Personskada som hunden orsakat

2020-09-09 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Måste jag avliva minhund på grund av att en onykter person påstår hos läkare att hennes fall mot marken, brutna handled , berodde på min hund. Hon ska kontakta sitt försäkringsbolag för anmälan.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Kortfattat finns det inget i det här fallet som talar för att din hund ska behöva avlivas. Den som brister i tillsynen om sin hund kan dock få denne omhändertagen för att hindra att denne orsakar skada eller avsevärd olägenhet (11 § lag om tillsyn över hundar och katter). Dock gäller detta i extrema fall, inte på grund av enstaka incidenter, och endast om inte andra åtgärder är tillräckliga. Här krävs i princip att andra åtgärder redan har prövats, exempelvis förbud och förelägganden (8 § lag om tillsyn över hundar och katter). Exempel på föreläggande kan vara att Länsstyrelsen beslutat att hunden ska ha munkorg när denne vistas ute eller att denne måste ha koppel. I och med att du inte nämner att du fått några sådana uppmaningar är det osannolikt att ett omhändertagande skulle ske. Skadestånd för skada hunden orsakarDock kan det vara så att du får betala skadestånd om personen behövt betala några sjukvårdskostnader eller haft någon inkomstförlust som följd av sina skador. Vad gäller när ens hund har skadat någon?När en hund orsakar någon annan skada ska dessa skador ersättas av hundens ägare eller innehavare, även om ägaren i sig inte vållat skadan, dvs. även om ägaren i sig inte kan klandras för skadan, exempelvis genom att ha hunden lös eller genom att annars ha brustit i tillsynen över hunden (19 § lag om tillsyn över hundar och katter).Den som blir skadad av hunden har rätt att från hundens ägare få ersättning för sjukvårdskostnad, inkomstförlust samt eventuellt fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (ärr och liknande). (5 kap. 1 § 1-3 punkterna Skadeståndslagen). I det här fallet, där personen kontaktat dennes försäkringsbolag kan det alltså vara så att försäkringsbolaget i sin tur vänder sig till dig då du anses ansvarig gällande skadan. Men det finns alltså inget enligt min tolkning som säger att du, för att din hund orsakar skada ska behöva avliva din hund. Vänligen,

Ersättningsskyldighet vid skador som hund orsakar

2020-05-21 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min hund rymde i söndags från hemmet.Ett par tjejer hittade hunden och tog hunden dit dom trodde den bodde. Vilket visade sig vara en annan tjej som hade en liknande ras som min. Hennes hund attackerade tyvärr min då den löpte och det blev ett rivsår på örat och ett djupt sår i nacken på min hund.När jag kom till tjejens hem så visade hon mig vart min hund fått skadorna och hon påtalade att det var bara henne shund som attackerat min och min inte gjort något. Jag behövde söka upp veterinär då såna bitsår blir infekterade och nu undrar jag om vem som har ansvaret för kostnaderna hos veterinären?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om en annan ägare vars hund orsakat skador på din hund ska ansvara för kostnader som uppstår till följd av skadorna. Jag förutsätter vid svaret av frågan att det är klarlagt att det är den hunden som orsakat din hunds skador. I sådana fall finner du svaret i lagen om tillsyn över hundar och katter. Vad gäller när en hund orsakar skador?Enligt lagen ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om ägaren i sig inte vållat, dvs. även om ägaren i sig inte kan klandras för skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Den vars egendom hunden skadar har rätt att få ersättning för reparationskostnader och eventuell inkomstförlust som personen kan ha haft. I ditt fall kan inkomstförlusten komma in om du exempelvis behöver ta ledigt från jobbet för att besöka veterinären (5 kap. 7 § 1-3 punkterna Skadeståndslagen)Vad innebär detta i ditt fall?Din hund har skadat sig, och för att åtgärda skadan kommer du få betala veterinärkostnader. Veterinärkostnader är att räkna som reparationskostnader, och dessa är enligt lag ägaren till hunden som orsakade din hunds skador skyldig ersätta. Vänligen,