Kan man göra momsavdrag för allt?

2005-11-01 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Det här med att kunna dra av momsen om man har firma, hur fungerar det i praktiken? Kan man göra avdrag på allt?
Andreas Törnblad |Det stämmer att företag ej skall betala moms, utan det är endast konsumenter som skall göra det. Dock kan du inte få ersättning för dina momsutlägg på alla inköp du gör utan endast de som är ägnande för din firma och som är relevanta för firmans verksamhet.

Olagligt att jobba svart?

2005-11-10 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vad kan hända om man jobbar svart? Är det jag eller jobbet som får straffet?
David Andersson |Det är olagligt att jobba svart eftersom du då undanhåller inkomster från skattemyndigheten. Dessa inkomsterna ska ju i enlighet med gällande skattelagstiftning deklareras och beskattas. Det är dock mycket sällsynt att den som jobbar svart fälls för skattebrott. Som svartjobbare anses man vara den svagare parten i anställningsförhållandet och därför är är det också arbetsgivaren som våra svenska myndigheter riktar in sig på då de försöker stoppa den svarta arbetsmarknaden. Den stora nackdelen för den som svartjobbar handlar snarare om att man inte är försäkrad då man arbetar, inkomsten är inte pensionsgrundande, man kan inte ange meriten i sitt CV och du skyddas inte av arbetsmarknadens skyddsregler.

Avdrag på skatten vid barnafödande

2005-09-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar om man kan få avdrag på skatten om man har åtta barn?
Joel Wickman |Hej! Nej ditt avdrag från skatten sker indirekt genom att du av din betalade skatt får tillbaka en högre andel bidrag nämligen barnbidrag. Dessa pengar kan du disponera som du vill tex använda för konsumtion och betala moms så pengarna går tillbaks till staten igen.

All skatt på lönespecifikation?

2005-10-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag har hört någonstans att det är olagligt/otillåtet för en arbetsgivare att skriva ut den totala skattesatsen (arbetsgivaravgift, etc) på lönespecifikationen. Kan det stämma och i så fall, varför?
Eva Olofsson |Det stämmer inte att det skulle vara otillåtet att skriva ut den totala skatten på lönespecifikationen. Tvärtom finns det arbetsgivare som gör precis detta och visar vad hela lönekostnaden består av. Av tydlighetsskäl görs detta lämpligen genom en speciell skattespecifikation längst ned på lönespecifikationen.

Gåva av del i fastighet för att slippa reavinstskatt

2005-09-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Kan jag komma undan reavinstskatt om jag ger bort en del i en fastighet som gåva till min sambo?
Joel Wickman |Om du säljer halva bostadsrätten för 1.000.000 kronor kommer du att få betala kapitalvinstskatt med två tredjedelar av 250.000 kronor gånger 30 procent eller 50.000 kronor. Man kan också räkna ut kapitalvinstskatten/reavinstskatten som 20 procent på vinsten 250.000 kronor, som också blir 50.000 kronor. Om du ger halva bostadsrätten som gåva till din sambo utlöser detta inte någon kapitalvinstbeskattning/reavinstbeskattning för dig. Men hennes halva boestadsrätt kommer att ha ett uppskov av halva din tidigare vinst, det vill säga 250.000 kronor. Uppskovsbeloppet följer alltså bostadsrätten.