Behöver gåvomottagare i Nederländerna betala gåvoskatt?

2021-11-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag har sparat till mitt barnbarn som bor i Nederländerna. Tänkte ge henne pengarna på 18-årsdagen. Måste hon skatta för den gåvan? Mvh
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om ditt barnbarn behöver betala gåvoskatt eller inte beror på vilken nationalitet gåvogivaren, alltså du, har. Om du har nederländsk nationalitet så behöver ditt barnbarn lämna in en gåvodeklaration endast om du flyttade utomlands för mindre än tio år sedan. Om du inte har nederländsk nationalitet så lämnas en gåvodeklaration endast in om du flyttade utomlands för mindre än ett år sedan. Om du aldrig bott i Nederländerna så lämnas inte en gåvodeklaration in. Ditt barnbarn behöver alltså inte betala gåvoskatt om du aldrig har bott i Nederländerna. På Nederländernas skattemyndighets hemsida kan du läsa mer om hur Nederländerna beskattar gåvor. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Betalar man skatt på gåvor och förskott på arv?

2021-05-17 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag har fått uppgiften att gåvoskatt ska betalas om man av samma gåvogivare inom en treårsperiod får gåvor vars sammanräknade värde är 5000 euro eller mera. Vidare att förskott på arv är en gåva på vilken gåvotagaren ska betala gåvoskott. Är dessa uppgifter korrekta? Jag har varit av uppfattningen att gåvoskatten numera är avskaffad i Sverige.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din uppfattning är korrekt, i Sverige är gåvoskatten avskaffad sedan 2005. I Sverige betalar man alltså inte skatt på gåvor och inte heller på arv, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen.Jag misstänker att du fått din information från en av de första länkarna som visas när man googlar "gåvoskatt", hemsidan är dock finsk och förklarar hur gåvor och förskott på arv beskattas i Finland.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,