Om jag är ledig för vård av barn, är det semestergrundande?

2018-05-09 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Min dotter är ensamstående så har tagit vab dagar är dessa semestergrundande
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Normalt tjänar du inte in semester när du är frånvarande från arbetet. Det finns dock vissa undantag som innebär att dina frånvarodagar räknas som semesterlönegrundande. Förutsättningarna för att dina frånvarodagar ska räknas som semesterlönegrundande är du ska ha rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ditt barn vilket skiljer sig åt beroende på hur gammal ditt barn är. Nedan kommer jag att gå igenom de olika förutsättningarna för tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn.Föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken (SFB)- En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn, som inte har fyllt 12 år, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med sjukdom eller smitta hos barnet, 13 kap. 16 § SFB. - En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn, som har fyllt 12 men inte 16 år, om det är styrkt att barnet är i behov av särskild tillsyn eller vård på grund av sjukdom, 13 kap. 22 § SFB. Notera här att barnet ska vara i behov av särskild tillsyn eller vård på grund av sjukdomen.- Föräldrar till ett allvarligt sjukt barn som inte har fyllt 18 år har rätt till tillfällig föräldrapenning när de behöver avstå från förvärvsarbete för vård av barnet, 13 kap. 30 § SFB. Notera här att barnet ska vara allvarligt sjukt.Semesterlönegrundande frånvaroFörutsatt att åldern och övriga "krav" under någon av ovanstående punkter är uppfyllda har du rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ditt barn och därmed är din frånvaro från arbetet semesterlönegrundande om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar för dig som ensamstående förälder. Detta framgår av 8 § 1 stycket föräldraledighetslagen och 17a § 1 stycket 1 punkten semesterlagen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Om jag är timanställd på ett företag vad har jag då för uppsägningstid?

2018-04-25 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Om jag är timanställd på ett företag vad har jag då för uppsägningstid?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I lag om anställningsskydd ses inte "timanställning" som en riktig anställningsform. Att vara timanställd innebär att du blir anställd vid varje enskilt arbetstillfälle och i ett sådant läge finns ingen uppsägningstid. Om du inte längre vill jobba på företaget behöver du inte tacka ja till fler pass och om arbetsgivaren inte vill att du jobbar kvar kan hen låta bli att boka in dig på fler arbetspass. Kort sagt har du ingen uppsägningstid då anställningsavtalet ingås vid varje enskilt arbetstillfälle och upphör efter varje enskilt arbetstillfälle.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Om jag är ledig för vård av barn, är det semestergrundande?

2018-05-09 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Om jag är ledig för vård av barn är det semester grundande , min dotter är ensamstående så därför har jag vabbat mvh
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Normalt tjänar du inte in semester när du är frånvarande från arbetet. Det finns dock vissa undantag som innebär att dina frånvarodagar räknas som semesterlönegrundande. Förutsättningarna för att dina frånvarodagar ska räknas som semesterlönegrundande är du ska ha rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ditt barn vilket skiljer sig åt beroende på hur gammal ditt barn är. Nedan kommer jag att gå igenom de olika förutsättningarna för tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn.Föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken (SFB)- En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn, som inte har fyllt 12 år, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med sjukdom eller smitta hos barnet, 13 kap. 16 § SFB. - En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn, som har fyllt 12 men inte 16 år, om det är styrkt att barnet är i behov av särskild tillsyn eller vård på grund av sjukdom, 13 kap. 22 § SFB. Notera här att barnet ska vara i behov av särskild tillsyn eller vård på grund av sjukdomen.- Föräldrar till ett allvarligt sjukt barn som inte har fyllt 18 år har rätt till tillfällig föräldrapenning när de behöver avstå från förvärvsarbete för vård av barnet, 13 kap. 30 § SFB. Notera här att barnet ska vara allvarligt sjukt.Semesterlönegrundande frånvaroFörutsatt att åldern och övriga "krav" under någon av ovanstående punkter är uppfyllda har du rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ditt barn och därmed är din frånvaro från arbetet semesterlönegrundande om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar för dig som ensamstående förälder. Detta framgår av 8 § 1 stycket föräldraledighetslagen och 17a § 1 stycket 1 punkten semesterlagen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ska man behöva jobba 12 timmar utan ordentligt med rast?

2018-01-03 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Ska man behöva jobba 12 timmar utan ordentligt med rast
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 15 § Arbetstidslagen har du rätt till rast om du har arbetat mer än fem timmar i följd. Rasternas längd ska enligt lagen vara "tillfredsställande" och enligt arbetsmiljöverket är en bra tumregel 30 minuter. Dock får din arbetsplats frångå denna bestämmelse genom ett kollektivavtal vilket framgår av 2 § 5 st. Arbetstidslagen.Om din arbetsgivare är ansluten till ett kollektivavtal är det alltså eventuella bestämmelser om raster i det avtalet som styr vilka rättigheter du har. Du bör därför först kolla om det finns något tillämpligt kollektivavtal och sedan undersöka vad det avtalet säger om raster.12 timmar arbete utan rast låter oavsett inte som en bra arbetsmiljö. Vid brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,