Vårdslöshet i trafik

2010-10-31 i Trafikbrott
FRÅGA |En dag på väg till jobbet, vid filbyte i låg hastighet (20 km/tim och blinkers på) från mittfält till vänsterfil blir bilist som jag kör in framför i vänsterfilen irriterad och börjar köra nära bakifrån på hotfullt sätt. Detta pågår i ca 20 minuter och i allt högre hastighet. Situationen är hotfull och jag är rädd. När jag tillslut bestämmer mig för att våga stanna och konfrontera personen visar det sig att han är polis och har sin fru bredvid sig i bilen. Bilen är civil och polisen är civilklädd. Det finns inget som tyder på att han var polis. Nu är jag kallad till rättegång för vårdslöshet i trafik. Jag anser att jag är oskyldig men ord står mot ord. Kan jag dömas och i så fall vad kan straff bli? Behöver jag advokat?
Dennis Carlsson |Hej! Enligt 1 § i Lag om straff för vissa trafikbrott kan man dömas till vårdslöshet i trafiken om man som billist brister i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. Vilket kort sagt innebär att du som billist skall köra ansvarsfull och på ett säkert sätt i trafiken. Av vad jag förstår av din utsaga tyder inte mycket på att du kört vårdslöst om du inte kört alldeles för fort i någon form av trafikfarlig miljö och det därför kan anses som ett medvetet risktagande se t.ex Nja 2001 s 286. Istället torde det vara den andra trafikanten som skall hålla vederbörligt avstånd till dig. Eftersom ord står mot ord är det en svår situation att bedöma i praktiken, dock tenderar en polismans ord att väga tyngre än en privatpersons. Straffet för vårdslöshet i trafik är dagsböter om det inte anses som grovt då kan straffet bli upp till två års fängelse, utöver det brukar man förlora körkortet under en viss tidsrymd. Eftersom du ska stå inför domstol kan du begära en offentlig försvarare vilket kan vara mycket värdefullt för dig. Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott hittar du https://lagen.nu/1951:649 Mvh

Snötäckt hastighetsskylt

2010-08-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag har blivit åtalad för hastighetsöverträdelse vid fartkamera. Kameran föregicks av 2 ggr 50-skylt med c:a 100 meter emellan, den första 50-skylten var helt snötäckt, den syntes ej från bilen. Åklagaren menar att det är betydelselöst. Vad säger ni?
Andreas Vinqvist |Hej, Det åklagaren påstår är helt rätt. Även om du inte kunnat se skylten förväntas du känna till de lagar och regler gäller som gäller. När gällande hastighet förändras sitter det även skyltar på båda sidorna av vägen, just för att man som förare ska veta att hastigheten förändras. Med vänlig hälsning

straff för grovt rattfylleri

2010-07-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Det är så att i fredags var jag på jobbet, då satt min pojkvän hemma och förfestade. När jag kom hem från jobbet, gick vi vidare till en kompis. Jag fick ont i min blindtarm så jag var tvungen att åka in till akuten. Jag ville inte att min pojkvän skulle åka med eftersom att han var alkoholpåverkad och jag ville ha med min kusin istället.Detta var vid 02.00 tiden. 07.00 ringer min pojkvän och säger att han kommer till sjukhuset.jag säger att han ska ta taxi,för att jag låg fortfarande och väntade på läkaren. han hittar min bilnyckel hemma och tar min bil och kör den till sjukhuset. han hade sovit, så han var inte full längre, men hade alkohol i blodet. 1,12 promille.Dessutom har han inget körkort,så han körde olovligt. Han blev stoppad av polisman som bad honom följa med till stationen, därefter fick han gå. Han är tidigare dömd för många brott, men aldrig för grov rattfylla eller liknande. Senaste han var iblandad i ett brott var 2009 feb, och fick sitta av sitt straff 2009 den 2 oktober. Kommer han att få fängelse igen? och hur lång tid tar det tills åklagaren väcker åtal för grov rattfylleri? polismannen sa till honom att han kanske kan komma undan med böter och indraget körkortstillstånd eftersom att det är första gången han blir tagen för något sånt. Jag hoppas verkligen på ett snabbt svar. tack på förhand.
Lina Radovic |Din pojkvän har utifrån din beskrivning gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Straffet för grovt rattfylleri är fängelse i högst två år. Den olovliga körningen kommer troligen konsumeras av der grova rattfylleriet, vilket innebär att han inte blir dömd för båda brotten. När domstolen bestämmer påföljden för ett brott skall den beakta regeln i 30 kap. 4 § brottsbalken. Där anges att rätten får beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Av betydelse är om brottsligheten varit likartad eller om han tidigare har begått allvarliga brott. Se https://lagen.nu/1962:700 Du har inte angivit hur gammal din pojkvän är, men är han under 21 år ska rätten beakta reglen i 29 kap. 7 § brottsbalken, som anger att om någon har begått brott innan han eller hon fyllt tjugoett år, ska hans eller hennes ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen. Rätten får då döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Att bli åtalad kan ta lång tid, emellertid kan jag inte svara exakt hur lång tid det tar. Rättegången kan dock dröja väldigt länge, flera månader efter brottet begicks. Det är svårt att exakt svara på vilket straff din pojkvän kommer få då jag inte vet hur gammal han är och vilka brott han tidigare begått. Är han över 21 år tror jag det blir svårt att undvika fängelse. Rätten har dock möjligheten att istället döma till skyddstillsyn.

Juridiska ansvaret vid övningskörning

2010-05-02 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, Vem är rent juridiskt ansvarig vid övningskörning? Om en 16-åring som övningskör med sin förälder tex kör för fort, hur bedöms det? Är det föräldern (som alltså är godkänd handledare) eller är det både föräldern och ungdomen som kan dömas? Kan tex 16-åringen bli av med sitt körkortstillstånd?
| Hej och tack för din fråga! Handledaren har det juridiska ansvaret vid övningskörning. Detta följer av 4 kap 3 § 3 st körkortsförordningen som stadgar att en godkänd handledare är att anse som förare vid övningskörning. Vid hastighetsöverträdelser är det alltså handledaren som har det juridiska ansvaret. Körkortsförordningen hittar du här: https://lagen.nu/1998:980. Körkortstillståndet kan återkallas på grund av brott eller andra omständigheter som framgår av 5 kap 3 § körkortslagen (se https://lagen.nu/1998:488). Hastighetsöverträdelse kan leda till återkallelse av körkortstillstånd. Genom att körkortstillståndet återkallas är övningskörning inte tillåtet under den spärrtid som därmed följer. Ett nytt körkortstillstånd måste erhållas innan övningskörning kan ske på nytt. Av 3 kap 2 § körkortsförordningen följer att en ansökan om körkortstillstånd tidigast kan ske sex månader före spärrtidens slut. Prövningen av ansökan sker tidigast två månader före spärrtidens slut. Med vänliga hälsningar

Provtagning för körkortstillstånd efter rattfylleri

2010-09-15 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Jag behöver göra "piss prov" för att få ta om mitt körkort då jag hade canabisrester i kroppen när jag körde bil (kortet blev indraget i 14 månader). Då detta är sanslöst dyrt, undrar jag hur lång tid det tar innan jag kommer få ta körkort igen utan drogtest? Är detta ens möjligt eller kommer jag få lämna prover även om jag väntar 3/5/10 år innan jag bestämmer mig för att ta det igen? Mkt tacksam för svar
Louise Modin |Hej! Transportstyrelsen rensar sina register efter fem år, vilket betyder att efter fem år så behöver du inte skicka med läkarutlåtande eller göra något prov när du ansöker om körkortstillstånd. Det framgår av 3 kapitlet 1 paragrafen körkortsförordningen (https://lagen.nu/1998:980). De fem åren räknas från domen till den dagen som du ansöker om körkortstillståndet. När du ansöker om körkortstillstånd så kollar de i belastningsregistret, det framgår ur 3 kapitlet 2 paragrafen körkortslagen (https://lagen.nu/1998:488), det är ”personlig lämplighet”. Skulle det ha hänt något annat under de fem år sedan domen, så kan de kräva in ett läkarutlåtande eller prov, 3 kapitlet 3 paragrafen körkortslagen. Har det inte hänt något på fem år mellan domen och ansökan om körkortstillståndet så kommer de troligtvis inte att kräva ett läkarutlåtande eller att du ska ta något prov. Om domstolen gjorde bedömningen att du var missbrukare eller beroende av cannabis så finns det regelringar för hur länge som du måste ta prover för att du ska anses vara nykter. Den tiden kan variera mellan sex månader och två år. Det står det om i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. ”TSFS 2010:125” 12 kapitlet för rattfylleri och 13 kapitlet för grov rattfylleri. Det är dessa regler som ligger till grund för läkarundersökning som avses i 3 kapitlet 3 paragrafen körkortslagen, det står i 1 kapitlet 3 paragrafen Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Väljer du att inte göra testerna under den tiden utan väntar fem år så kommer du troligtvis inte att behöva göra något prov om det inte skulle ha hänt något annat under dessa år. Med vänlig hälsning

Indraget körkort vid fortkörning

2010-07-23 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Jag är en riktigt överparanoid människa med prövotid kvar på mitt körkort. Jag undrar vid vilka hastighetsöverträdelser som man förlorar körkortet vid olika väghastigheter? Har försökt få klarhet i det här men det råder väldigt delade meningar om var gränsen går nämnligen. Vissa säger 20km/h och andra 30km/h över gällande hastighet. Mvh Kim
Louise Modin | Hej! För att ditt körkort ska bli återkallat vid fortkörning ska du köra minst 31 km/h över den tillåtna hastigheten på vägen. Det gäller om den tillåtna hastigheten på vägen är mellan 40 och 120 km/h. Är den tillåtna hastigheten under 40 km/h ska du köra ungefär 30 km/h för fort, för att körkortet ska bli återkallat. Även om körkortet blir återkallat så kommer du också att få betala böter och hur mycket beror på vilken hastighet som du körde. Det har ingen betydelse om du har prövotid på körkortet eller inte. Det som skiljer är att om du har prövotid så måste du ta om körkortet. Det framgår i 5 kapitlet 14 och 15 paragraferna körkortslagen (https://lagen.nu/1998:488). Med vänlig hälsning

Påföljder vid fortkörning i 40 km/h

2010-06-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej Idag tog polisen mitt körkort. Jag trodde ja körde på en 70-väg,var lite stressad.hade en lastbil på min högra sida hela tiden så följde hans fart. men helt plötsligt efter en 90graders kurva står polisen och vinkar in mig, och sa att ja körde 90 km/h på en 50-väg. dom tog mitt körkort på plats. Jag svarade att jag erkänner att jag körde för fort att jag trodde jag körde 80 km/h på en 70-väg och att jag jobbar inom bud-branschen och behöver körkortet inom jobbet annars förlorar jag jobbet. Ändå tog dom körkortet och skickade det till transportstyrelsen, Jag har skrivit ett personligt brev och skall få intyg av min chef att jag behöver körkortet i tjänst. Vad tror ni följderna blir? Böter, indraget körkort? Och i så fall hur länge? Tacksam för hjälp
Carl-Henrik Brännberg |Hej! Påföljden vid överskridande av hastighetsgränsen på en 50-väg med över 30 km/h är i dagsläget strafföreläggande (böter) på 4000 kr och indraget körkort (se http://www.polisen.se/PageFiles/10344/Trafikforordningen_kod_001_183_juli_2007%5B1%5D.pdf). Den så kallade "spärrtiden" då körkortet är indraget, varierar mellan en månad och tre år beroende på hur allvarlig och vårdslös trafikförseelsen är (enligt 5 kap 6 § körkortslagen, se https://lagen.nu/1998:488#K5P6S1). Normalt är denna tid dock ungefär två månader vid fortkörning strax över 30 km/h för fort (detta framgår av förarbetena till körkortslagen som bland annat ger vägledning i hur lagens regler ska tolkas). Vid mycket kraftiga överträdelser och andra försvårande omständigheter kan dock som sagt längre spärrtider komma i fråga medan å andra sidan ett extremt körkortsbehov kan leda till en så kort spärrtid som en månad. Eftersom du är helt beroende av körkortet i ditt arbete, vilket även din arbetsgivare har intygat, finns det därför en stor möjlighet att du endast blir utan det i en månad, såvida inga andra försvårande omständigheter föreligger (tex om du tidigare har åkt fast för liknande fortkörningar vilket skulle tala för en längre spärrtid denna gång). Vänliga Hälsningar

Påföljd grovt rattfylleri

2010-05-02 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag åkte i fredags fast i en poliskontroll pga CA 1.2 promille i alkohol i blodet då jag hade druckit ganska mycket dagen innan. Jag ej fått någon dom ännu men undrar om man kan få kortat straff pga förmildrande omständigheter? Jag är tidigare ostraffad och har ett barn 1,5år. Samt behöver min bil i arbetet. Mvh.
|Hej, I allmänhet medför en alkoholkoncentration på 1.2 promille i blodet att brottet ska rubriceras som grovt rattfylleri enligt 4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott. Det kan tänkas att gärningen ändå rubriceras som rattfylleri av normalgraden beroende på var och när du har kört. Döms du till rattfylleri av normalgraden kommer straffet med största sannolikhet att stanna på böter. Om du skulle dömas för grovt rattfylleri är straffskalan dock fängelse i högst två år. I praxis är det vanligaste straffet för grovt rattfylleri fängelse i en månad. Det är dock inte ovanligt att villkorlig dom eller skyddstillsyn (i båda fallen då ofta kombinerad med samhällstjänst) döms ut, och det faktum att du tidigare är ostraffad skulle kunna medföra att domstolen väljer något av de alternativen som påföljd. Att du har barn kan också tänkas påverka påföljdsvalet enligt 30 kap. 4 § BrB, men behöver inte göra det – det är omöjligt att säga på förhand. Att du behöver din bil i arbetet ska dock i allmänhet inte påverka påföljdsvalet. Däremot är det tänkbart att det får betydelse vid den prövning som ska göras om du får behålla ditt körkort eller inte, men det är inte en fråga för domstolen som dömer i rattfyllerimålet. Om du skulle förlora ditt arbete på grund av att du har kört rattfull kan det dock innebära ett lindrigare straff; det är emellertid fortfarande möjligt att domstolen väljer fängelse som påföljd. Det är alltså svårt att med någon säkerhet säga vad du får för straff, och om domstolen kommer att beakta de förmildrande omständigheterna du anfört. Grovt rattfylleri är ett s.k. artbrott och fängelse döms som ovan nämnts väldigt ofta ut som straff för brottet. Det är dock ovanligt att straffet sätts längre än två månader vid den alkoholkoncentration som du hade i blodet; oftast stannar straffet på en månad som redan nämnts. Vänligen,