Är frasen ''enskild egendom'' tillräcklig för att åstadkomma utmätningsförbud?

2020-08-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |En fråga för säkerhets skull: Är frasen "enskild egendom" tillräcklig för att åstadkomma utmätningsförbud eller bör den kompletteras med ytterligare förtydligande?Tacksam för svar.
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som om du har viss egendom som är din egna, och som du inte vill ska kunna utmätas. Det kan även vara egendom som du vill testamentera bort eller ge bort i gåva som du inte heller vill ska gå att utmäta. Regler om utmätning och om vad Kronofogden får utmäta för skulder hittar du i Utsökningsbalken (UB). Om du skriver i ett testamente eller gåvobrev att viss egendom ska vara mottagarens enskilda egendom, kommer den enskilda egendomen att omfattas av ett utmätningsförbud. Svaret på din fråga är alltså att det räcker med att skriva att viss specifik egendom ska vara mottagarens enskilda egendom för att denna inte ska gå att utmäta ( 5 kap. 5 § UB). Om du behöver hjälp med att upprätta testamente, äktenskapsförord eller dylikt är du välkommen att boka tid med våra jurister. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Begära ut uppgift om äktenskapsförord, gåvobrev samt lagfart

2016-03-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Om man inte kan hitta sitt gamla äktenskapsförord,finns det registrerat så man kan få tag på det ifall det skulle bli en framtida tvist. Samma gäller lagfart samt gåvobrev?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 7 kap. 3 § 3 st. äktenskapsbalken (ÄktB) ska ett äktenskapsord registreras hos Skatteverket. Om ni inte har kvar en kopia på äktenskapsförordet går det bra att beställa en kopia på det genom att kontakta Skatteverket, detta gör ni här. Även ett gåvobrev kan begäras ut från Skatteverket genom samma förfarande, om det tidigare har registrerats hos Skatteverket. Angående lagfart så ansöker man om lagfart i enlighet med 20 kap. jordabalken (JB) och lagfarten blir även registrerad. Du kan begära ut en kopia på en lagfart på Lantmäteriets hemsida, här.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,