Ska jag betala skatt för utländsk skattefri pension?

2020-03-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej. Min pappa är från England och flyttade sedan till Sverige. Nu har han gått i pension och får liten del av sin pension från England som är skattefri där då den är så pass låg. Samt att han får svensk pension och skattar för den då den är högre. Så till min fråga i detta.Måste han då betala skatt här i Sverige för pensionen han får från England som är skattefri enlig deras lagar å paragrafer mm?Mvh
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör beskattning regleras främst i inkomstskattelagen (IL).Den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § IL), vilket medför att denne är skattskyldig för alla inkomster från Sverige och utlandet (3 kap. 8 § IL). Utgångspunkten är alltså att din pappa ska betala skatt i Sverige på pensionen han får från England.För att undvika dubbelbeskattning har Sverige och England ingått ett dubbelbeskattningsavtal. Pension som betalas ut från England till en person som har hemvist i Sverige får, men behöver inte beskattas i England. Om pensionen beskattas i England, ska Sverige från den svenska skatten på pensionen avräkna ett belopp motsvarande den engelska skatt som tagits från pensionen. (Lag om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland artikel 17 och artikel 21)Däremot eftersom hans pension inte beskattas i England, kommer troligtvis svensk skatt att tas ut på pensionen utan någon avräkning. Jag rekommenderar även att han vänder sig till Skatteverkets skatteupplysning för vidare information.Hoppas du fick svar på din fråga!

Ska jag betala skatt för utländsk pension?

2020-03-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag bor sedan 52 år tillbaka i Sverige, men har även återtagit mitt Tjeckiska medborgarskap.Jag får en liten pension, c:a 1000 SEK per månad från Tjeckien. Ska jag betala skatt för det i Sverige?För många år sedan fick jag informationen från skatteverket att pensionen inte skulle beskattas i Sverige, med hänvisning till en skattelag från 1980, artikel 19.Vad gäller?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör beskattning regleras främst i inkomstskattelagen (IL).Den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § IL), vilket medför att denne är skattskyldig för alla inkomster från Sverige och utlandet (3 kap. 8 § IL). Utgångspunkten är att du ska betala skatt i Sverige på pensionen du får från Tjeckien. Om det är så att pensionen redan beskattas i Tjeckien, ska du dock antagligen inte betala skatt på den i Sverige igen eftersom man vill undvika dubbelbeskattning. Inkomsten ska i vilket fall deklareras till skatteverket där du sedan på deklarationsblanketten kan begära avräkning av den utländska skatten. Du kan även vända dig till Skatteverkets skatteupplysning.Hoppas du fick svar på din fråga!