Hyra ut till min egna ideella förening

2021-08-23 i Avdrag
FRÅGA |Jag är ordförande i en ideell förening som stöttar en liten grupp buddhistiska munkar. Kan jag som ordförande hyra ut del av min fastighet som bostad för munkarna? Vad finns det i så fall för bestämmelser kring det? Föreningens inkomster består till 100% av frivilliga donationer.
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. De regler som främst skulle kunna aktualiseras i detta fall är troligen skatteregler. Låt mig först slå fast att en viktig grundregel i skattelagstiftningen är att varor och tjänster ska värderas marknadsmässigt. Så länge hyran är marknadsmässig eller lägre borde det inte innebära något problem för dig att du också sitter i styrelsen i föreningen som hyr lokalen. För dig som hyr ut finns det skatteregler som gäller bostadshus. Du nämner inte vilken typ av fastighet det rör sig om i ditt fall, men jag utgår ifrån att det rör sig om en privatbostadsfastighet och inte en näringsfastighet. Jag kan inte se något skatterättsligt skäl till varför inte föreningen skulle kunna hyra lokal av dig i enlighet med dessa regler (42 kap. 30-32 § Inkomstskattelagen (IL)), utan att det behöver drabba dig skattemässigt. Det finns undantag, men det gäller handelsbolag och fall där du eller någon närstående till dig är anställd i föreningen (42 kap. 32 § IL). Jag uppfattar det inte som föreningen har några anställda. Något kort kan nämnas om dessa skatteregler. Du har möjlighet att hyra ut privatbostadsfastighet till ett värde av 40 000 kr plus 20 % av uthyrningsintäkten, det vill säga 50 000 kr, skattefritt. En annan sak är att det kan vara lite känsligt i en ideell förening att du som ordförande så att säga gynnar dig själv genom att upplåta lokal och låta föreningen hyra. För säkerhets skull kanske inte du ska vara med när beslutet tas. Du får ju ett slags jäv som det heter. Bäst vore väl om beslutet kunde tas på ett årsmöte eller medlemsmöte. Sammanfattningsvis så ska det inte vara något problem för dig att hyra ut en del av din privatbostad enligt schablonreglerna i 42 kap. 30-32 § IL. Tänk på att hyran sätts på en nivå som är marknadsmässig eller lägre. Om du vill försäkra dig om att det inte kommer innebära några problem för dig kan du alltid kontakta skatteverket. Hoppas du fick svar på din fråga.

Att starta företag om man är sambos

2020-04-20 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag och min sambo/särbo håller på att registrera ett AB där jag hjälper till men det är han som är 100% aktieägare och det är bara han som ska äga och leda företaget. Vi tänkte dock skriva mig som suppleant (vi har ingen annan som skulle kunna vara det tycker v), och han som ledamot.Jag har tänkt att starta en enskild firma så att jag kan fakturera sambons AB för bokföring som jag troligtvis kommer göra åt honom. Kan vara så att jag gör lite mer jobb också som jag skulle behöva fakturera.Min fråga är kan jag både vara suppleant i sambons AB och samtidigt ha en enskild firma som fakturerar min sambos AB? Blir det skillnad om jag fakturerar bara hans AB, eller om jag fakturerar någon annan också för annat jobb så pengar kommer från olika håll?Tack, Elin
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som två olika frågor som delvis går in i varandra:1)Har det någon betydelse juridiskt att du är registrerad som suppleant i din sambo/särbos företag och att du samtidigt utför uppdrag för företaget.2)Vad är det för skillnad om du i din egen firma har en eller flera uppdragsgivare och har det någon betydelse i sammanhanget.En del av svaren på frågorna finns reglerade i Inkomstskattelagen (IL). Fråga 1Jag kan i princip inte se några som helst problem med att du är suppleant i ett företag till vilket du utför uppdrag för genom din enskilda firma. Se dock om begreppet självständighet i svaret på fråga 2. Trots detta finns det skatterättsliga aspekter att ta hänsyn till om du och din sambo/särbo verkligen är sambos, det vill säga sammanbor. Dessa skatteregler gäller dock bara om ni har eller har haft barn ihop, eller om ni tidigare varit gifta (2 kap. 20 § IL). Om så är fallet räknas ni som gifta rent skatterättsligt och då finns det en del speciella skatteregler som ni troligen måste ta hänsyn till. De är lite invecklade och jag kommer inte närmare gå in på de här.Fråga 2Det kan ha betydelse skatterättsligt om du har en eller flera uppdragsgivare. En grundprincip för att du ska få redovisa dina inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet, som man ju gör om man har en enskild firma, är att näringsverksamheten är självständig (13 kap. 1 § IL). Med detta menas att uppdragstagaren inte får ha ett alltför stort beroendeförhållande till sin uppdragsgivare. Om en näringsverksamhet inte är självständig ska inkomsten beskattas i inkomstslaget tjänst, det vill säga anställning. Huruvida en näringsverksamhet är självständig eller inte avgörs av skatteverket enligt en samlad bedömning. Saker som har betydelse är just antalet uppdragsgivare. Det är bättre att ha flera uppdragsgivare för att näringsverksamheten ska anses självständig. Det finns många fler faktorer som påverkar bedömningen som t. ex. i vilken mån företaget du utför uppdrag åt står för arbetsledning, din möjlighet att låta någon annan utföra arbetet i ditt ställe, om du arbetar i uppdragsgivarens lokaler eller inte o. s. v. Viktigt är också din avsikt med näringsverksamheten. Att du sitter som suppleant i det företaget som kanske är din största uppdragsgivare samt att den som äger det företaget är närstående kan kanske påverka bedömningen av självständigheten, men jag har inte hittat något som tyder på det. SammanfattningDet är naturligtvis svårt att ge ett exakt svar på din fråga eftersom reglerna är invecklade och skatteverkets bedömning görs från fall till fall. Om ni sammanbor, men inte har barn ihop eller tidigare har varit gifta så borde ert upplägg fungera bra såvida din enskilda firma bedöms bedriva självständig näringsverksamhet.Hoppas du åtminstone fått en övergripande förståelse för problematiken.