​Är det olagligt att meddela annan om att det de har gjort är brottsligt?

2021-05-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejOm det finns en konflikt diskussion mellan två privatpersoner,är det lagligt ena säga till andra den du gjorde är brottsligt ! ?ExempelDet finns inte utrymme för diskussion då det du gjort är brottsligt.
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är olagligt att i en diskussion mellan två parter meddela den andra parten att den har agerat olagligt. Jag utgår från att det endast sägs i en diskussion och att inget annat agerande kan leda till att brott har begåtts. Endast säga. Vi börjar med att utgå från att du endast påpekar till en annan person att den har genomfört en brottsligt. Att i en diskussion mellan fyra ögon påpeka något om den andra personen kan vara brottsligt. Den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen normalt leder till att kränka den andres självkänsla för förolämpning (5 kap. 3 § BrB). Det avser alltså att kränka den andres självkänsla. För dig har jag svårt att se att detta lagrum blir aktuellt. Att endast påpeka att någon annan har genomfört en brottslig handling bör normalt inte kränka den andres självkänsla. Om du hotar att anmäla personen. Om vi istället antar att du inte bara påpekar till den andra personen att det hen gjort är olagligt utan också hotar om att du ska anmäla detta till polisen tex blir läget annorlunda. Att hota någon annan med brottslig gärningen kan under vissa förutsättningar bedömas som olaga hot (4 kap. 5 § BrB). Att endast säga till en person som genomfört ett brott att du kommer anmäla det är inte att hota annan med brottslig gärning. Det är fullt lagligt att anmäla annan för brott. Vad betyder det här för dig. Det är såklart svårt för mig att göra en fullständig bedömning i. och med att jag inte känner till samtliga omständigheter. Utifrån det du har skrivit så tolkar jag det som att du endast kommer att berätta för den part som det rör sig om att denne har gjort något olagligt. Min bedömning är lagligt att säga till den andra att hen har gjort något brottsligt. Hoppas att detta gav dig svar på dina frågor! Vänligen,

​Får man ha sin tjänstebatong i bilen då man inte är påväg till eller från tjänst?

2021-05-09 i Övriga brott
FRÅGA |HejJag undrar om jag kan förvara min tjänstebatong i bilen då jag jobbar som väktare även fast jag inte är påväg till eller från jobbet, om polisen skulle stoppa en finns de risk att man åker dit för brott mot knivlagen och andra farliga föremål? För jag brukar ha den längst ner i väskan och väskan ligger alltid i bilenTack
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det strider mot någon lag att du har med dig din tjänstebatong i bilen även när du inte är i tjänst. Gällande rätt. Knivar andra stick och skärvapen eller andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmänna platser eller i bilar på allmänna platser (1 kap. 1 § Knivlagen). Dock gäller inte detta förbud om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst (1 kap. 1 § 1 st. Knivlagen). Det omfattar då tex när ordningsvakter bär batong, det betyder då att en ordningsvakt som bär batong inte omfattas av förbudet. Detta undantag omfattar dock endast när ordningsvakt är i tjänst. Vad betyder det här för dig. Du är alltså undantagen från förbudet mot att bära batong på allmän plats när du är i tjänst som ordningsvakt. Dock när du inte är i tjänst så bedöms du enligt huvudregeln, det betyder alltså att det bryter mot ovan nämnda förbud att ha batongen i bil som är på allmän plats när du har den i väskan i bilen och inte är i tjänst. Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Vänligen,

Måste man gå ut från en butik om personalen ber om det?

2021-05-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejNu under corona tider så har butiker ett begränsat antal personer som får vistas i butiken. Därför säger de ofta till kunder att man får vänta utanför butiken. Såsom en gång då jag väntade på en kompis som skulle prova kläder kom personalen fram till mig och sa att jag istället skulle vänta utanför. Vad händer om jag ändå stannar kvar? Kan jag bömas till något om jag vägrar lämna butiken innan min kompis blivit klar med shoppingen?
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns någon risk för dig att dömas om du inte går ut från butiken när personalen ber dig om det. Olaga intrång. Den som är obehörigen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik eller annan byggnad gör sig skyldig till olaga intrång (4 kap. 6 § 2 st. BrB). En butikslokal bör då rymmas inom begreppet annan byggnad. Det betyder med andra ord att det betecknas som olaga intrång att obehörigen kvarstanna i en butikslokal. Vad betyder det här för dig? Det går att mena att du är obehörigen i butikslokalen genom at personalen ber dig att gå ut. Om du då kvarstannar finns det alltså en risk att du obehörigen kvarstannar i annan byggnad. Alltså med andra ord att du gör dig skyldig till olaga intrång. Hoppas att detta gav dig svar på frågan! Vänligen,

Är det olagligt att gå på en bostadsrättförenings hustak?

2021-04-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att gå på en bostadsrätts förenings hustak?
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att det gäller personer som inte arbetar på taket och som inte heller har andra legitima anledningar att gå på taket. Jag tolkar det också som att det inte är personer som bor i föreningen som är på taket. Gällande rätt. Det är kriminaliserat att obehörigen intränga sig eller kvarstanna i kontor, fabrik eller annan byggnad. Brottet rubriceras som olaga intrång och straffet är böter (4 kap. 6 § st. 2 BrB). Är det olagligt. Det betyder alltså att det kan vara olagligt att klättra på bostadsrättsföreningens tak. Avgörande om det är olagligt eller inte är om är alltså om personerna som går på taket är obehöriga att vara där. Det kan vara fallet om de tex inte bor i bostadsrättsföreningen eller inte har någon legitim anledning att beträda taket. Det är alltså möjligt att mena att en person som går på brf:s tak kan göra sig skyldig till olaga intrång. Hoppas detta gav dig svar på din fråga!Vänligen