Vad gäller för gåva av fast egendom?

2005-11-02 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vad gäller vid gåva av fast egendom/fastighet? Kan givaren ta tillbaka den om han ångrar sig efter tjugo år?
Oscar Björkman |För överlåtelse (köp, byte och gåva) av fast egendom finns det vissa formkrav som ska vara uppfyllda för att överlåtelsen ska vara giltig. Det ska vara en skriftlig handling som både köpare (mottagare av gåvan) och överlåtare skriver under, en förklaring att egendom överlåtes till köparen ska finnas med och uppgift om köpeskilling, om det är en gåva måste det stå att köpeskillingen är noll kronor. Förutsatt att dessa krav har uppfyllts så blir gåvan giltig. Gåvotagaren kan då inte ta tillbaka det han har gett bort. Att givaren inte kan ta tillbaka presenten beror på att det i Sverige finns tre överlåtelseformer, se ovan. Om de krav som finns på respektive överlåtelseform har uppfyllts äger inte längre överlåtaren egendomen. Man kan inte ta tillbaka något som man inte äger. Det finns undantag till denna regel. Har givaren ställt upp villkor för gåvan och du bryter mot detta kan han ta tillbaka den. Om du exempelvis inte får hyra ut huset enligt ett villkor men ändå gör det och det står att egendomen ska gå åter till givaren eller tillfalla annan kan du i det fallet förlora gåvan. För villkor vid gåva av fast egendom finns ingen tidsbegränsning, men det finns kanske en liten möjlighet att villkor kan jämkas med hjälp av avtalslagens 36 §. Givaren kan alltså inte ta tillbaka gåvan efter 20 år om formkarven ovan är uppfyllda och du inte brutit mot ett villkor som medför att gåvan ska gå tillbaka. När det gäller gåva av fast egendom är det bra om man söker lagfart på egendomen, lagfarten söks med hjälp av köpe-/gåvobrevet och måste uppfylla de ovan angivna formkraven. Lagfart söks hos Inskrivningsmyndigheten.

Högre hyra pga slitage

2005-09-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag hyr en lägenhet i andra hand. Hyran ligger egentligen på 3500:- i månaden men den jag hyr tar ut mer för slitagekostnader. Jag har hört att det inte är ok att ta betalt för slitage. Stämmer det? och vad kan jag i så fall göra?
Ann Rask Samuelsson |En hyresvärd får inte lägga på en extra summa på hyran för slitage som kan tänkas åsamkas lägenheten på grund hyresgästen. Du har rätt att kräva tillbaka de pengar du betalat utöver din faktiska hyra.

Kan jag bli vräkt pga oljud?

2005-10-10 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag invigde min nya lägenhet så våldsamt och högljutt att mina grannar anmälde händelsen, kan jag bli vräkt pågrund av höga skrik sent på natten?
Oscar Björkman |Ja, du kan bli vräkt på grund av höga skrik på natten. Hyresvärden måste först säga till dig att sluta med det störande beteendet men om du fortsätter trots tillsägningar kan du bli vräkt. En enstaka gång leder inte till förverkande om inte störningen är allvarlig.

Utebliven hyra vid andrahandsuthyrning

2005-10-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag tänkte hyra ut min lägenhet i andra hand. Vad händer om inte personen som hyr min lägenhet inte betalar hyran? kan jag på något sätt råka illa ut för det?
Ann Rask Samuelsson |Även om du hyr ut din lägenhet i andra hand så är det du som ansvarar inför din värd att hyran blir betald. Uteblir hyran riskerar du att bli uppsagd från lägenheten.

Byte av lägenhet hyrd i andra hand

2005-09-12 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Får jag byta min lägenhet som jag har hyrt i andra hand?
Joel Wickman |Nej hyresgästen får inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke vilket du inte verkar ha i detta fallet. Hyresgästen får visserligen överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet för att genom byte få en annan bostad om hyresnämnden lämnar sitt tillstånd, men detta gäller inte om hyresrätten hyrs ut i andra hand som i detta fallet.