Påföljd för misshandel och innehav av narkotika

2021-03-31 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag är misstänkt för grov misshandel 2018 samt att jag ertappades med 1 gram kokain 2017, dom har lagt det ihop och kommer troligen blir en rättegång, idag är ren och har lägenhet och fast jobb, vad kan blir för påföljden? Jag erkände misshandel men nekade grov misshandel plus att jag erkände innehav av själva kokain för eget bruk!
Jessica Sarhede |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag kan dessvärre inte ge dig ett svar på vad påföljden kan komma till att bli då det alltid är en bedömning från fall till fall och det i slutändan alltid är upp till domstolen. Jag kan däremot redogöra för vilken straffskala respektive brott har. Den som gör sig skyldig till grov misshandel kan dömas till fängelse i lägst 1 år och sex månader och högst sex år (3 kap. 6 § BrB). Den som vidare gör sig skyldig till innehav av narkotika kan dömas till fängelse i högst sex år (1 § 2 st narkotikastrafflagen) Jag kan som tidigare nämnt inte ge ett klart svar på hur domstolen kommer att döma i just ditt fall men jag hoppas detta ändock gav dig någorlund vägledning i din fråga.