Avbryta arbetet fram tills motpart betalar fakturorna

2018-02-10 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej.Jag driver en enskild firma. En kund som jag har ett skriftligt avtal med, har sedan ett par månader tillbaka valt att inte betala fakturor som jag skickat för utfört arbete. I det skriftliga avtalet står det att utfört arbete och fakturerat arbete skall betalas löpande månadsvis. Kan detta anses vara ett avtals brott och kan jag i sådana fall avbryta framtida arbete tills dess att fakturorna är betalda utan att själv begå avtalsbrott genom att inte utföra överenskommna arbetsuppgifter.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ja, du kan avbryta framtida arbete tills dess att fakturorna är betalda. När motparten begår ett avtalsbrott genom att inte betala fakturorna har du rätt att hålla inne din egna prestation (arbetet) fram tills att motparten fullgör sin prestation (betalning). Detta kallas för detentionsrätt och du har rätt att utnyttja din detentionsrätt när motparten begår ett avtalsbrott. Exempel på detta hittar du i 49 § Konsumenttjänstlagen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Avtalsgranskning

2017-09-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag behöver hjälp att få nedanstående avtal granskat. Är det jusridiskt hållbart?MvhAvtal mellan parterna Person 1 (ååååmmdd-nnnn) och Person 2 (ååååmmdd-nnnn)Avtalet avser bostadslån:- [Banknamn lånenummer]. Banken gjorde ett fel när detta lån lades upp, därför står både Person 1 och Person 2 som låntagare i stället för enbart Person 1. - Endast Person 1 är betalningsskyldig för detta lån. - I händelse av Person 1 bortgång ska lånet lösas av Person 1 dödsbo. - I händelse av separation mellan parterna ska Person 1 söka om detta lån för att stå som ensam låntagare. - Person 2 har inget betalningsansvar för detta lån.samt- [Banknamn lånenummer]. För detta lån gäller; - Person 1 är betalningsansvarig för 80 000 kronor på detta lån. - Person 2 är betalningsskyldig resterande del i detta lån. - I händelse av Person 2s bortgång ska Person 2s dödsbo lösa den del av detta lån som överstiger 80 000 kronor. - I händelse av Person 1 bortgång ska den del av detta lån som överstiger 80 000 kronor lösas av Person 2, resterande 80 000 kronor hanteras av Person 1 dödsbo.- I händelse av separation mellan Person 2 och Person 1 ska Person 2 lösa den del av detta lån som överstiger 80 000 kronor.UnderskrifterVidimering
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Avtalet du har klistrat in är svårt att granska på detta vis. Då det dessutom rör sig om en stor summa pengar så är det inte möjligt för oss att inom ramen för denna tjänst ge dig tillfredsställande rådgivning. Jag rekommenderar dig därför att istället kontakta Lawlines juridiska byrå som kan hjälpa dig med avtalsgranskningen. Här kan du boka tid med en jurist. Du kan även kontakta oss via telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.Hoppas att detta var till någon hjälp!Vänligen,

Avtalsgranskning och rådgivning

2017-11-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej Har ett avtal med ett företag sedan gammalt, De vill nu göra ett tillägg i avtalet. Dock är tillägget som jag ser det ett helt nytt avtal! Skulle behöva lite rådgivning om vad jag skriver på och inte samt råd om jag skall eller inte skall skriva på!
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Avtalsgranskning samt råd kring huruvida du ska eller inte ska skriva på avtalet är mer omfattande än vad vår gratistjänst kan erbjuda. Jag rekommenderar dig därför att kontakta en jurist hos oss som kan hjälpa dig med dina frågor. Här kan du boka en jurist på vår hemsida, annars är telefonnumret 08-533 300 04.Allt gott!Vänligen,

Återkallande av skriftlig fullmakt

2017-09-23 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Har skrivit under en bevittnad fullmakt som min sambo fått för att genomföra husaffär. Kan ja återta fullmakten, hur görs detta? Fullmakten finns nu hos mäklaren. Mvh
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om återkallande av skriftlig fullmakt finner du i 16 § Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).En skriftlig fullmakt, som det i ditt fall rör sig om, kan återkallas genom att fullmakten återtas eller förstörs, (16 § 1 st. AvtL). Enligt samma paragraf andra stycket är din sambo (fullmäktigen) skyldig att återlämna fullmakten på begäran av dig (fullmaktsgivaren). Det innebär att du, förutom att förstöra fullmakten, även kan ta tillbaka fullmakten direkt från mäklaren eller begära tillbaka den från din sambo.Kort sagt, för att den skriftliga fullmakten inte ska gälla längre så ska den återtas/tas tillbaka eller förstöras. Det räcker alltså inte att endast meddela din sambo alternativt mäklaren att fullmakten inte ska gälla.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,