Skadeståndsansvar för skada orsakad av katt

2012-04-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vi har en utekatt som spenderar ungefär hälften av sin vakna tid utomhus. Katten är 8 år och har varit ute i hela sitt liv. Vi bor i ett tättbebyggt område med mycket barn, hundar och katter. Generellt är vår katt mycket omtyckt av alla hushåll i vår närhet. En eftermiddag när jag kommer ut genom dörren säger en väldigt upprörd dam att min katt rivet hennes hund i ögat. Att vår katt helt oprovocerat hoppat på hennes hund när de gick förbi vårt hus på trottoaren. Hunden har efter veterinärbesök blivit bra och kommer inte få några men. Hon vill att vi betalar självrisken för hennes veterinärkostnader. Har vi den skyldigheten? Jag vet att man har man ansvar för sin katt inte skadar andra, men till vilken grad? Det går förbi 10-tal hundar varje dag och hon har aldrig oprovocerat anfallit en hund tidigare. Om däremot en hund närmat sig henne och hennes revir så har hon försvarat sig med en tass och sedan flytt. Vilket i mina ögon är ett normalt beteende hos en katt och har inte så mycket med ägarens oaktsamhet att göra. Samma sak skulle sannolikt hända även om hon var kopplad eller i bur. Jag tror att det skedde likadant även i detta fall. Jag kan dock inte bevisa det, men inte heller hon kan ju bevisa att det inte var så. Ord står mot ord. Vem har egentligen bevisbördan? Hon säger att vår katt är sjuk, men det håller varken vi eller några av våra grannar med om. Om vi inte betalar hotar hon med att polisanmäla oss. Vad skulle en polisanmälan kunna leda till? Jag har inget emot att betala ersättning om det faktiskt är så att min katt skadar någon, men jag vill gärna inte betala för att min katt försvarar sig. Vi funderade på att ge henne halva beloppet för att visa "god samarbetsvilja" eftersom vi anser att hon inte har något case. Är det vettigt eller bara onödigt om vi nu har rätt i frågan?
Isabel Ringsby |Hej! Tack för din fråga. Först och främst vill jag, för att inte komplicera din fråga, påpeka att det är den som påstår sig ha drabbats av en skada som måste påvisa att skadan har uppkommit på ett sätt som kan föranleda skadeståndsansvar. Detta innebär att det är din granne som är skyldig att visa att ni har varit oaktsamma i er tillsyn över er katt för att ni ska drabbas av skadeståndsansvar. När det gäller hundar föreligger, enligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, ett strikt skadeståndsansvar, vilket innebär att skadeståndsansvar uppkommer även om en hundägare inte har varit oaktsam om en hund har orsakat skador. Någon sådan regel gäller däremot inte för katter. Detta innebär att din granne först och främst måste påvisa att det är er katt som har orsakat skadan, och att det exempelvis inte är någon annan katt som har rivit hunden, samt att ni har varit oaktsamma och inte har utövat tillräcklig uppsyn över katten. Att ni har låtit katten vistas utomhus kan knappast anses vara oaktsamt varför jag har svårt att se att din granne skulle ha någon som helst möjlighet att få igenom ett skadeståndsanspråk. Huruvida du ändå vill ersätta din granne måste du avgöra själv men jag har svårt att se att din granne skulle kunna få igenom ett skadeståndsanspråk. Jag hoppas att detta har varit till hjälp för dig och att situationen löser sig! Vänliga hälsningar, Isabel

Ansvar för katt

2012-04-03 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! När jag var bortrest i helgen så kissade min kattunge i min inneboendes säng. Hennes föräldrar har köpt en helt ny madrass som de kräver att jag betalar. Jag har dock inte fått möjlighet att titta på skadan på madrassen då den var borta innan jag hann hem följande dag. Själv blev jag förvånad att madrassen blev skadad alls då kattungen kissade på täcket. Vad gäller? MVH Veronika
Johan Wahlbom |Ansvar för hundar och katter regleras i lag om tillsyn över hundar och katter. Enligt denna lag är ansvaret betydligt större för en hundägare än en kattägare. Enligt lagens 19 § har en hundägare ett så kallat strikt ansvar för sin hund. Detta innebär att ägaren blir ansvarig för skador som hunden åstadkommer även om ägaren inte hade någon som helst möjlighet att avvärja skadan. Det är en mycket vanlig missuppfattning att samma hårda ansvar även gäller kattägare men så är det inte. Däremot finns det en allän regel i lagens 1 § som säger att "katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som men hänsyn till deas natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter." En rumsren katt bör man normalt inte behöva ha konstant uppsyn över. Bedömningen kan däremot vara annorlunda om det var en kattunge som i ert fall. Svaret på frågan hänger en del på hur rumsren och ung katten är. Är det emellertid så att din inneboende visste att du hade en katt är hon medveten om riskerna. Sedan bör det även bli svårt för din inneboendes föräldrar att bevisa att din katt gjorde så omfattande skador så madrassen blev tvungen att slängas. Sammanfattningsvis ska du troligtvis inte behöva betala för den nya madrassen. Bästa hälsningar //Johan Wahlbom

Skadeståndets omfattning vid skada på hund

2012-03-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vår hund har blivit biten av en lösspringande hund, och der fordrades två veterinärbesök och smärre kirurgiska ingrepp för att få ordning på skadorna rent akut. Är hundägaren, förutom vetrinärkostnaden, skyldig att ersätta mig för förlorad förvärvsinkomst och reskostnader? Vidare så ljuger och slingrar sig vållanden något otroligt, och har till och med försökt helt försvinna när de trodde att det inte skulle gå att spåra dem. Därför räknar jag med att det här går till tingsrätt. Kan jag på något sätt lida ekonomisk förlust i samband med rättegång, förutsatt att det kan styrkas att hundangreppet ägt rum?
Emma Lampe |Hej! Vid skada på husdjur räknas dessa till sakskador i Skadeståndslagen. Skadestånd för sakskador omfattar: 1) sakens värde eller reparationskostnader och värdeminskning, 2) annan kostnad till följd av skadan, 3) inkomstförlust… (se 5 kap. 7 § Skadeståndslagen https://lagen.nu/1972:207 ). Reparationskostnader blir vid skada på husdjur att likställa med veterinärkostnader. Du har dessutom enligt andra och tredje punkten i samma paragraf möjlighet att begära ersättning för dina resekostnader och förlorad förvärvsinkomst. Vad som även gäller när det är en hund som orsakat skadan är att ägaren till hunden har strikt ansvar för skador som orsakats av denna och ska ersätta dessa skador även om ägaren i sig inte vållat skadan. Detta gäller enligt 19 § stycke 1 i Lagen om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150 ). Vid tvistemål i tingsrätt är det den part som förlorar målet som får ersätta motparten för dennes rättegångskostnader (se 18 kap. 1 § Rättegångsbalken https://lagen.nu/1942:740 ). Skulle det alltså vara omöjligt eller svårt att visa att det är just denna lösspringande hund som orsakat skadorna på din hund finns risken att du får betala motpartens rättegångskostnader. I och med det strikta ansvar som gäller för hundägare behövs dock inget bevis kring att ägaren i sig vållat skadan. Med vänliga hälsningar,

Människa biten av hund

2011-12-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |När jag var ute idag och gick med min hund så mötte vi en liten hund och dens ägare. Den lilla hunden började skälla långt innan min hund gav den uppmärksamhet. När den lilla hunden och dens ägare kom närmre så började min hund yla, jag försökte lugna ner honom och trodde att jag lyckades. Den lilla hunden fortsatte att skälla och provocerade honom. Till slut så kom min hund lös. Halsbandet på min hund var inte tillräckligt spänt så väll när min hund sprang mot den lilla och jag drog i andra ändan så kom min hund lös ifrån halsandet. Min hund sprang mot den lilla hunden och tog tag den vid nacken. Jag försökte flera gånger få bort honom och till slut så fick jag bort honom ifrån den lilla hunden. Min hund som är mycket större än den lilla hunden kunde ha skadat honom alvarligt men den blev inte skadad. När jag var på väg att ta bort min hund ifrån den lilla hunden så bet den mig ett antal gånger. Jag har riv märken lite här och där och små bitmärken. Men den hunden lyckades bita mig i pekfingret och det ledde till att jag fick söka vård eftersom att det blödde mycket. Hundens ägare gjorde inget för att hjälpa till och väl när jag fick bort min hund så bad jag om ursäkt flera gånger till ägaren och den sa att det kan hända. Men jag påpekade också att jag blev biten av hans hund. Han sa inget om det och bara gick i väg. Jag satt kvar där i snön och väntade tills min hund lugnande ner sig och då såg jag att mitt pekfinger blödde kraftigt. Efter att det hände sökte jag vård och läkaren sa att bettet var nära leden och att de inte ville sy det eftersom att de ville att det skulle läka ifrån bottnen. Jag fick också antibiotika om det skulle hända att jag får en infektion. Nu gör mitt pekfinger väldigt ont och jag kan inte göra något med den utan att det gör ont. Smärtan böjar sprida sig till resten av min hand. Min fråga till er är om det går att anmäla den lilla hundens ägare. Vad är lagen egentligen när det gäller hundbett? Tack i förväg!
Emil Görrel |Hej! I förevarande fall är Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150) tillämplig. Enligt 1 § 1 st. ska hundar hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Enligt 19 § 1 st. samma lag har hundägaren ett strikt ansvar för de skador hunden orsakar. Strikt ansvar innebär att ägaren anses ansvarig oavsett om uppsåt eller oaktsamhet förelegat. Skada orsakad av hund skall alltså ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Ägaren eller innehavaren har i sin tur rätt att få tillbaka vad denne betalat i skadestånd av den som vållat skadan (regressrätt). Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp och önskar dig lycka till. Med vänlig hälsning, Emil Görrel

Ersättningsskyldig hundägare eller innehavare

2012-04-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!min dotter passade sin kompis hund under 5 timmar!enligt sin vän skulle hunden vara instängd i badrummet om hon skulle iväg någonstans! så det gjorde hon eftersom hon skulle jobba! men nu råkade hunden sätta på vattnet i badrummet plus att det rev ner badrocken så att den täppte till brunnen så att det blev översvämning vattnet rann ut i hallen och orsakade en stor vattenskada i lägenheten och lägenheten under. nu undrar jag vem ska betala självrisken hundägaren eller min dotter? ( hon hyr i andra hand och självrisken är 3000kr per lägenhet)
Jimmy Lyttbacka |Hej, Självrisken betalas av den som tecknat försäkringen. Denne kan sedan välja att kräva personen som orsakat skadan på ersättning för utgiften. Om en hund orsakar en skada är det hundens ägare eller innehavare som ska ersätta den, enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Om ägaren gett instruktioner om att hunden ska vara i badrummet är det sannolikt ägaren som blir ersättningsskyldig i det här fallet. https://lagen.nu/2007:1150 Med vänliga hälsningar

Hundägares ansvar för lösspringande hund

2012-03-18 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Är person B, ägare till okopplad hund, ansvarig? Person A rastar hund med koppel. Möter okopplad hund (i område med koppeltvång) varpå A's hund rusar iväg med påföljd att A ramlar framåt och slår i ansiktet. 5 stygn och utslagen tand blir resultatet. Kan B hållas ansvarig för uppkomna personskador?
Angelica Hage |Hej och tack för din fråga! Enligt Lagen om tillsyn över hundar och katter (se https://lagen.nu/2007:1150) har en hundägare eller innehavare strikt ansvar över sin hund. I 1 § i nämnda lag stadgas att ”Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter”, vilket innebär att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av ägaren eller innehavaren även om inte han eller hon har vållat skadan. I rättsfallet NJA 1983 s 606 jagade en lösgående hund ut en älg på vägen och en bil körde på älgen. I det fallet ansågs det inte utrett att hunden haft sådan inverkan på älgens beteende att den kunde anses ha orsakat att älgen kom ut på vägen. Hundens ägare blev alltså inte ersättningsskyldig för några skador. I fallet NJA 1990 s. 80 blev dock ägaren av lösspringande hanhund skadeståndsskyldig då den betäckt en avelstik som blev dräktig med blandrasvalpar. I fallet ansågs ägaren av tiken p.g.a. händelsen ha lidit en sakskada (skada på hund är att anse så som sakskada) och att ägaren av hanhunden blivit skadeståndsskyldig enligt 6 § lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter. Enligt förstnämnda fall kan det således bli svårt att hålla B ansvarig för skadan i fråga. Samtidigt finns det strikta ansvaret över hundar som stadgar att ägare eller innehavaren av hunden ska hålla sådan tillsyn över hunden som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter samt det senare fallet. Det går inte att klart förutsäga hur en domstol skulle bedöma fallet men enbart av en ordagrann tolkning av lagtexten bedömer jag att fallet bör kunna rymmas inom lagtextens ordalydelse och att fallet skulle kunna uppfylla förutsättningarna för att B ska kunna hållas ansvarig, men som sagt talar eventuellt praxis emot detta. Det kan vidare bli mycket svårt att bevisa att det var just den lösspringande hunden som orsakat skadan, dvs att den lösspringande hunden var orsaken till att A´s hund rusat iväg och orsakat A´s skada. _Jag är ledsen att jag inte kan ge dig ett säkert besked om hur en domstol skulle bedöma fallet, men det torde i varje fall bli svårt att bevisa B´s ansvar._ _Jag hoppas svaret varit dig behjälpligt i någon mån._ Vänligen

skadeståndsansvar för skada orsakat av djur

2012-02-07 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag är själv ägare över en papegoja som har orsakat en skada på en annan person. Bedöms detta analogt utifrån lagen om tillsyn över hundar och katter, eller är det en allmän culpabedömning? Tack mvh
Mathias Gunnervald |Hej, Vid skadestånd finns det två olika ansvarsgrunder som aktualiseras. Dels pratar man om strikt ansvar och dels culpa-ansvar. Med strikt ansvar menas att man som ägare till djuret alltid svarar för skadorna som detta orsakar. Strikt ansvar gäller bland annat hundägare samt de som har vilda djur i fångenskap. Culpa-ansvar innebär att man endast blir ersättningsskyldig om man varit oaktsam. Culpa-ansvar är det normala och gäller för kattägare, hästägare och i princip alla andra djurägare. I detta fallet blir alltså frågan om det är culpa-ansvar eller strikt ansvar som gäller för din fågel. Det krävs lagstöd för att kräva strikt ansvar av en djurägare och det finns ej för papegojor. Det som då skulle kunna leda till att du drabbas av strikt ansvar är om fågeln räknas som vilt djur i fångenskap. Mina kunskaper om fåglar är begränsade, men vad jag vet är en papegoja inte ett vilt djur i den bemärkelsen. Därmed borde du ha ett culpa-ansvar för skador orsakade av din papegoja. Enkelt förklarat gäller alltså att du ska ha gjort tillräckligt mycket av vad som kan förväntas av dig för att undvika en skada, att du ej kan anses har varit oaktsam. Vänligen,

Hund påkörd av cyklist

2011-12-16 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |hej, min hund blev påkörd av en cyklist förra veckan när han var lös. Han stod visserligen vid sidan av vägen och skulle bara vända sig om och se vart jag var. vems är felet, är det mitt eller cyklistens.
Pernilla Skoglösa |Hej, Tack för din fråga! Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150) har en hundägare eller innehavare strikt ansvar över sin hund, vilket innebär att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av ägaren eller innehavaren även om inte han eller hon har vållat skadan. I lagens första paragraf anges att hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador. Cyklister har en mildare typ av ansvar, så kallat culpaansvar. Det innebär ett ansvar för skador som har orsakats av oaktsamhet. Även om cyklisten varit oaktsam, så har du som hundägare tillsynsansvar över din hund. Eftersom ditt ansvar som hundägare är strängare än cyklistens ansvar så ligger det närmre till hands att säga att säga att det är du som gjort fel, men samtidigt måste det jämföras med cyklistens agerande. Cyklisten kanske höll en hög hastighet och var ouppmärksam på människor och djur omkring. Det går inte att ge något klart svar baserat på uppgifterna i din fråga. I din fråga anges inte om någon blivit skadad, därför tar jag upp både scenariot att hunden skadats och att cyklisten/cykeln skadats. En skada på en hund räknas som en sakskada och enligt 2:1§ Skadeståndslagen (SkL) ska den som av vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan. (Skadeståndslagen hittar du här: https://lagen.nu/1972:207). Dock måste man ta hänsyn till 6:1 § SkL som säger att skadeståndet kan jämkas om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. Eftersom din hund varit lös vid en väg/cykelväg ses du troligen som oaktsam och ett eventuellt skadestånd skulle troligen därför ha minskats (jämkats). Är det cyklisten som har drabbats av skada räknas det som en personskada. En personskada ska ersättas av den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar skadan. Vad som ersätts framgår av 5 kap. SkL. När det gäller jämkning av skadestånd vid personskada så måste den skadelidande uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet ha medverkat till skadan, vilket troligen inte uppfylls i fallet du beskrivit. Ett eventuellt skadestånd för skador på cykeln räknas, precis som eventuella skador på hunden, som sakskador. Då räcker det med vållande på den skadelidandes sida för att jämka ett skadestånd. Mvh