Överklagande av beslut om TV-avgift

2006-10-01 i TV-licens
FRÅGA |För en vecka sedan damp det ner en faktura från Radiotjänst. Ingen kontakt med kontrollant har ägt rum. När jag ringde Radiotjänst sa kvinnan i luren att de hade ringt mig och att jag då hade medgett tv-innehav. Detta har inte hänt. Jag skickade in en begäran om omprövning i den där rutan de har på deras hemsida och förnekade att jag har tv. Idag fick jag svar där min avgiftsskyldighet kvarstår. Vad finns det för alternativ i detta läge?
Jacob Öberg |OMPRÖVNING OCH ÖVERKLAGANDE AV BESLUT SOM MEDDELATS AV RADIOTJÄNSTENEnligt lagen om TV- avgift kan man som privatperson begära att Radiotjänst AB omprövar ärendet. Rätten att begära omprövning kan utnyttjas hur många gånger som helst även om ens begäran saknar rättslig relevans (15 §, Lagen om TV-avgift). Om du är missnöjd med omprövningsbeslutet så kan du överklaga omprövningsbeslutet till allmän förvaltningsdomstol (21 §, Lagen om TV-avgift). Allmän förvaltningsdomstol är länsrätten i ditt geografiska område (22a § förvaltningslagen, FL, 14 § Lagen om allmänna förvaltningsdomstolar). I ditt överklagande ska du ange bland annat vilken ändring i Radiotjänstens beslut som du önskar att länsrätten ska meddela, vilket beslut som överklagats, ditt namn, postadress, telefonnummer, yrke, personnummer. Vidare ska överklagandet vara undertecknat av dig och du ska ange i överklagandet vilka omständigheter som stöder ditt överklagande. Att ange omständigheterna för överklagandet innebär helt enkelt att du i ditt överklagande anger att eftersom du ej medgivit TV-innehav och inte heller har TV så ska du ej betala TV-avgift, dvs. grunden för ditt överklagande (3,4 §§ Förvaltningsprocesslagen, FPL). Överklagandet ska lämnas in till Radiotjänsten för rätttidsprövning inom tre veckor frå det att omprövningsbeslutet meddelats men vara adresserat till Länsrätten (FPL 6a § och FL 23 § st. 2). Om överklagandet kommer in i rätt tid så kommer Länsrätten pröva överklgandet och förhoppningsvis fastslå att du ej behöver betala TV-avgift.Sammanfattningsvis så ska du enligt min mening följa dessa instruktioner och så fort som möjligt överklaga beslutet om TV-avgiften som enligt dina uppgivna uppgifter till synes helt olagligt påförts dig.