Särkullbarns arvsrätt

2007-11-26 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Då jag inte finner någon liknande fråga som den jag har så ställer jag den därför till er nu. Min fru och jag väntar nu vårt första gemensamma barn . Vi planerar även att skaffa ett hus inom en snar framtid. Nu är det dock så att jag har ett barn sedan tidigare som jag inte har någon kontakt med alls. Jag och min fru undrar därför hur vi ska kunna skydda henne och vårt gemensamma barn om jag eventuellt skulle gå bort. Vi har fått blandade svar och vänder oss därför till er. Räcker det med att allt (hus, besparingar, fonder, aktier m.m.) står på min fru eller måste vi även skriva ett äktenskapsförord för att hon ska kunna behålla allt vi äger vid mitt evetuella dödsfall?
Lisa Swanson |Hej! Egendom som innehas av makar och som inte är enskild egendom (genom exempelvis äktenskapsförord eller testamente) är giftorättsgods (se ÄktB 7:1 http://www.lagen.nu/1987:230. Oavsett om exempelvis aktier eller besparingar står i ena makens namn, och faktiskt under äktenskapet tillhör denne, är detta ändå tillgångar som vid bodelning skulle fördelas mellan makarna (se ÄktB 9:1 http://www.lagen.nu/1987:230). Ett äktenskapsförord samt eventuella gåvohandlingar är därför nödvändiga för att säkerställa att egendom ägs endast av den ena maken, som enskild egendom. Detta skall man enligt min mening dock vara försiktig med då detta rejält snedfördelar äganderätten och skulle sätta dig i en mycket dålig situation vid exempelvis en skilsmässa. Jag rekommenderar starkt att Ni träffar en advokat för att prata igenom eventuella lämpliga ägarförhållanden om Ni vill ändra i dessa. Vad gäller särkullbarn har dessa vad man kallar för ett förstärkt laglottsskydd. Detta innebär att barn har en okränkbar rätt till sin laglott, dvs. hälften av arvslotten (se ÄB 7:1 http://www.lagen.nu/1958:637). Det är möjligt att testamentera bort så mycket egendom att det inte kränker barnets laglott. I fall där laglotten för ett särkullbarn kränks genom testamente eller gåva har barnet rätt att klandra detta (se ÄB 7:3 http://www.lagen.nu/1958:637). Vänligen

Förstärkt laglottsskydd

2006-07-03 i Övrigt
FRÅGA |Hej, Det är så att jag har en fråga angående arv. Jag har en pappa som är omgift och har ett nytt barn, hon (frun) är skriven på huset och hon vill nu göra så att vi (jag och min helbror) blir utan del i huset om min pappa skulle gå bort innan henne. Kan hon göra så?
Kristine Erlandsson |Hej! Din pappa och hans fru kan genom äktenskapsförord bestämma att huset skall vara hennes enskilda egendom och härigenom inte ingå i ert arv. Eftersom du och din bror såsom bröstarvingar omfattas av det så kallade förstärkta laglottsskyddet kan dock i vissa fall detta förhindras. Bestämmelsen framgår av ÄB 7 kap 4§, se http://www.lagen.nu/1958:637 För att bestämmelsen skall kunna tillämpas skall det vara en fråga om gåva från din pappas sida (dvs. han skriver över huset på henne) som är att jämställa med testamente. Då kan frun tvingas återbära egendomen till boet. Jag kan inte svara på om denna regel kan appliceras på ditt fall eftersom då skulle jag behöva mer information. Men rent allmänt kan sägas att några omständigheter kan vara att gåvan sker då givaren ligger för döden eller då han behåller den huvudsakliga nyttan av egendomen (skulle kunna tänkas i detta fall eftersom han bor i huset). En annan tänkbar omständighet kan vara om huset t.ex. är i stort sett den enda tillgången som finns i boet och du och din bror blir helt utan arv pga. äktenskapsförordet. Hör gärna av dig om du har fler frågor!