Kan jag påverka gallring av uppgifter ur belastningsregistret?

2020-06-09 i Trafikbrott
FRÅGA |Är det möjligt att tas ut ur belastningsregistret? För ett år sen körde jag mycket för fort på min motorcykel på en solig lördag. Jag fick inte köra under 2 månader efter och betalade ett böte av 4000 SEK. Jag sålde min motorcykel och lärde min läxa. I april gick min arbetsgivare i konkurs och fick jag söka andra jobb. Jag jobbade som pilot och tyckte att det skulle vara bra att bli tunnelbanaförare. Jag klarade nästan alla steg i rekryteringsprocessen men hörde att jag kommer inte få jobbet på grund av belastningsregistret. Det var då att jag förstog att i de kommande 4 år jag kommer inte hitta något jobb inom transportbranschen på grund av ett misstag jag har redan haft mitt straff för. Kan jag göra någonting om det?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör borttagning av uppgifter ur belastningsregistret. I juridiska sammanhang brukar man använda ordet gallring för den automatiska borttagningen som sker efter en viss tid. Gallring innebär att uppgifterna ska förstöras. Gallring av uppgifter från belastningsregistret regleras i lagen (1998:620) om belastningsregister. När gallringen ska ske avgörs av den påföljd som dömts ut (16–18 §§). Vanliga påföljder är fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller böter.Du har dömts till 4000 kr i böter för ett trafikbrott. Eftersom du dömts till böter som påföljd innebär det att uppgifterna kommer tas bort 5 år efter dom, beslut eller godkännande (17 §). Det finns tyvärr ingenting du som enskild kan göra för att påskynda gallringen. Jag beklagar verkligen situationen och önskar dig stort lycka till med framtida jobbsökande.Med vänlig hälsning,

När tas uppgifterna bort från belastningsregistret?

2020-05-13 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag har 2015-XX-YY fått en dom utställd.1, ringa narkotikabrott 1paragraf 1st 6p o 2 paragraf (1968:64)2, rattfylleri 4 paragraf 2st TBL. (1951:649).Varför är dessa inte preskiberade nu 2020-05?Beställde ett utdrag ur mitt register och dessa verkar inte vilja försvinna, trots att brotten är ringa. Vad beror det på?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du skriver att det framgår av utdraget från ditt belastningsregister att du 2015-YY-XX dömts till ringa narkotikabrott och rattfylleri. Jag tolkar därför din fråga som att den rör varför domen inte har tagits bort från registret. Svaret på frågan finner vi i "gallringsreglerna". Med gallring avses borttagning av uppgifter. I det följande kommer jag att använda samma ord.GallringGallring av uppgifter från belastningsregistret regleras i lagen (1998:620) om belastningsregister. När gallringen ska ske avgörs av den påföljd som dömts ut (16–18 §§). Vanliga påföljder är fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller böter. Eftersom jag inte vet vilken påföljd du dömdes till kommer jag inte att kunna ge dig ett svar som är anpassat till din situation. Nedan följer dock ett antal exempel som förhoppningsvis kan ge ett svar på din fråga. Uppgifter som tas bort fem år efter dom, beslut eller godkännande- Dagsböter Uppgifter som tas bort 10 år efter dom eller beslut- Villkorlig dom.- SkyddstillsynUppgifter som tas bort 10 år efter det att straffet har avtjänats- Fängelse eller förvandlingsstraff för böter (10 år efter frigivning)En bra sammanställning av de olika reglerna hittar du här. För att få en fullständig överblick kan jag också råda dig till att läsa lagtexten i 16–18 §§. Om det skulle uppstå några funderingar är du alltid välkommen att återkomma med en ny fråga.Med vänliga hälsningar