Vad kan man som anställd göra när man inte får sina avtalade timmar?

2021-01-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hejsan. På mitt avtal med jobbet står det i kontraktet att jag får minst 4 timmar i veckan. Har inte fått någon timme alls i snart 2 veckor. Bryter inte min chef avtalet och är det inte olagligt?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Mitt korta svar på din fråga är ja, din chef bryter mot ert avtal. Arbetsgivaren ska uppfylla sin del av avtaletDin situation regleras i Avtalslagen (AvtL) och hör till huvudregeln - avtal ska hållas (1 § AvtL). Oavsett utformningen på avtalet så gäller de villkor ni ställt upp. Detta innebär att har ni avtalat om 4h arbetstid per vecka måste din arbetsgivare och även du uppfylla detta. Har ni kommit överens om annat går det självklart bra. Din arbetsgivare bryter alltså mot ert avtal och det utgör avtalsbrott. Vad kan du göra?Till att börja med råder jag dig att vända dig till din arbetsgivare och informera om att du vill ha dem timmarna du har rätt till enligt ert avtal. Om du inte får något gehör bör du vända dig till din fackförening. Detta gäller även om du saknar kollektivavtal på arbetsplatsen. En fackförening har kunniga jurister och medel för att enklare påverka arbetsgivaren att frivilligt göra rätt för sig. Är du inte medlem i en fackförening kommer du tyvärr inte kunna ta hjälp av dem. Det sista alternativet är då att själv inleda en process i Arbetsdomstolen. Tyvärr är det både långdraget och kostsamt och du bör överväga om du vill göra detta då det gäller så pass få timmar. Jag kommer därför inte råda dig att göra detta. Prata med din arbetsgivareDet viktigaste du kan göra är att prata med din arbetsgivare och påvisa att du inte fått dina timmar. Ofta vill de flesta göra rätt för sig och din arbetsgivare kan självklart vilja rätta sitt fel utan att det behöver leda till en process. Ha gärna kontakt med din fackförening under tiden så att de kan ge tips och råd för just din situation. Även om du inte är medlem kan du få tips och råd. Med vänliga hälsningar,

Är man som timanställd skyldig att arbeta schemalagda pass?

2020-06-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag arbetar som timanställd inom handeln. Nu under sommaren har jag fått x antal pass enligt schema. Däremot skulle jag vilja säga upp mig från mitt arbete. Jag undrar så om jag kommer behöva arbeta minna pass innan jag kan sluta eller om jag inte kommer behöva det. Jag har skrivit under anställningsbevis under perioden jag ska arbeta.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skyldighet att arbeta schemalagda passDå din fråga gäller anställning regleras detta i lagen om anställningsskydd (LAS). Den juridiska termen för timanställd är allmän visstidsanställning vilket är en typ av tidsbegränsad anställning (5 § LAS). Du har som timanställd rätt att tacka nej till erbjudna pass, men de pass du har tackat ja till är du skyldig att arbeta då ni överenskommit att du ska arbeta dessa pass, d.v.s. att ni har avtalat om det (1 kap 1 § avtalslagen).UppsägningVäljer du att säga upp dig från arbetet så gäller en månads uppsägningstid såvida ni inte har kollektivavtal som anger annan tidsperiod (2 § fjärde stycket LAS, 11 § LAS). Då behöver du arbeta dina pass under uppsägningstiden men finns det några pass kvar efter att uppsägningstiden passerats ska du inte behöva arbeta dessa pass.SammanfattningDu har en skyldighet att arbeta de schemalagda passen, men om du väljer att säga upp dig gäller som standard en månads uppsägningstid. Då behöver du endast jobba de passen som är inbokade under uppsägningstiden. Var uppmärksam på om din arbetsplats har kollektivavtal som anger annan uppsägningstid.Med vänliga hälsningar,

Är min arbetsgivare skyldig att tillhandahålla kollektivavtalet?

2020-08-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Om en anställd INTE är med i något fackförbund, var kan hen då hitta vad som står i kollektivavtalet?(Arbetsgivaren uppger sig ha kollektivavtal)..Är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla kollektivavtalet för genomläsning?Är facket skyldig att tillhandahålla det även för anställda som inte är med i facket?(för vid behövs timanställda (kompletteting till studier) kanske det inte känns relevant att vara med.Om inte, var går det då att läsa?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka lagar gäller?Din fråga besvaras av Lagen om anställningsskydd (LAS) och Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). KollektivavtalEtt kollektivavtal är gällande mellan slutande parter och dess medlemmar (23 § MBL). Det går därför ofta att hitta ett kollektiv hos slutande parter, exempelvis arbetsgivarorganisation, arbetsgivare eller hos arbetstagarorganisation. Om du vet vilken organisationer som är parter i kollektivavtalet går det därför ofta bra att kontakta dem eller hitta avtalet på deras hemsidor. Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla kollektivavtaletEn arbetsgivare som är ansluten till ett kollektivavtal är skyldig att tillämpa detta även på oorganiserade arbetstagare (AD 1932 nr. 95). Det innebär att kollektivavtalet innehåller information som är viktig för dig som arbetstagare. Sådan information som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet ska lämnas av arbetstagaren om anställningstiden är längre än tre veckor (6 c § 1 stycket och 2 stycket punkt 6 LAS). Du har därför rätt att begära att få tillgång till kollektivavtalet då det har betydelse för ditt anställningsavtal. Facket har däremot ingen skyldighet gentemot en oorganiserad arbetstagare. Skyldigheter och rättigheter gentemot facket uppkommer endast genom att en person är medlem i organisationen. Att vara eller att inte vara organiserad arbetstagareVärt att tänka på är att som oorganiserad arbetstagare har man ingen rätt att kräva rättigheter från kollektivavtalet då det endast gäller mellan avtalsparterna och dess medlemmar. Däremot begår arbetsgivaren ett brott mot avtalet om den inte applicerar kollektivavtalet på en oorganiserad arbetstagare (AD 2018 nr. 78). Det är så här för att huruvida man är fackligt ansluten eller ej ska inte utgöra en konkurrensfaktor. För att förtydliga, skulle din arbetsgivare inte ge dig en förmån som framgår av kollektivavtalet kan du inte få ersättning för avtalsbrott. Du kan endast få ersättning om det uttryckligen står i just ditt anställningsavtal att kollektivavtalet gäller dig. Det kan därför vara en bra ide att gå med i relevant facklig organisation om du vill kunna ha samma rättigheter som organiserade arbetstagare.SammanfattningDin arbetsgivare är som ansluten till kollektivavtal skyldig att tillhandahålla viktig information för dig som anställd och kollektivavtalet ska därför finnas tillgängligt för anställda på arbetsplatsen. Kollektivavtalen finns oftast även på de fackliga organisationernas hemsidor. Med vänliga hälsningar,