Har jag rätt att arbeta efter jag fyllt 67 år?

2018-09-03 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag vill veta om jag har någon rätt till att fortsätta arbeta efter 67?Är kurator, där jag jobbat i 40 år.Arbetar nu och tycker jag behövs här.
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt som arbetstagare att jobba fram till utgången av den månad då du fyller 67 år. Vill din arbetsgivare därefter att du ska lämna anställningen måste han meddela dig detta en månad i förväg. Efter du fyllt 67 år har du därför ingen rätt att stanna på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan däremot avstå från att säga upp dig och behålla dig på arbetsplatsen, men han har rätt att när som helst säga upp dig med en månads uppsägningstid. Du har alltså en månads uppsägningstid efter du fyllt 67 år oavsett hur länge du jobbat tidigare. Det finns även möjlighet att avtala om tidsbegränsad anställning efter du fyllt 67 år om detta skulle passa dig och din arbetsgivare bättre. Med vänliga hälsningar,

Min arbetsgivare betalar inte ut min lön

2017-09-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Har varit anställd från 1 maj tillsvidare och har inte fått lön alls under tiden.
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaDet första jag rekommenderar dig att göra är att kontakta din arbetsgivare och informera om att du inte fått din lön. Det är möjligt att detta är ett misstag och din arbetsgivare tror att du har fått din lön på avtalad tid. När en arbetsgivare inte betalar ut lön enligt avtal får arbetstagaren en fordran motsvarande den uteblivna lönen. Om din arbetsgivare vägrar betala ut din lön kan du ta kontakt med Kronofogdemyndigheten för att ansöka om betalningsföreläggande. Det är viktigt att du kan bevisa att du är anställd och att du inte fått din lön. Godkänner Kronofogden din ansökan kommer de vända sig till din arbetsgivare med fordran. Din arbetsgivare kan antingen erkänna skulden eller bestrida skulden. Erkänner arbetsgivaren skulden kommer Kronofogden driva in pengarna åt dig. Skulle arbetsgivaren bestrida skulden och säga att han inte är skyldig dig pengar för utebliven lön måste du vända dig till domstol för att reda ut ärendet. Det är därför viktigt att du kan bevisa att du är anställd och inte fått din lön utbetald. Jag rekommenderar att du försöker få ut din lön så snabbt som möjligt eftersom anledningen att din arbetsgivare inte betalar ut lön kan vara att denne inte har pengar att betala ut löner. Om företaget skulle gå i konkurs kan du bara få statlig lönegaranti för lön som du tjänat in tre månader innan konkursansökan. Om du är medlem i en fackförening rekommenderar jag att du kontaktar dem först för att få vägledning och hjälp. Ansökan om betalningsföreläggande görs via Kronofogdemyndighetens hemsida. ( Klicka här ). Med vänliga hälsningar,

Kan fackförbund neka medlem juridisk hjälp?

2017-11-19 i Fackförening
FRÅGA |Har facket rätt att neka till juristhjälp när man själv anser att man blivit utsatt för framtvingad uppsägning?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du är medlem i fackförbundet. Fackförbundet har ingen laglig skyldighet att erbjuda sina medlemmar juridisk hjälp. Tycker fackförbundet att din uppsägning inte blivit framtvingad måste de inte ge dig juridisk hjälp. Undantaget kan vara om de genom medlemsavtal eller liknande förbinder sig att alltid hjälpa medlemmen juridiskt. Detta hindrar dig inte från att söka juridisk hjälp privat, men detta bekostar du själv. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,