innebär, enligt 2 § 2 st LAS, att villkor i anställningsavtal som är sämre för arbetstagaren än vad som föreskrivs i LAS är ogiltiga. Enligt 11 § LAS gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Genom kollektivavtal går det dock, trots reglerna i LAS, att bestämma vissa villkor som är sämre för arbetstagaren än vad som föreskrivs i lagen. Uppsägningstidens längd faller in under detta undantag enligt 2 § 4 st LAS. Om det finns något kollektivavtal på din arbetsplats så råder jag dig att kolla upp vad som står där vad gäller uppsägningstiden. Finns det dock inget kollektivavtal i ditt fall, är det alltså reglerna i LAS som gäller. Precis som du säger har du då rätt till en uppsägningstid i enlighet med 11 § LAS. Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga och att du lyckas hitta ett annat jobb! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Allt gott,

Kan jag få tjänstledigt för familjeskäl?

2020-08-24 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag behöver åka till min familj i Italien och stanna ett par veckor för att min far ska gå igenom en operation i njuren. Han är 80 år gammal och enligt kirurgen finns det stor risk att något kan gå snett. Jag skulle vara närvarande även för att ta hand om allt som ska göras inför operationen.Kan jag bege om tjänstledighet för familjeskäl?MvhAngelo
Suana Tafic |Hej Angelo! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först och främst vill jag skicka mina varmaste hälsningar till dig. Tråkigt att höra att din far mår dåligt. I lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl, listas det i 1 § att en arbetstagare har rätt till ledighet från sin anställning av trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall och som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig. För att ha rätt till ledighet enligt denna lag krävs det alltså att situationen är akut, och att din närvaro verkligen behövs. Vad jag kan utläsa av din fråga så verkar situationen vara allvarlig då kirurgen påtalat att det finns stor risk att något kan gå snett. Därför tycks din situation absolut kunna falla in under "trängande familjeskäl." Mitt tips till dig är att förklara din situation för din arbetsgivare, du verkar absolut ha rätt att ta ledigt så det bör inte vara några större problem att få tjänstledigt för dessa familjeskäl. Återigen, jag håller tummarna för din fars operation och hoppas att allt löser sig!Allt gott,