Måste make avsäga sig arvslott för att den andre maken ska kunna ge bort fast egendom?

2017-09-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej Mina föräldrar vill ge bort sin fastighet till mig och jag är enda barnet. Min pappa står som ensam ägare till fastigheten. Måste det stå i gåvobrevet att min mamma avsäger sig sin arvslott? mvh
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaDin mamma behöver inte avsäga sig sin arvslott. Är fastigheten din när din pappa avlider kan din mamma inte göra anspråk på fastigheten. Har din pappa inte gjort fastigheten till enskild egendom med ett äktenskapsförord så behöver han samtycke från din mamma för att ge dig fastigheten. Men är den enskild egendom genom äktenskapsförord kan han ge dig den utan samtycke. Detta kan du läsa i 7 kap 5 § Äktenskapsbalken. Hoppas att det här besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får en make sälja en fastighet som inte är gemensam bostad utan samtycke från andra maken?

2017-09-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Mina pensionerade föräldrar är gifta men lever inte tillsammans. De har inte äktenskapsförord. De köpte ett hus tillsammans för 25 år sedan och det har de senaste 10 åren varit skrivet (?) på min mamma och det är även hennes bostad. Nu funderar hon på att sälja huset och frågan är om hon kan göra det utan sin makes tillstånd/medverkan? Och vad händer med försäljningssumman, ska den delas eller tillfaller den personen som äger huset?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till äktenskapsbalken, den hittar du här. Försäljningen kräver samtyckeEn make får inte sälja en fastighet som är makarnas gemensamma bostad utan att den andra maken har gett sitt godkännande. (se 7 kap 5 § 1 st p. 1 äktenskapsbalken)Huset som din mamma äger är deras gemensamma bostad om: - det är avsett att vara gemensam bostad, och - innehas mestadels för det syftet. (se 7 kap 4 § äktenskapsbalken)Även fast de inte längre bor där båda två kan huset anses vara avsett att användas gemensamt. Det första kravet kan alltså vara uppfyllt. Andra kravet bör dock inte kunna ses som uppfyllt, eftersom din mamma inte längre äger huset till största del på grund av att hon och din pappa ska bo där tillsammans. Min bedömning blir alltså att huset inte utgör dina föräldrars gemensamma bostad. Även fast det inte är deras gemensamma bostad kan din mamma vara förhindrad att sälja på grund av att huset är giftorättsgods, vilket jag bedömer att huset är. Din mamma behöver alltså sin makes samtycke för att få sälja huset. Samtycket ska vara skriftligt, men det finns inget krav på bevittning. (7 kap 5 § 3 och 4 st äktenskapsbalken)Vad händer med pengarna från försäljningen?Köparen ska betala till ägaren, dvs din mamma. Men även fast din pappa inte står som ägare kan han ha bidragit ekonomiskt till köpet. Det kan alltså vara rimligt att i så fall ge honom en summa pengar som procentuellt står i proportion till det han har betalat alternativt ge tillbaka hans eventuella kontantinsats. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma i kommentarsfältet här nedan! Skulle du vilja ha mer kvalificerad hjälp kring denna fråga är du varm välkommen att höra av dig till Lawline Juristbyrå, här. Med vänliga hälsningar,

Vårdnad, äktenskapsskillnad, och samboförhållandets upphörande

2017-05-23 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vad händer med vårdnaden av barn när ena partnern dör? Vad händer med ägodelar vid skilsmässa? Vad händer med ägodelar ifall man går isär när man bara är sambo?
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Din fråga är mycket öppen ställd och det finns många omständigheter som gör att svaret beror på hur dessa omständigheter ser ut. Jag kommer ge dig en generell förklaring till dina frågor. Vad händer med vårdnaden av barn när ena partnern dör?Vanligtvis finns det två vårdnadshavare till ett barn och om den ena går bort tillfaller helt enkelt vårdnaden den andra vårdnadshavaren ensamt om denna inte skulle vara olämplig på något vis. Olämplig är man om barnet kan komma till skada på något vis eller om vårdnadshavaren inte kan uppfylla sina skyldigheter som vårdnadshavare vad gäller trygghet uppfostran och omsorg. Om det bara finns en vårdnadshavare och denne går bort tillförordnad en särskild vårdnadshavare barnet. Detta kan vara en annan familjemedlem som anses lämplig eller så kommer man få en särskild vårdnadshavare tillförordnad av socialen. Reglerna för detta hittar du i Föräldrabalken 6 kapitlet 9 §. Vad händer med ägodelar vid skilsmässa? Huvudregeln vid skilsmässa är att all egendom(så som möbler/pengar/aktier) som makarna äger läggs samman efter avräkning på skulder och sedan delas lika mellan dem. All egendom brukar då kallas giftorättsgods. Man kan göra så att makarna även har enskild egendom, denna egendom, till skillnad från giftorättsgodset kommer då inte läggas samman för att sedan delas lika utan kommer förbli den ena makens enskilda egendom även efter skilsmässan. Man kan göra egendomen enskild på olika sätt. Det vanligaste är att man skriver ett äktenskapsförord där man säger vilken egendom som skall vara enskild och särskiljer den från det övriga giftorättsgodset. Egendom kan även bli enskild genom arv eller gåva om arvlåtaren eller gåvogivaren uttrycker att arvet/gåvan skall förbli arvtagaren/gåvotagarens enskilda egendom. Reglerna för detta hittar du i Äktenskapsbalken 5:e kapitel. Vad händer med ägodelar ifall man går isär när man bara är sambo?I ett samboförhållande är det endast den gemensamma samboegendomen som skall läggas samman och delas lika vid en separation. Till skillnad från i ett äktenskap ingår i samboegendomen bara egendom som hör till det gemensamma hemmet så som möbler och själva hemmet ni bor i, om detta ägs av er och ni flyttade in i hemmet med tanken om att bo där gemensamt som sambos. I samboegendomen ingår därför inga pengar eller exempelvis bilar.Reglerna för detta hittar du i Sambolagen.Jag hoppas detta besvarade dina frågor!

Enskild egendom genom efterskänkning av gåva

2017-03-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag lånade pengar från min farmor. Pengarna efterskänks till mig som enskild egendom eftersom hon dog. Det reglerades genom ett skuldebrev som min fru också skrivit på att hon samtycker till. Vi har inget äktenskapsförord. Betyder det att ifall vi skulle förlora alla våra tillgångar så är min fru skyldig mig de pengarna som är skrivna som enskild egendom? Om det är så, kan vi förändra det på något sätt?
Wilhelm Stenvall |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Efterskänkt fordran räknas som gåva. Utifrån informationen du ger i din fråga är denna gåva din enskilda egendom i enlighet med 7 kap. 2 § andra punkten äktenskapsbalken (1987:230). Det hade inte krävts att din fru skulle ha godkänt detta utan denna egendom blir enskild egendom i och med förordnandet från din farmor - inget mer krävs, varken godkännande eller äktenskapsförord. Om ni skulle förlora alla era tillgångar finns det ingen regel som säger att din fru skulle vara skyldig att betala dig de pengarna. Rent juridiskt ser man det helt enkelt så som om du hade spenderat vilken enskild egendom som helst, och den andre makan är aldrig skyldig att ersätta sådant. På samma sätt ingår inte denna enskilda egendomen i en bodelning vid eventuell skilsmässa. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Make tar kontinuerligt nya lån - konsekvenser?

2017-09-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Min man tar lån/skaffar krediter om och om igen. Jag, hans föräldrar och mina föräldrar har gång på gång räddat honom och hjälpt honom att lösa dessa krediter..Nu misstänker jag att han börjat låna igen? Min fråga är om JAG kan bli tvungen att betala dessa? Jag har inte skrivit på några lån eller handlingar. Sen misstänker jag att han kan ha belånat vårt hus också? Vi äger det till hälfen var och är gifta. Blir jag betalningsskyldig vid en eventuell skiljsmässa?? Nu har det gått så långt att jag funderar på att lämna honom...
Victoria Limnefelt Nygren |Hej och vad trevligt att du vänder dig hit till Lawline med din fråga! Det är ett långt svar och därför delar jag in varje fråga under en enskild rubrik så att du på lättast sätt ska kunna tillgodogöra dig informationen. Längst ned i svaret finner du en sammanfattning. Kan du bli tvungen att betala lånen du misstänker han börjat ta? En ganska vanlig uppfattning om hur lån kan fördelas som gifta är att du som maka kan bli tvungen att betala din makes lån/krediter han själv har åtagit sig, och vice versa. Detta är dock inte korrekt, eftersom det i 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken stadgas att ”varje make svarar för sina skulder”. Svaret på din fråga är således nej, du kan inte tvingas dela eller betala en skuld ni inte har åtagit er gemensamt, varken under äktenskapet eller vid skilsmässa, såvida du inte t.ex. gått i borgen för hans lån. Hans skulder kan dock påverka bodelningen vid eventuell skilsmässaOm du och din make skulle skiljas, ska bodelning ske. Era tillgångar som finns kvar efter att skulder dragits av läggs ihop och ska sedan hälftendelas mellan er, 11 kap. 3 § ÄktB, såvida det är giftorättsgods och inte enskild egendom. Hur kan nu hans lån och skulder påverka bodelningen? Vi tar ett exempel! Låt oss anta att din man har 100 kronor i tillgångar, och 50 kronor i skulder p.g.a lån. Du har 100 kronor i tillgångar och 20 kronor i skulder. Efter skulderna betalats går 50 kronor från hans sida till bodelning och hälftendelning, och 80 kronor från din sida. 50+80/2 blir 65 kronor var efter bodelning. Observera att om han skulle ha skulder som överstiger sina tillgångar, exempelvis 120 kronor i skulder istället, går 0 kronor från hans sida till bodelning, inte -20. Du kan således aldrig bli tvungen att betala hans skulder som nämnts ovan. Skulle hans skulder överstiga sina tillgångar kommer ni helt enkelt att dela på endast dina eventuella tillgångar som blir över, det vill säga 80/2 blir 40 kronor vardera efter att bodelningen är klar. Vad kan vi utläsa från detta? Att ju större skulder en make har, desto mindre kommer att gå från dennes sida till bodelningen som ska hälftendelas, allra minst 0. Vad kan du göra åt detta? Fortsätter ni vara gifta kan ni upprätta ett äktenskapsförord där ni föreskriver att era tillgångar ska vara enskild egendom. På så sätt kommer dessa inte gå till hälftendelning i bodelning vid eventuell skilsmässa. Du skriver att du funderar på skilsmässa. Det som händer är att vid ansökan om skilsmässa låses egendomsförhållandena direkt. Skulle din make efter er ansökan om skilsmässa fortsätta att ta nya lån kommer dessa inte att påverka bodelningen längre. Era tillgångar och skulder har ”frysts” då ansökan lämnats in till tingsrätten och bodelning ska ske efter hur de såg ut exakt vid tidpunkten för när ansökan om skilsmässa lämnats in, 9 kap. 2 § ÄktB. Ett redovisningsansvar uppkommer efter fryspunkten, som är till för att undvika att en make på olika sätt för ut egendom som ju ska ingå i bodelningen efter ansökan om skilsmässa, 9 kap. 3 § ÄktB. Angående dina misstankar om att han kan ha belånat ert hus För både nya inteckningar samt pantsättning krävs samtycke från den andre ägaren av fastigheten. Det krävs nämligen enligt 7 kap. 5 § ÄktB skriftligt samtycke från dig för att din make ska få inteckna fast egendom som utgör er gemensamma bostad. Det kommer annars inte beviljas. Vad gäller pantsättning gäller samma princip, här gäller dock 6 kap. 2 § Jordabalken, ”om en fastighet har flera ägare, måste samtliga delta i pantsättningen för att denna skall vara giltig.” I regel kan banken se vilka som står som ägare till fastigheten. Banken kommer således inte bevilja ett lån utan ditt samtycke. Sammanfattning Du blir inte betalningsskyldig för din makes lån han själv tagit. Hans lån och skulder kan dock påverka en ev. bodelning mellan er, där upprättande av äktenskapsförord om enskild egendom gör att du behåller dina tillgångar själv vid bodelning. En ansökan om skilsmässa ”fryser” era tillgångar och skulder och bodelning sker utefter denna fryspunkt; fortsatta skulder efter ansökan påverkar således inte bodelningen längre. Din make kan inte utan ditt samtycke inteckna eller pantsätta er gemensamma bostad. Jag hoppas du fått svar på dina frågor. Det är mycket information och skulle du ha några frågetecken är du varmt välkommen att kommentera i kommentarsfältet nedanför svaret. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen vid fler frågor. Med vänliga hälsningar,

Sälja egendom utan samtycke från frun.

2017-06-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej Jag är svensk medborgare. Jag bor i Finland tillsammans med min fru. Vi har gemensam bostad i Finland. Jag äger en bostadsrätt i Sverige, kan jag sälja den utan min fru godkännande. Hon saknar tillstånd för bosättning i Sverige då hon har uppehållsrätt. Hon har aldrig bott i Sverige.Jag har äktenskapsförord på enskild egendom.
Rickard Essung |Hej och tack för din fråga!Om det är som du skriver att bostaden i Sverige är din enskilda egendom och att din fru aldrig har bott där så ska bostaden inte räknas som er gemensamma bostad, om inte bostaden är införskaffad i just det syftet. Detta innebär att du är helt fri att sälja bostadsrätten om du vill, utan något samtycke från din fru.Hoppas att svaret hjälpte dig!

Samägande av fastighet mellan makar som är den enas enskilda egendom

2017-05-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, Min pappa har en tomt som han vill stycka i tre delar och ge en till mig, en till min syster och en vill han behålla för egen del. Han vill att det ska vara min och min systers enskilda egendom. Jag är gift och min man och jag vill bygga ett hus på tomten, min syster vill sälja sin del. Jag vill att min man och jag äger huset och således tomten den kommer att stå på tillsammans. Kan vi på något sätt reglera så att min man också äger 50 % av egendomen? T ex när den äe i min ägo? Kan vi skriva t ex ett äktenskapsförord eller testamente? Annars vill vi inte investera i tomten. Med vänliga hälsningar Maria
Wilhelm Stenvall |InledningHej, Tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor. Jag kommer inleda svaret med att förklara skillnaden mellan giftorätt och äganderätt eftersom det är väldigt viktigt att förstå hur dessa skiljer sig för att man i sin tur ska kunna förstå resterande delen av svaret.Skillnaden mellan giftorätt och äganderättGiftorätt handlar om den familjerättsliga klassificeringen av egendom, alltså om en viss egendom är enskild egendom eller giftorättsgods. Äganderätt i sin tur är dock precis vad det låter som: vem eller vilka som äger viss egendom och hur stor andel samägarna äger om det är fler än en som äger egendomen. Giftorätt handlar inte om äganderätt. Giftorätt är ett latent anspråk på hälften av det gemensamma giftorättsgodset vid äktenskapets upplösning (alltså vid dödsfall eller skilsmässa). Följden av att klassificera viss egendom som enskild egendom är alltså att egendomen inte ingår i bodelningen. Makar kan således exempelvis köpa en villa tillsammans och äga den 50/50 men i äktenskapsförord reglera att villan är den ena makens enskilda egendom, innebärande att villan inte ingår i bodelningen vid eventuell skilsmässa. Makarna är dock fortfarande samägare av villan efter bodelningen och skilsmässan, och då gäller lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt som reglerar de rättsliga rätt- och skyldigheterna mellan samägare av egendom. Äktenskapet som sådant påverkar alltså inte makarnas äganderätt till viss egendom rent juridiskt. Tvärt emot vad många tror äger inte makarna allting gemensamt, utan var och en av makarna äger sin egendom i vanlig ordning. Att egendom kan vara giftorättsgods, innebärande att det ska ingå i bodelningen, är en annan sak. Äganderättsövergång makarna emellan sker först vid bodelningen. Egendom kan alltså vara helt ägt av ena maken och vara giftorättsgods, och egendom kan vara ägt av båda makarna men vara enskild egendom. Kontentan av detta är alltså att vad som är enskild egendom eller giftorättsgods inte påverkar eller reglerar äganderätt, utan giftorätt. Detta är viktigt för att förstå resterande delen av svaret. Vad kan du och din man göra?När din far ger tomten till dig genom gåva sker en äganderättsövergång, innebärande att du blir ägare av tomten. Detta har med äganderätt att göra. Att gåvan är förenad med ett villkor om att den ska utgöra din enskilda egendom har i sin tur med giftorätt att göra. Detta villkor har, precis som förklarats ovan, ingenting med äganderätt att göra. Således hade det stått dig fritt att sälja tomten eller ge bort den genom gåvan. Följden av att det är enskild egendom är alltså att den inte ingår i eventuell bodelning. Som ägare av tomten har du alltså rätt att i vanlig ordning förfoga över den. Detta innebär att det är fritt fram för dig och din man att avtala om att ni ska äga den gemensamt, dvs ingå samäganderättsavtal. Ett sådant avtal innebär enbart en förändring av äganderätten och inte giftorätten. Vad ni inte kan göra är att ändra den familjerättsliga klassificeringen av tomten. Som förklarades ovan har denna klassificering med giftorätt att göra, alltså om egendom utgör enskild egendom eller giftorättsgods. Ni kan inte genom äktenskapsförord göra tomten till giftorättsgods. Anledningen till detta är att förordnanden från tredje män om att egendom som övergår genom gåva med förbehåll om att egendomen ska vara enskild egendom hade i praktiken blivit helt lönlösa om mottagaren av egendom kunde ändra klassificeringen på egen hand. Ni kan alltså inte omvandla tomten till giftorättsgods. Var dock uppmärksamma på att detta inte gör någon skillnad för äganderätten. Ingår ni ett samäganderättsavtal är ni fortfarande samägare av tomten, trots att den är din enskilda egendom. Följden av att gåvan är förenad med villkoret om enskild egendom är att om du och din man skulle skilja er och bodelning ska göras är att tomten inte ingår i bodelningen (enbart giftorättsgods ingår i bodelning). Detta förändrar dock inte att ni fortfarande äger tomten tillsammans. Det står er även fritt att genom testamente föreskriva att om någon av er avlider ska tomten gå till den av er som överlever den andre. Såvida inte någon av er har barn som inte är ert gemensamma (särkullbarn) är dock inte detta nödvändigt, eftersom makar enligt lag ärver varandra (se 3 kap. 1 § ärvdabalken). AvslutningSammanfattningsvis kan alltså konstateras att du och din man kan ingå ett samäganderättsavtal som reglerar att du och din man äger tomten gemensamt. Ni kan dock inte genom äktenskapsförord eller på något annat sätt ändra på att tomten är din enskilda egendom. Har ni frågor kring svaret och/eller vill ha hjälp med att upprätta sådant avtal är ni välkomna med att höra av er till mig på wilhelm.stenvall@lawline.se. Vänliga hälsningar,

Arv och enskild egendom

2017-03-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag är gift och min man har ett barn sedan tidigare. Vi har två barn tillsammans. Mina föräldrar äger två fastigheter som jag ärver 1/3 av när de dör. Vad ska jag göra för att den delen sedan ska gå rakt ned till mina barn och inte alls till min mans särkullsbarn om jag dör först så att min man ärver mig?
Therese Yngwe |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregler vid äktenskapDå du är gift har din make rätt att disponera över dina pengar efter din bortgång fram till sin egen död. Efter din makes död är huvudregeln att din halva av arvet (dvs. hälften av det din make efterlämnar) tillfaller era gemensamma barn. Hans halva av arvet tredelas däremot då han har en till bröstarvinge. Regleras det inte på något vis på förhand, blir således er egendom giftorättsgods som hälftendelas mellan er efter äktenskapets upplösning. Då kan man, som du säger, inte garantera att dina barn får sin fulla del av de fastigheter du ärvt även om din makes särkullbarn inte ärver något från ”din halva”.Tips på regleringDäremot kan man göra så att de andelar du ärver efter dina föräldrar blir din enskilda egendom som du kan testamentera till dina bröstarvingar. Detta går att göra med ett äktenskapsförord mellan dig och din make. Du kan även be dina föräldrar att testamentera andelarna till dig med villkoret att det ska vara din enskilda egendom. Regleringarna om detta kan du läsa i 7 kap 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!