Vad innebär det när trafikverket utfärdar en varning?

2021-03-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej för ett par månader sedan körde jag för fort. 130 km. Jag godtog böter och betalade.Nu ett halvår senare får jag hem brev där det står att jag får dn varning.Jag tar till mig detta och ska verkligen hålla hastigheten framöver.Vill dock dubbelkolla, detta innebär endast en varning va och så länge ja sköter mig händer inget mer väl?Det är väl bara godkänna varningen och sedan sköta mig?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor kring körkort regleras i körkortslagen (1998:488) (KörkL). Vad gäller varningar återfinns regleringen i 5 kap. 9 § KörkL där det framgår att istället för att körkortet återkallas ska körkortshavaren varnas om särskilda skäl föreligger, där det anses tillräckligt med en varning. Detta innebär, precis som du själv verkar införstådd med, att det enbart är en varning och ingen återkallelse av körkortet. Så såvida du inte gör dig skyldig till någon företeelse som framgår av 5 kap. 3 § KörkL ska det inte vara några vidare problem. Hoppas detta besvarade din fråga och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar,

Vad händer när man blir polisanmäld för stöld?

2021-02-11 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Vi är två 19 åriga tjejer som blev tagna av en i personalen efter att ha tagit saker för ett värde över 1500kr från Ica maxi. Det polisanmäldes och nu väntar vi på ett brev om besked?Vi har aldrig haft något i brottsregistret tidigare.Det var vår första gång och skedde pga arbetslöshet och därmed inga pengar.Vad kommer troligtvis ske nu? Mvh två oroliga tjejer.
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Tillgrepp av sådant som tillhör annan, med uppsåt att tillägna sig det, rubriceras som stöld i 8 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Det finns tre allvarlighetsgrader för stöld; ringa stöld (f.d. snatteri), stöld och grov stöld. Gränsen för vad som anses vara ringa stöld och stöld går enligt praxis vid värdegränsen 1 250 kr förutsatt att stölden skett i en butik, som i situationen du beskriver (se NJA 2019 s. 951). Vad händer när man blir polisanmäld? När du blir polisanmäld ska det inledningsvis utredas huruvida en förundersökning/brottsutredning ska inledas eller inte. Om en förundersökning inleds ska det utredas vem som gjort vad och vad som egentligen har hänt. Under förundersökningsprocessen kan den tilltalade (du som blivit polisanmäld), målsägande (den som utfärdat en polisanmälan) och ev. vittnen komma att förhöras för att kunna klargöra det eventuella händelseförloppet. Om det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts kan åtal väckas, vilket motsatsvis innebär att ifall det inte går att fastställa huruvida ett brott har begåtts kan förundersökningen istället läggas ned. Om åtal väcks kommer ärendet prövas hos domstol. Vad kommer att ske nu? Om det stämmer att händelsen är polisanmäld och det finns vittnen skulle det kunna bli så att åtal väcks, om förundersökningen mynnar ut i att det finns grund för åtal. Jag vet för lite om omständigheterna i själva händelseförloppet för att kunna dra någon slutsats i det avseendet. Men i sådana fall kommer ni att bli underrättade om det. Om vi utgår från att åtal väcks och rätten slutligen finner er skyldiga till stöld enligt 8 kap. 1 § BrB är straffet fängelse i högst två år. Med tanke på att ni enbart är 19 år gamla, ostraffade sedan tidigare och enligt egen utsago arbetslösa torde dock straffet sättas ned. Men jag kan givetvis inte garantera något, allt beror på huruvida åtal överhuvudtaget väcks och vad som i sådana fall framkommer vid utredningen. Hoppas detta inbringade lite mer klarhet i situationen, om inte är ni självklart varmt välkomna att ställa en ny fråga.Bästa hälsningar,

När kan en anklagelse betraktas som förtal?

2021-02-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om någon anklagar mig och säger till min make att jag är otrogen och sedan leder det att man separerar sig kan jag stämma de som anklagade mig? Om jag får stämma dem hur gör jag och till vem?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Otrohet och att vara otrogen är inte brottsligt i Sverige. Det finns ingen rättslig reglering som säger varken det ena eller det andra om det. En stämning skulle därför inte kunna baseras på just själva otroheten i sig utan enda möjligheten för dig att kunna utfärda en stämning är ifall anklagelsen är att betrakta som förtal.Vad är förtal?Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB) och är ett slags ärekränkningsbrott, som innebär att någon utpekar dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnat att utsätta dig för andras missaktning. Som det framgår av sista meningen så krävs det även att ärekränkningen når någon annan än enbart den det huvudsakligen riktar sig mot.Vad skulle utgången kunna bli i den här situationen?Som sagt är otrohet inte olagligt i Sverige varför det i det här fallet inte skulle handla om förtal avseende att någon utpekat dig som brottslig - i sådana fall handlar det om att någon utpekat dig som klandervärd i ditt levnadssätt eller på annat sätt lämnat uppgift som är ägnat att utsätta dig för andras missaktning. Ärekränkningen har varit avsett att skada dig men anklagelsen har nått din make varför det rekvisitet bör anses uppfyllt. Dock är det upp till domstolen att göra bedömningen om huruvida det rör sig om förtal eller inte; baserat på ifall ärekränkningen är av så pass nedsättande slag att det är att betrakta som förtal. Vill du ta upp ärendet i domstol så krävs det att du själv väcker åtal genom en stämningsansökan, då förtal är en av de rubriceringar som faller under s.k. enskilt åtal. Detta är dock både tidskrävande och kostsamt, men möjligheten finns (se 47 kap. 1 § rättegångsbalken). Hoppas detta besvarade din fråga och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen. Bästa hälsningar,

När har polisen rätt att återkalla ditt körkort?

2021-01-10 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Var påväg till jobbet häromdan när jag fick sladd med bilen då jag skulle bromsa för en bil lite längre fram som svängde ut i min fil, jag åkte in i mitträcket och sedan ner i diket på andra sidan. Det var snö och halt, låg i ungefär 85km/h på en 120km/h sträcka. Ingen annan bil var inblandad och jag klarade mig utan några skador. Bilen fick bärgas och räddningstjänsten kom för att stänga av ena filen då bilen skulle bärgas. Även polisen kom, dem kollade reg numret på bilen. Dom kollade inte körkort eller annat. På polisens hemsida stod det "polisen är nu klar på platsen. Det finns ingen misstanke om brott och ingen person har skadats.". Jag undrar nu om det är så att det skulle bli fråga om att dra in körkortet? Har inte gjort mig skyldig mot något brott, var nykter och drogfri och körde inte för fort. Höll inte på med telefonen, hade bara otur. Har jag något att vara orolig för?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om återkallelse av körkort m.m. regleras i körkortslagen (1998:488) (KörkortL). I 5 kap. 3 § KörkortL stadgas de grunder polisen kan åberopa för att ha rätt att återkalla ditt körkort. Där framgår det bl.a. att du antingen måste gjort dig skyldig till grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt m.m. Som det framgår av dina uppgifter var det enbart en olyckshändelse och otur som föranledde olyckan, samt att du varken körde för fort eller onykter varpå ingen grund för ex. grov vårdslöshet bort föreligga. Frågan skulle däremot kunna uppstå kring vilken grad av försiktighet en förare bör iaktta vid halka och snö, men då du körde 35 km/h under hastighetsbegränsningen är min slutsats att du iakttagit den försiktighet som erfordras, men jag vet dock inget mer exakt om varken väderförhållanden eller väglag för den dag olyckan inträffade varför jag inte kan ge dig några garantier. Jag kan som sagt inte uttala mig med hundra procent säkerhet om du inte har något att oroa dig för men min bedömning är att ingen grund för återkallelse av körkortet föreligger, varför det bör te sig osannolikt ifall det ändå skulle ske. Utöver att återkalla körkortet kan polisen utfärda varningar (se 5 kap. 9 § KörkortL) men det sker i sådana fall på samma grunder som återkallelse (se 5 kap. 3 § KörkortL) varför min bedömning även angående detta är densamma. Hoppas detta besvarade din fråga och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen.Bästa hälsningar,