Förtal eller förolämpning

2013-06-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En medlem i en Samfällighetsförening har vid flera tillfällen skickat gruppmail till alla medlemmar där han anklagar ordförande och vice ordförande för egenmäktigt förfarande i grovt nedsättande ordalag. Handlingarna i fråga var bl a att styrelsen stoppade att olovligt markarbete på samfällighetsmarken och att styrelsen genomförde sedvanligt vägunderhåll som han inte vill betala för. Är hans beteende brottsligt, och hur stoppar man det?
|Hej och tack för din fråga,Ett brott som skulle kunna aktualiseras i detta fall är förtal enligt 5 kap 1 § brottsbalken (BrB). Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning gör sig skyldig till förtal enligt Brottsbalken 5 kap. 1 §. Det krävs att en uppgift lämnats, och inte bara ett allmänt värdeomdöme, och uppgiften ska ha lämnats till en tredje person. Vidare krävs att uppgiften utpekar någon som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt samt att uppgiften duger till att utsätta denne för andras missaktning. I ert fall rör det sig om att två personer har anklagats för egenmäktigt förfarande, vilket är ett brottsligt beteende. Det krävs att utpekandet duger till att utsätta personerna i fråga för andra personers missaktning. För att personen som lämnat uppgifterna ska kunna hållas ansvarig för förtal krävs vidare att agerandet inte omfattas av ansvarsfrihetsregeln som följer av 5 kap 1 § andra stycket BrB. Enligt ansvarsfrihetsregeln. Ska personen inte dömas till ansvar om han var skyldig att uttala sig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och personen kan visa att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den. Utan mer information kan jag dock inte yttra mig om huruvida det var försvarligt av personen ifråga att lämna uppgifterna. Ett annat brott som skulle kunna aktualiseras är brottet förolämpning enligt 5 kap 3 § BrB. Till skillnad från förtal riktar sig brottet förolämpning mot den person som förolämpas, brottet gäller alltså handlingar ägnade att såra den utsatte personens självkänsla. Förtal kan aktualiseras om personen har gjort uttalanden som är kränkande och som riktar sig till personen som berörs av uttalandet. Handlingen ska duga till att såra den andra personen och detta kan till exempel ske genom att någon uttalar skällsord.Vänliga hälsningar,

Kränkning med anspelning på religion

2013-05-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Kan andra människor kränka mig på grund av min religion? är det straffbart? t.ex Din jävla muslim ni borde misshandlas allihopa, jag knullar er alla muslimer.
| Hej och tack för din fråga! Ja, det kan vara straffbart att kränka en annan människa med anspelning på hans eller hennes religion. Det rör sig i sådana fall om förolämpning, vilket regleras i brottsbalken (BrB) 5 kap. 3 § (se https://lagen.nu/1962:700#K5P3S1). För förolämpning döms den som ”smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning”, vilket alltså innefattar att man kallar någon för kränkande saker. Det man säger kan då naturligtvis anspela på någons religion/trosuppfattning eller etniska ursprung. Det krävs att meddelandet riktas till den berörda personen själv, det vill säga exempelvis att någon säger det direkt till dig på stan. Straffet för förolämpning blir normalt böter. Uttalanden av den typen du nämner som exempel angränsar dock även till hets mot folkgrupp (BrB 16 kap. 8 §, se https://lagen.nu/1962:700#K16P8S1). För det krävs att någon i ett uttalande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på exempelvis trosbekännelse. Det är viktigt att notera att det krävs att uttalandet sprids för att någon ska kunna dömas för hets mot folkgrupp; med det menas att mer än ett fåtal människor måste nås av meddelandet. Här räcker det inte att någon säger något kränkande enbart till dig. Dessutom skyddas bara kollektivt bestämda grupper av denna bestämmelse och inte enskilda individer (du som enskild person kan alltså inte vara brottsoffer vid hets mot folkgrupp). Om någon mer direkt hotar att misshandla dig kan också bli frågan om olaga hot (BrB 4:5, se https://lagen.nu/1962:700#K4P5S1). Bestämmelsen tar dock inte särskilt sikte på hot just med anspelning på någons religion, utan på alla typer av direkta hot mot dig som person. Hör gärna av dig om du undrar över något mer. Vänligen

Förtal BrB 5:1

2013-05-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag och min granne på jobbet blev vid samma tillfälle utsatta för en lång räcka fysiska brott av en person som arbetar nära min arbetsplats. Den här personen sitter ofta på uteserveringarna i vår stadsdel. Skulle det vara förtal att peka ut honom för de serveringar som ligger i närheten av min arbetsplats/de serveringar som grannen kan se från sitt vardagsrumsfönster och be dem inte ta emot honom som gäst? Jag har ett kollegialt förhållande till personalen/ägarna på de flesta av de här ställena.
Louise Malmberg |Hej och tack för din fråga!Att lämna en sådan uppgift om personen framstås vara ägnat att utsätta honom för missaktning eftersom syftet är att uteserveringarna inte ska ta emot honom som gäst. Detta är enligt 5kap 1§ Brottsbalken att klassas som förtal. Typfallet för förtal är just att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt och därför skulle jag nog råda att vara försiktig med att lämna sådana uppgifter som du skriver om för att inte riskera att göra dig skyldig till förtal. Lycka till och hoppas allt löser sig på bästa sätt!

Förtal eller förolämpning via blogg?

2013-05-03 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag har en anställd på mitt café som skriver på sin blogg mycket som kan skada företaget och kallar mig bland annat Rövhål Men hon skriver aldrig mitt namn Men samhället där jag har företaget är litet och hon har många läsare på sin blogg Så alla som läser den förstår vad och vem hon menar Får man göra så ?
|Hej och tack för din fråga!Det brott som skulle kunna vara aktuellt är förtal som återfinns i 5 kap. 1 § Brottsbalken. För att straffansvar skall aktualiseras krävs att någon utpekar någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Bestämmelsen i sig skyddar enbart enskilda personer och inte föreningar, bolag eller andra kollektiva enheter. Detta brukar beskrivas som att det i Sverige saknas skydd mot så kallat ekonomiskt förtal. Om det dock är så att yttrandena är att förstå så att det i själva verket är en eller flera enskilda personer (och inte företaget i sig) som utpekas så föreligger ändå förtal. Att någon kallar någon för "rövhål" kan inte föranleda straffansvar, eftersom det rör sig om ett allmänt värdeomdöme och inte någon uppgift som man kan föra sanningsbevisning emot.Även brottet förolämpning, 5 kap. 3 § BrB, torde vara uteslutet. Utmärkande för förolämpningsbrottet är nämligen att uttalandet ska rikta sig till den berörda personen själv, prop. 1962:10 B 148. Genom att publicera uppgifter om någon på en blogg kan det vara svårt att anse att någon riktat dessa uppgifter mot den berörde. Möjligen blir utfallet ett annat om det går att visa att den som skrev uppgifterna uppenbarligen visste om att den berörde skulle läsa den aktuella texten, jfr RH 2009:40.Vänligen,

Förtal, förolämpning.

2013-05-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min exflickvän har sagt till mig att jag är homosexuell fastän jag är hetero och hon hotar mig att hon ska säga det inför mina kompisar. Hor Sms:ar mig liksom att hon skriver till en tjej. Kan det vara en verbal kränkning? Kan jag polisanmäla henne?
|Hej! Tack för din fråga!För att du ska kunna komma någonvart med en polisanmälan krävs att det beteende din exflickvän utsätter dig för klassas som förtal eller förolämpning. Dessa brott regleras i 5 kap Brottsbalken och innebär i stort sett att man utmålar någon på ett klandervärt eller brottsligt sett och att detta kommer till allmän kännedom. Jag har svårt att se att det beteende du blivit utsatt för når upp till det som krävs för att det ska utgöra förtal. Homosexualitet är ju inte brottsligt, och i vårt samhälle ses det inte heller som klandervärt. Förtal är också ett brott som hör under eget åtal vilket innebär att polisen inte skulle driva fallet utan du skulle själv behöva verka för att det tas upp.

Åtal för hot

2013-05-21 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Att sprida att någon mordhotat, stulit,skadat annan person, leva i ett missbruk och finansiera missbruket genom prostitution mm är det tillräckligt för att det skall leda till åtal ? Vad är i så fall rubriceringen? Har jag rätt till rättshjälp om jag anmäler ? Har jag rätt till annat stöd? Tacksam för svar Mvh/Catrin Hedqvist
Anonym Anonym |Hej,Det du beskriver låter som att det kan rubriceras som förtal, vilket återfinns i 5 kapitlet 1 § Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700 . Det sker om någon har utpekat någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt.Enligt 5 kapitlet 5 § måste åtalet väckas av den som blivit utsatt för förtal, dvs. inte av en allmän åklagare. Det innebär att du får driva åtalet på egen hand.Om du vill anmäla den här personen skickar du in en stämningsansökan till tingsrätten mot den person du vill anmäla. Närmare beskrivning om vad den här ansökan skall innehålla finns i 47 kapitlet rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740#K47P1S1 . Därefter sker en process och den som förlorar den här processen får stå för sina och den andra partens rättegångskostnader.Du bör, innan du anmäler, se över om du har en rättsskyddsförsäkring, då det annars kan bli stora kostnader vid eventuell förlust. Du kan även i vissa fall ha rätt till målsägarbiträde. Det sker genom en bedömning av tingsrätten om de anser att behov av detta föreligger.Vänliga hälsningar

Att åtala för förtal

2013-05-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag jag arbetar som golvläggare och har nu blivit anklagat för sabotage mot företaget jag arbetar på. Sabotaget består i att jag lagt underlag (plast och aorolen) felaktigt och slarvigt under parkettgolv. Detta sabotag har spridits till minst 1-3 andra anställda. Arbetsgivaren har tagit bilder på upprivit golv som mycket riktigt visar på slarv, bilderna kommer från 2 hus iett bostadsområde om 20 hus vari jag har lagt 10 st. Jag Hävdar och kan bevisa att jag inte har lagt de golv som bilderna visar. Jag undrar om man kan anmäla arbetsgivaren för förtal och ärekränkning. Undrar hur detta går till och vad jag måste bevisa mm. Tacksam för svar om ställda frågor.
Anders Hedberg |Hej och tack för din fråga! Förtal gör man sig skyldig till om man ”utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning” (brottsbalken 5 kap. 1 §). Förtal är ett brott som inte ligger under allmänt åtal, dvs. en åklagare är inte skyldig att åtala. Du kan alltså inte anmäla din arbetsgivare för förtal, men du kan själv väcka ett s.k. enskilt åtal (se brottsbalken 5 kap. 5 §). Detta innebär att du får driva processen själv. Bestämmelser om hur detta går till finns framförallt i rättegångsbalkens 47e kapitel. Du skickar in en stämningsansökan till tingsrätten (och betala en avgift för detta). Därefter skickar tingsrätten ut denna stämningsansökan till personen du valt att åtala (eftersom det inte går att åtala en juridisk person, t ex företaget som sådant). Sedan förbereds målet för huvudförhandling, antingen genom skriftväxling eller genom sammanträden mellan parterna - dvs. du och arbetsgivaren. Väljer ni sammanträden är det mycket viktigt att du är närvarande, annars skrivs målet av och i så fall måste du börja om från början. Om du skulle förlora målet (dvs. om din arbetsgivare inte fälls för förtal i domstolen) måste du betala hans / hennes rättegångskostnader - t ex för eventuellt ombud, resekostnader och förlorad arbetstid. Detta kan uppgå till stora belopp. Även ränta ska betalas på rättegångskostnader, eftersom abretsgivaren sannolikt skulle yrka på detta i samband med yrkandet om att få sina rättegångskostnader betalda. Det bör inte stickas under stol med att det kan vara svårt att få någon fälld för förtal. Den kränkning som du utsatts för ska vägas mot din arbetsgivares yttrandefrihet. Viktiga frågor du bör tänka på om du överväger att väcka enskilt åtal är: hur uppfattades egentligen arbetsgivarens agerande av de kollegor han / hon visade upp bilderna för? Angav han / hon ditt namn specifikt i sammanhanget? Var det på något sätt försvarligt att arbetsgivaren visade bilderna för dina kollegor? I brottsbalken 5 kap. 1 § andra stycket anges nämligen att arbetsgivaren inte kan fällas för förtal om det "med hänsyn till omständigheterna (var) försvarligt att lämna uppgift i saken". I sådant fall ligger det på arbetsgivaren att bevisa att det var du som lade de slarvigt lagda golven - vilket du kan bevisa att du inte har - eller att han / hon hade "skälig grund" att misstänka dig för slarv. Ofta vill företagare såklart följa upp och utreda eventuella brister i den egna verksamheten, och därför är det möjligt att det ses som försvarligt att visa upp bilderna för dina kollegor - för att utreda det slarv som ju faktiskt förekommit. En beskyllning om att du skulle begått sabotage är inte förtal i sig. För att det ska vara förtal måste syftet ha varit att utsätta dig för dina kollegors missaktning. Du ska alltså bevisa att din arbetsgivares agerande verkligen var ägnat att skada ditt anseende i dina kollegors ögon. Däremot behöver du inte visa att dina kollegor faktiskt har börjat "se ner på dig" eftersom paragrafen inte uppställer något krav på att någon skada faktiskt inträffat. Varmt välkommen åter om du har ytterligare frågor! Vänligen,

Avstängning och ryktesspridning på internetforum

2013-04-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag har en fråga ang ett forum på internet. Man har där censurerat mig och mina åsikter till den grad att jag inte får nämnas i det forumet. Inlägg som ifrågasätter min banning raderas av moderatorerna som använder sin makt för att bestraffa mig personligen. Bakom kulisserna sker en häxjakt och rykten sprids. Forumägaren som felaktigt har utsett ickeneutrala individer till moderatorer tvättar sina händer och lägger allt ansvar på dessa. Ingen annan användare bannas och moderatorerna vägrar att svara på mina mail vilket ger mig friheten att tolka denna diskriminering som jag vill. Jag har inte fått någon förklaring till min banning. Jag känner mig oerhört diskriminerad och mitt rykte besudlas för varje dag dessa individer drar nytta av sin straffrihet. Mitt mål är att stämma dessa individer för den känslomässiga och professionella skada de utsätter mig för samt att kunna vara medlem i forumet utan att diskrimineras för mina åsikter.
|Hej!Tyvärr finns det nog inte mycket du kan göra för att tvinga forumet att häva avstängningen mot dig, då det står den som driver webbsidan fritt att välja vem som ska få vara medlem i forumet och vem som inte ska få vara det. Personerna på forumet har heller ingen skyldighet att besvara dina mail.En annan sak är att bestämmelserna i brottsbalken om t.ex. förtal även gäller på internet. Med ledning av den information du gett i din fråga är det omöjligt att avgöra om du blivit förtalad, men bestämmelsen, som finns i 5 kap. 1 § BrB ( https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1 ) kräver att någon pekar ut någon annan som klandervärd eller annars sprider en uppgift som är ägnad att utsätta personen i fråga för missaktning. Med vänliga hälsningar,