Är det olagligt att skicka bild på sina magrutor?

2021-12-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, är det lagligt att skicka bild på sina magrutor, räknas det som nakenbild eller inte? Då jag har för mig att endast könsbilder är nakenbilder? Skulle detta kunna utgöra sexuellt ofredande?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga. Jag kommer hänvisa mitt svar från brottsbalken.Brottet sexuellt ofredande (6:10 2 st BrB) innebär att den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Bilder på magrutor är möjligtvis inte av tydlig sexuell natur så går det dock att diskutera ifall bilderna kan anses kränka mottagarens sexuella integritet vilket i sig kan anses uppnåtts genom bilderna beroende på hur de ser ut. Det beror alltså helt på utformningen av bilderna, det är möjligt att en bild på magrutor inte utgör brottet sexuellt ofredande.Även om bilderna inte utgör sexuellt ofredande skulle en person som skickar bilder på sina magrutor under vissa omständigheter göra sig skyldig till ofredande (4:7 Brb). Brottet ofredande innebär att den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt gör sig skyldig till ofredande.Det beror alltså på om bilderna ofredar en persons sexuella integritet, alternativt är ägnade åt att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt om bilderna är lagliga att skicka eller inte. En bör alltid fråga personen på mottagarsidan om den faktiskt vill ha bilder på magrutor skickade till sig eller inte. Hoppas jag kunnat besvara din fråga! Tveka inte på att höra av sig igen om du har fler frågor.

Är det olagligt att filma kollegor utan samtycke på arbetsplatsen?

2021-11-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Min chef hotade mig häromdagen med att jag hade begått ett allvarligt brott när jag på arbetsplatsen filmade en kollega skoja med en annan kollega utan att dom visste det ute i butiks lokalen (Dvs inte något omklädningsrum eller toalett) och jag skickade denna video till en annan kollega.Han hotade med att jag hade gjort mig skyldig till kränkande fotografering och att om han valde att polisanmäla mig för detta så kunde jag få upp till 2 års fängelse.Jag har läst en del och jag tycks inte ha gjort något olagligt korrekt?Även en fråga länkade till detta, om jag tar en bild eller video på mitt gym ute i gym lokalen och inte i något omklädningsrum och delar den bilden, begår jag då även också ett brott?Tack!
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag ska göra mitt bästa för att svara på din fråga.Som huvudregel så är det lagligt att i Sverige att filma eller ta kort på någon utan dess tillåtelse. Det finns ingen allmän lagregel som förbjuder människor att filma eller fotografera andra, och det finns inte heller någon allmän lagregel som kräver att all fotografi och filmning av andra kräver samtycke. Detta rätt inskränks dock i vissa fall av brottsbalken(BrB). Det är därifrån jag kommer att hänvisa mina svar.Brottet kränkande fotograferingDen som olovligen i hemlighet fotograferar/filmar någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme(4:6a BrB). Det är alltså endast olagligt att filma en person i ovanstående miljöer. Om det skulle utgöra kränkande fotografering är påföljden böter eller upp till två års fängelse. Brottet ofredandeDen som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande gör sig skyldig till brottet ofredande(4:7 BrB). Att fotografera eller filma någon är en sådan sak som kan räknas som en störande kontakt, gärning måste också vara ägnad åt att kränka personens frid på ett kännbart sätt. Om du filmar någon och den säger nej till att bli filmad och du trots detta fortsätter filma kan du göra dig skyldig till brottet ofredande. Brottet ofredande kan leda till fängelse i upp till ett år. SlutsatsFrån den informationen jag fått i frågan så verkar du ej ha gjort dig skyldig till något brott när du filmat dina kollegor inne i butikslokalen. Huruvida en fotografering är olaglig är alltså beroende på i vilket sammanhang en person blivit fotograferad eller filmad och under vilka former. Hoppas jag kunnat besvara din fråga! Tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor Vänliga hälsningar,

Är det förtal att kritisera en läkare på nätet?

2021-10-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Får jag som patient avråda folk online att inte välja den läkare jag varit hos? Är det förtal om jag delar min vårdupplevelse online där jag namnger läkaren och var hen jobbar. Exempel: "läkaren Anders Andersson tog inte ens prover på mig utan menade att det vara är psykiskt och att jag inte är sjuk".Är detta förtal?
My Stenquist |Hej! Tack för att vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga. Jag kommer hänvisa mina svar från regeringsformen(RF) och brottsbalken(BrB).YttrandefrihetI Sverige har vi yttrandefrihet som skyddas i vår grundlag. Yttrandefriheten innebär en frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor(2:1 RF). Yttrandefriheten är dock relativ, vilket innebär att den får begränsas enligt lag (2:20 RF). Att förtala någon är en brottslig handling, det är ett exempel på en begränsning genom lag som finns i yttrandefriheten.Förtal Brottet förtal innebär att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal(5:1 BrB). För att en handling ska utgöra förtal i lagens mening måste ett utpekande av en levande person ske, en uppgift ska lämnas och att det sker till någon annan än den beskyllde och uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet. Uttalandet "läkaren Anders Andersson tog inte ens prover på mig utan menade att det vara är psykiskt och att jag inte är sjuk" skulle kunna vara förtal. Du utpekar läkaren såsom klandervärd genom uppgifter som är av nedsättande beskaffenhet och som typiskt sett kan anses ägna missaktning hos andra. Att endast lämna ett värdeomdöme om läkares arbete är i sig självt inte tillräckligt för att det ska utgöra brottet förtal. Det beror på hur kritiken av läkarens arbete förmedlas och andra omständigheter i fallet. Försvarlighetsbedömning Man blir inte dömd till förtal om det utifrån omständigheterna anses försvarligt och att uppgiften var sann, eller man hade skälig grund för att tro det(5:1 2 st BrB). Att rikta kritik mot en läkares arbetssätt på nätet skulle kunna anses som försvarligt, t.e.x för att varna andra patienter om läkaren så de inte går till honom och får samma negativa upplevelse som du. Det är endast en domstol som kan göra en försvarlighetsbedömning. Jag kan tyvärr inte dra en säker slutsats om ditt uttalande skulle utgöra förtal eller inte. Det är en domstols uppgift att bedöma omständigheterna i det aktuella fallet. Hoppas du fått svar på din fråga och jag har kunnat hjälpa dig. Hör gärna av dig om du har fler frågor! Med vänliga hälsningar,

Får 18-åring köpa svärd?

2021-10-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Får jag som är 18 år beställa ett skarp slipat svärd och få det igenom tullen utan att behöva något tillstånd
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Den som är under 21 år gammal får inte köpa föremål som kan användas vid brott mot liv och hälsa(2§ Knivlagen). Detta förbud innefattar svärd. Så tyvärr får ej köpa ett sådant innan du fyllt 21 år.När du väl fyllt 21 år så är det lagligt för dig att köpa svärd. Svärd får inte bäras på allmän plats, inom skolområde, eller i fordon på allmän plats(1§ Knivlagen). För brott mot knivlagen är straffskalan böter upp till fängelse i högst sex månader.När du fyllt 21 år så kan du alltså köpa svärd i Sverige. När det gäller köp av ett skarpt slipat svärd från utlandet skulle jag rekommendera att kontakta polismyndigheten/tullverket och dubbelkolla om du behöver tillstånd för att föra in svärdet i landet eller inte. Lagen som reglerar införsel av farliga föremål är förordning om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål.Hoppas jag kunnat svara på din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss om du har fler frågor!Vänlig hälsning,

Olagligt att fotograferas i bikini på brygga i smyg?

2021-11-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. För drygt ett år sedan blev jag fotograferad i hemlighet. Jag var 15 då och hade bikini på mig. Det hände på en brygga så alltså offentligt. Bilden var tagen bakifrån när jag böjde mig för att få bilder på min rumpa. Jag visste inte om detta vid tillfället. Bilden var tagen för sexuella anledningar utan mitt tillstånd eller medvetande. Personen som tog bilder var också under 18. Är detta olagligt?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag vill börja med att beklaga att du blivit utsatt för detta, jag ska göra mitt bästa för att svara på din fråga. Som huvudregel så är det lagligt att i Sverige att filma eller ta kort på någon utan dess tillåtelse. Det finns ingen allmän lagregel som förbjuder människor att filma eller fotografera andra, och det finns inte heller någon allmän lagregel som kräver att all fotografi och filmning av andra kräver samtycke. Detta rätt inskränks dock i vissa fall av brottsbalken(BrB). Det är därifrån jag kommer att hänvisa mina svar. Brottet kränkande fotograferingDen som olovligen i hemlighet fotograferar/filmar någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme(4:6a BrB). Det är alltså endast olagligt att fotografera en person i ovanstående miljöer. Om det skulle utgöra kränkande fotografering är påföljden böter eller upp till två års fängelse. Eftersom att du blivit fotograferad på en brygga och i någon av de miljöer som paragrafen räknar upp så utgör handlingen inte brottet kränkande fotografering. Brottet ofredandeDen som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande gör sig skyldig till brottet ofredande(4:7 BrB). Att fotografera eller filma någon är en sådan sak som kan räknas som en störande kontakt, gärning måste också vara ägnad åt att kränka personens frid på ett kännbart sätt. Om man fotograferar någon och den säger nej till att bli fotat och personen trots detta fortsätter filma kan du göra dig skyldig till brottet ofredande. Brottet ofredande kan leda till fängelse i upp till ett år. Brottet sexuellt ofredandeBrottet sexuellt ofredande finns stadgat i 6:10 (BrB) och har följande lydelse: "Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet". I rättsfallet NJA 2017 s.393 slogs det fast att fotografering under en kvinnas kjol i omedelbar närhet av hennes underliv har ansetts utgöra sexuellt ofredande fastän kvinnan inte uppfattat angreppet när det skedde.SlutsatsFör både ofredande och sexuellt ofredande krävs uppsåt enligt 1 kap. 2 § Brb, det innebär att det ska påvisas att de avsett att på något sätt kränka någons frid eller sexuella integritet. Personen skulle möjligtvis kunna ha gjort sig skyldig till brottet sexuellt ofredande. Brottet går att anmäla till polisen som vanligt och hör under så kallat allmänt åtal. Detta innebär att det är åklagare som beslutar om att eventuellt väcka åtal för brottet, och att denne i så fall fullföljer processen i domstol. Detta förutsätter dock att det finns tillräckligt med underlag för att väcka åtal, vilket samlas ihop under en förundersökning.Hoppas jag kunnat hjälpa dig, tveka inte att höra av dig om du har fler frågor.

Hej! Är förtal av en avliden person lika allvarligt som om det hade riktats mot levande?

2021-11-10 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är förtal av en avliden person lika allvarligt som om det hade riktats mot levande? En död människa kommer ju inte må dåligt av förtalets konsekvenser eftersom han inte kan uppleva det, och om någon annan tappar förtroende av förtalet så stannar det ju bara hos denna.
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt bästa för att svara på din fråga. Jag kommer att hänvisa mina svar från brottsbalken(BrB). Jag kommer att jämföra brottet förtal med förtal mot avliden.FörtalBrottet förtal innebär att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter(5:1 BrB). Om det gäller ett grovt förtalsbrott kan påföljden bli fängelse i upp till 2 år. (5:2 BrB) Förtal av avlidenFörtal av en avliden person kan utgöra ett brott, (5:4 BrB). För att förtal av en avliden person ska vara straffbart krävs att gärningen är sårande för de efterlevande eller att gärningen kan anses kränka den frid som bör tillkomma den avlidne. Har förtal riktats mot en avliden, får åtal väckas av den avlidnes efterlevande make, barn, förälder eller syskon och, om åtal av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt, av åklagare (5:5 2 st BrB). Förtalet av den avlidne är straffbart om gärningen är sårande för de efterlevande, eller gärningen annars, med beaktande av den tid som förflutit sedan den avlidne var i livet samt omständigheterna i övrigt, kan anses kränka den avlidnes frid. Om det gäller ett grovt förtal av avliden kan påföljden bli fängelse i upp till 2 år. (5:2 BrB). SlutsatsStraffet i lagens mening är lika hårt för förtal av avliden, som det är för "vanligt" förtal. Brottet förtal av avliden finns till för att skydda släktingar och närstående till den som blivit förtalad. Som du själv säger är den personen död och kan inte uppleva förtalets konsekvenser, men dess närstående kan och det är därför lagen skyddar dem. Hoppas du fått svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?

2021-10-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Tjena, jag var på en livsmedelsbutik idag och använde självscanningskassan, sen när jag ska betala efter jag lagt mina varor i ryggsäcken jag har med mig så lyser det rött på skärmen med en text att jag ska invänta personal för köp inte är möjligt , då kommer ett butiksbiträde och säger att hon ska bara kolla i min väska så allt stämmer och öppnar min väska utan mitt godkännande? Jag vet att ett butiksbiträde inte har rätten att öppna min väska utan att fråga och jag måste godkänna.Men det jag undrar vad kan jag göra med det här? Har jag blivit utsatt för brott och kan jag polisanmäla detta?
My Stenquist |Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på fråga. Jag kommer hänvisa mina svar från regeringsformen, brottsbalken samt rättegångsbalken. I regeringsformen är var och en skyddad mot ett påtvingas kroppsligt ingrepp(2 kap 6§ RF). Detta förbud innefattar kroppsvisitation. Ett butiksbiträde får utan samtycke inte kolla igenom någons väska, jacka, kläder utan dennes samtycke. Butikspersonal får uppmana dig att visa upp din väska, men du har rätt att säga nej till uppmaningen, men då har butikspersonalen rätt att tillkalla polis, om de misstänker att du stulit något. En kroppsvisitation får endast utföras av en polisman om det finns anledning att anta att ett brott begåtts där påföljden är fängelse(28 kap 11§ RB), detta kan vara t.e.x stöld. Butikspersonal har med andra ord ingen laglig rätt att visitera någon, oavsett om de misstänker att denne har stulit något eller inte. De får alltså inte tvinga någon till att öppna sin väska. Att butikspersonalen kollat igenom din väska utan ditt samtycke kan utgöra brott. Att kolla igenom någons väska utan tillåtelse kan utgöra brottet ofredande (4 kap 7§ Brb). För att någon ska anses ha agerat ofredande så krävs det att man fysiskt antastar någon, utsätter någon för störande kontakter eller agerar hänsynslöst. Att kolla igenom någons väska kan vara en sådan gärning. Gärningen måste även var ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Det krävs att den som blir ofredad känt sig kränkt och störd av beteendet. Ofredande är ett uppsåtsbrott (1 kap 2 § Brb). Det krävs alltså uppsåt av butiksbiträdet. Med uppsåt innebär det att man skall kunna påvisa att det skett med syfte att kränka någons frid. Butiksbiträdet måste alltså vara medveten om sin handling, och att hen vet att hen gör fel. Om du uppmanat butiksbiträdet att sluta men hen då fortsatt att kolla igenom din väska, skulle detta kunna utgöra brottet ofredande. Tyvärr så vet jag inte tillräckligt mycket om omständigheterna för att kunna göra en säker bedömning av ditt fall. Du kan ringa 114 14 eller besöka din närmaste polisstation för att göra en polisanmälan.Hoppas jag kunnat hjälpa dig! Tveka inte att höra av dig om du har fler frågorVänlig hälsning,

Vad ska jag göra när mitt pass blir stulet?

2021-10-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, min vän tappade bort sitt pass i en klubb där han skulle lämna in sin jacka i klubben för dom som jobbade där inne sant man inte får ha ytterjackor inne i lokalen, så han lämnade in sin jacka till dom och där låg hans pass, senare så när han skulle hem från klubben så skulle han hämta sin jacka men den va tydligen borta eller så har någon snott den, så nu är han orolig för att någon ska beställa något eller göra något annat för bedrägeri på hans namn. Så helt enkelt min fråga är vad ska han göra för att sätta stop för detta som kan ske innan det sker något?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Så snart som möjligt efter att du fått något stulet ska du anmäla det hos polisen. Ett stulet pass ska du anmäla till polisen via telefon på telefonnumret 114 14. Då spärrar polisen ditt pass så att ingen kan använda passet. När han spärrat sitt gamla pass så kan han boka tid för att få ett nytt pass på närmaste passexpedition. Att få ett nytt pass kostar 400 kr. Det kan även vara en god idé att göra en förlustanmälan hos kreditupplysningsföretag, då görs en anteckning i kreditupplysningsinformationen. Information om detta finns på stöldskyddsföreningens hemsida. Hoppas jag kunnat hjälpa dig! Tveka inte att höra av dig till oss om du har fler frågor. Vänliga hälsningar,