Om jag får min sambos del av vår villa, halva, värd 500000, blir det skatt?

2018-04-11 i Gåvoskatt
FRÅGA |om jag får min sambos del av vår villa , halva, värd 500000, blir det skatt?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ingen skatt utgårOm du får halva villan i gåva behöver du inte betala någon skatt enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Du kan behöva betala stämpelskatt om du övertar lån men då du inte nämner något om att överta lån utgår jag från att du inte ska göra det. Här kan du dock hitta mer info om det.GåvobrevNär det gäller gåva av fastighet ska ett gåvobrev upprättas och då måste vissa formkrav iakttas. Gåvobrevet skall innehålla summan som fastigheten överlåts för (vid gåva är detta noll kronor), en överlåtelseförklaring där det klart framgår vilken fastighet som överlåts samt givarens och mottagarens personuppgifter, se 4 kap. 1 och 29 §§ jordabalken. Både gåvogivare och gåvomottagare måste skriva under gåvobrevet, vilket ska vara skriftligt. Önskar du/ni hjälp med att upprätta en gåvohandling kan ni ta hjälp av en av våra jurister. Ni kan boka en tid här.LagfartNär du har förvärvat en fastighet genom gåva ska du även ansöka om lagfart för att registreras som ägare till fastigheten. Detta ska du göra inom tre månader efter det att du fått fastigheten. När du ansöker om lagfart ska du tillsammans med ansökan bifoga gåvobrevet i original.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,