Hund förstörde iPod

2010-01-20 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag är inneboende hos en kvinna med hund. Nu när hon skulle iväg på semester i en vecka blev jag tillfrågad om att ha hunden under tiden mot lite billigare hyra för nästa månad och jag tackade ja. Efter några dagar var min pojkvän hos mig och på morgonen när jag skulle ut med hunden så lånade jag hans tröja, där hans iPod låg. Jag tog ur iPoden och la den mitt på soffbordet och gick sedan ut med hunden. Väl hemma igen kröp jag tillbaka ner i sängen och efter en timme gick vi upp. Vi upptäckte då att hunden bitit sönder hörlurarna totalt men iPoden verkade fungera. Min pojkvän fick låna mina hörlurar på vägen hem sen och på kvällen tog batterierna slut. Han laddade mp3-spelaren men när han skulle använda den nästa dag så fungerade den inte. Jag menar på att min värd ska betala hörlurar och iPod då en ägare har strikt ansvar för vad dennes hund gör. Hunden brukar nämligen inte hoppa upp och ta saker från bord, speciellt inte om det inte är mat. Mp3-spelaren är väl värd ca 3000-4000 kronor så det är ju inte nåt litet värde. Min värd håller dock inte med utan menar på att det är mitt ansvar vad hunden tuggar på medan jag är hemma (och tydligen, i detta fallet, när jag sover).
Joel Dahlquist |Hej! Du har alldeles rätt när du säger att en hundägare har ett så kallat "strik" ansvar för skada som hunden orsakar. Detta innebär att din värd inte själv behöver ha gjort något uppsåtligt fel eller varit vårdslös på något sätt för att skadeståndsskydlighet skall infalla. Principen är gammal i svensk rätt och har senast uttryckts på nytt i den nya lagen om tillsyn över hundar och katter, som kom under 2007. Du hittar lagen via den här länken: https://lagen.nu/2007:1150 och det strikta ansvaret framgår av 19§. Med detta sagt kan det vara värt att poängtera skadeståndslagens 6 kap 1§ 2 stycket. Även om det inte spelar någon roll för själva skadeståndsgrunden, kan din värd ha en poäng i att _skadeståndet_ som sådant kan påverkas av ert eget beteende. Enligt den här så kallade jämkningsparagrafen kan skadeståndet komma att sättas ned, om det visar sig att din pojkvän varit medvållande på något sätt. Huruvida han anses vara medvållande vågar jag inte spekulera i men spontant låter det inte så. Man bör normalt kunna lägga saker på soffbord i en timme utan att anses ha betett sig vårdslöst. Möjligtvis kan det spela in att han lät dig hantera iPoden utan att själv se efter den. Enligt tredje stycket i paragrafen tar man hänsyn till vållande på båda sidor och gör ett slags "kvotjämkning" utifrån hur mycket man vållat till skadan. Vid sakskador som dessa är det vanligt att man sätter ned med hälften om man inte kan klargöra i vilken utsträckning man anses ha bidragit till skadan. Alltså, för att sammanfatta: din värd är skadeståndsskyldig men det är möjligt att själva skadeståndet (som ju annars motsvarar din skada, dvs vad en ny iPod kostar) kan komma att sättas ned. Hur mycket det sätts ned beror på om din pojkvän anses medvållande och i så fall hur mycket. Jag hoppas att jag hjälpt dig, hör gärna av dig med eventuella följdfrågor! Vänligen

Uppsikt över hund och katt

2009-07-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund (liten ras, 6 år) går dagligen lös på vår väl inhägnade tomt. En granne har skaffat 2 kattungar som dom släpper ut och som rör sig fritt i villakvarteren.Häromdagen hade den ena katten tagit sig in på vår tomt, o hunden blev helt galen, för den tåler inte kattor.För övrigt en mycket snäll o väldresserad hund.Jag är mycket bekymrad att det kommer att sluta olyckligt - att hunden kanske skadar el biter ihjäl en av kattorna.Grannarna verkar inte bry sig o inse problemet.Vems ansvar gäller? Jag kan väl rimligtvis inte avkrävas att hålla hunden inomhus i fortsättningen - det är väl kattägarna som ska hålla uppsikt över sina djur?
Karin Hellander |HejVad som gäller om tillsyn över sina hundar och katter finns i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Vad som gäller är att ägaren är skyldig att hålla sitt djur under sån uppsyn som krävs med hänsyn till dess natur för att undvika att den orsakar skada. Denna regel gäller alltså både dig och ägarna av katterna vilket i princip innebär att katterna ska hållas inomhus eller kopplade, då de strövar rätt fritt annars. Då du har din hund inhägnad på din mark bör detta vara tillräcklig uppsikt, du ska alltså inte tvingas hålla hunden inomhus, då det är kattägarnas ansvar att se till att katterna inte är inne hos din hund. Jag vill dock uppmärksamma om 19§ i denna lag, som säger att det är hundägaren som måste ersätta skada gjord av sin hund, även om hunden inte varit vållande. Detta kan man dock sedan avkräva den skadevållande parten.Lagen i fråga hittar du https://lagen.nu/2007:1150Med vänlig hälsning

Strikt ansvar för hundägare

2009-12-18 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!För nästan 10 år sedan, var jag tvungen att åka utomlands då min mamma hade råkat ut för en allvarlig skada. Eftersom det var brådskande erbjöd sig min fd man att köra mig dit. problem var att min sons hund måste tas om hand eftersom ägaren -min son - befann sig hos mormor under en del av sommarlovet. Tanken var att han skulle komma tillbaka till Sverige dagen därpå då vi hade nått fram till min mors...Med tanke på att hunden - som då var 2 år gammal- aldrig lämnats på hundpensionat, ringe min som en kompis - också han 18 år - som hade haft sällskap med hunden och som också hade lov från gymnasiet.han skulle passa hunden högst i 2 dagar till dess att min son hade hunnit tillbaka.Jag gav honom väldigt noggranna instruktioner när det gäller mat osv. Jag nämnde det att hunden skulle rastas 3 ggr om dagen nära vårt hus - som vanligt - och att den skulle stanna hemma resten av tiden - så att den skulle känna sig trygg. - En kompis till min dotter erbjöd sig att hålla hunden sällskap ett par timmar vid kvällstiden.Vi körde nonstop hela natten till min mamma och var väldigt trötta när vi kom fram. Då ringde det och vi fick höra av en väninna till vår dotter att vår hund hade bitit en bebis. Hunden hade aldrig varit aggressiv och dessutom skulle den ha varit hos oss!.. Det var fasansfullt. \"Nightmare is an understatement\".Polisen beslöt sig för att hunden skulle avlivas utan att min son blev informerad - trots att jag lämnat min mammas adress och telefonnummer till den som jag betalat för att passa hunden.Polisinspektören beklagade sig över detta och åklagaren lade ner fallet eftersom det visats sig att det var bebisens mamma som hade ringt min sons vän och bett honom komma - väldigt sent på kvällen - med hunden, då hon var deprimerad.Bebisen skrek och hunden - som aldrig borde varit där och måste känt otrygg när ingen av oss var med - gick till anfall. Alla vet att hundar och bebisar är en olyckad kombination särskilt då de är främmande för varandra. Både polisinspektören -som var hundägare - och jag hade liknande teorier över det som hänt. både min son och jag gick i depression och behövde vård lång efteråt.Min son hade redan drabbats av \"branden\" på Hisingen då han förlorat flera kompisar.Häromdagen fick jag ett telefonsamtal av bebisensmamma - som inte hört av sig sedan 1999. hon ville hälsa mig att hennes juridisk rådgivare tänker hjälpa henne stämma mig - fast igår ringde hon och sade att eftersom min son var myndig så var det honom hon tänkte stämma - då vi inte kunde komma ihåg om vi hade någon hemförsäkring...Min son läser i USA och får inte jobba utanför universitet - där han jobbar lite som \"tutor\". ..The bottom line is: Vad skall jag/vi göra?
Carina Persson |Hej!Ersättning för skador som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, 9 § lagen om tillsyn över hundar och katter https://lagen.nu/2007:1150. Hundägare har strikt ansvar vilket innebär att ägaren är ansvarig för vad hunden gör oavsett om ägaren kunde hindra det eller inte. Den som har tagit han om hunden för underhåll och nyttjande är innehavare och kan bli solidariskt (gemensamt) ansvarig för vad hunden gör. Som jag förstår av din fråga hade den som tog hand om hunden vid olyckstillfället endast hunden under några timmar. För att någon skall anses vara innehavare av hunden krävs ett mer omfattande underhåll. Eventuellt kan du räknas som innehavare eftersom du tog hand om hunden under en del av sommaren. I så fall är du och din son solidariskt ansvariga för skadan. Annars är det din son som är ansvarig eftersom det är han som är ägare. Som jag förstår av frågan var det sommaren 1999 som händelsen inträffade. Rätten till skadestånd preskriberas efter tio år vilket innebär att mamman till barnet hade rätt att för barnets räkning kräva skadestånd vid tiden då du skickade din fråga (i början av 2009). Detta framgår av 2 § preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130. Förhoppningsvis hade du en hemförsäkring med ansvarsförsäkring som kan täcka kostnaderna. Med vänlig hälsning

Aggressiv hund

2007-02-01 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Har en kompis som blev biten av en hund, det var inte så hårt men den var aggressiv och högg. Det är inte första gången den har attackerat utan har också attackerat en liten flicka. Ägaren verkar inte bry sig heller. Vad finns det för paragrafer mot sånt , vad säger lagen ? Mvh
Filip Skoglund |Hej!Svaret på din fråga finner du i lag om tillsyn över hundar och katter (http://lagen.nu/1943:459). Enligt 1§ skall hundar hållas under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Hundar med benägenhet att bita människor får ej vistas lösa utomhus enligt 2§. Enligt vad du beskriver har hundens ägare klart brustit i sin tillsyn över hunden. P.g.a. detta kan det bli aktuellt med vissa påföljder som återfinns i 3§. T.ex. kan polismyndigheten besluta att hunden skall hållas instängd eller omhändertas.Utöver detta har de personer som attackerats av hunden rätt att få skadestånd av ägaren. Ägaren har enligt 6§ ett rent strikt skadeståndsansvar för skador som hunden orsakar. Det krävs alltså inte att ägaren kan ses som vållande till skadan eller att han har förfarit oaktsamt. Om någon av de drabbade t.ex. fått kläder sönderbitna eller lidit andra skador är hundägaren skyldig att ersätta dessa.Vad ni kan göra är att kontakta polismyndigheten, förklara situationen och begära att de vidtar åtgärder för att förhindra att hunden fortsätter att attackera personer. I samband med detta kan ni även framföra eventuella skadeståndsanspråk.Hoppas detta är till hjälp!Vänligen

Ersättningsskyldighet för skada som din hund orsakat

2009-08-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej.Vår hund som är oförsäkrad attackerade en annan hund som var kopplad vid tillfället. Vår hund smet ut i samband då vi öppnade vår dörr varvid vi var helt oförberedda. Båda hundarna fick uppsöka veterinär. Min fråga är om vi är ersättningsskyldiga till skadorna på den andra hunden? Om vi är ersättningsskyldiga gäller det då hela vårdkostnaden eller bara eventuell självrisk om den andra hunden var försäkrad? Ägaren har skickat ersättningskrav på hela vårdkostnaden och det verkar som hans hund var oförsäkrad trots han uppgav att den var försäkrad. Påverkas vår skyldighet till att ersätta ägaren även om hans hund är oförsäkrad? Med vänlig hälsning
Emma Nordin |Hej,Som hundägare har ni strikt ansvar för eran hund och de skador den orsakar (1 § Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter). Strikt ansvar är mer långtgående i form av ersättningsskyldighet. Det innebär att ni är skyldiga att ersätta skada som hunden orsakar trots att ni inte har orsakat skadan uppsåtligen eller varit oaktsamma 19 §. Det innebär att trots att hunden smet ut och ni inte hade för avsikt att skada den andra hunden så är ni ansvariga att betala den andra hundens veterinärkostnader. Den andra hundägaren är inte skyldig att utnyttja sin försäkring utan ni är ansvariga att betala hela kostnaden oavsett om den är försäkrad eller inte. Lycka till!

Hundägares strikta ansvar

2010-01-02 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej jag undrar vad som gäller i detta fall. Jag var ute och promonerade runt Växjö sjön med en väninna och mina två hundar av rasen bichon frisé och paserar en kille som befinner sig en bit in på gräset och ser att han håller på med en hund, som sedan går till attack på min hund ni kan läsa om händelsen i kvällsposten den 13/5 eller på www.kvp.se även i smålandsposten den 12/5 och 13/5 där ni får detaljer om händelsen. Ägaren har inga försäkringar varken hund eller hemförsäkring jag har försäkring på mina hundar. Så min fråga är bli ägaren skadeståndsansvarig för detta både för min hund och för lidande för mig och min familj
Henrik Wallin |Utgångspunkten i svensk skadeståndsrätt är att skadeståndsskyldighet utgår om man uppsåtligen (medvetet) eller av oaktsamhet orsakar skada på människa eller egendom (av värde).När det gäller hundar är dock skadeståndsansvaret striktare. För hundägare gäller, så kallat, strikt ansvar. Med strikt ansvar för hundägare menas att hundens ägare ansvarar för alla skador som den egna hunden orsakar, oavsett om hundägaren brustit i sin tillsyn över hunden (varit oaktsam) eller ej.Utgående ifrån det du redogjort för ovan är den andra hundägaren ansvarig för alla skador hans hund orsakat på din hund. Om han har en hemförsäkring med ansvarsdel eller inte har inte med saken att göra. Om det strikta ansvaret för hundägare kan du läsa https://lagen.nu/2007:1150#P19S1.Med vänliga hälsningar,

Ko som gjort skada på grannes åker

2007-11-13 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, min fråga gäller en grödaskada enligt följandeEn ko, som har avvikt från sin inhägnad, har genererat i att grannens veteåker har skadats av kon i fråga. Grannen gör anspårk på ersättning, i form av skadestånd. Min fråga är vilka lagar man i detta fall skall ta hänsyn till, och om det finns ytterligare förarbeten eller dylikt, att ta del av?Tack på förhand
John Engholm |Frågan regleras av lagen om ägofred som du finner http://www.lagen.nu/1933:269. Enligt 47 § gäller att om någons hemdjur olovligen kommer in på annans ägor och där gör skada, är djurets ägare skyldig att ersätta skadan, även om han inte kan sägas ha varit vållande till skadan. Vad ägaren tvingas betala i ersättning kan har han i sin tur rätt att blir ersatt för om någon annan kan sägas ha varit vållande, t.ex. om någon annan släppt ut djuret. Vad nu stadgats om ägare till hemdjur gälle ock den, som mottagit djuret till underhåll eller nyttjande.Grannen har alltså rätt till ersättning från djurets ägaren

Kattägares ansvar

2006-07-24 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej ! Jag har en fråga som gäller våra katter. Vi bor i eget hus med tomträttssavgäld. Vi har en samfällighetsstyrelse, självvalt, som har förbjudit att man släpper ut katter utan koppel. Några sådana stadgar eller liknande har vi aldrig skrivit på när vi köpte huset. Enligt vad vi vet, så är det inte olagligt att katter får vistas ute utan koppel, de är kastrerade och öronmärkta. Styrelseordföranden har hotat oss att skyddsjägarnas tjänst kommer beställas från kommunen, de fångar in katterna och avlivar dem. Enligt lite förfrågningar, så får de inte göra det. Jag undrar vad kan styrelsen göra mot oss, ifall vi släpper ut katterna då och då?
Sara Forslund |Hej!Det är inte uttryckligen förbjudet enligt lag att låta katter vistas ute utan koppel. Enligt lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter 1 § skall katter hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Skador som orsakas av en katt skall ersättas av dess ägare om ägaren kan anses ha uppträtt oaktsamt, kattägare har ett så kallat ”culpaansvar”. Enligt 7 § samma lag får en katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad dödas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polisen.Katter räknas som egendom, och är era katter märkta kan ni dessutom bevisa detta. Skulle någon som inte har rätt till det döda era katter anses detta vara skadegörelse. Skadegörelse regleras i brottsbalken (1962:700) 12 kap. 1 §.Vänliga hälsningar,