Vad kan jag göra som anhörig om någon utsätts för psykisk och fysisk misshandel

2021-07-31 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag känner och pratar med en tjej som blir psykiskt och fysiskt misshandlad även av sexuell art av sin kille men hon vågar varken göra slut eller gå till polisen eller kvinnojouren för killen har kontakter inom rättsväsendet vad ska man göra? Jag har pratat med polisen men fick bara svar att hon måste göra det själv.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är både känslig och svår att besvara då jag inte vet hur situationen ser ut. Vill hon inte anmäla hade jag gett dig rådet att försöka få henne att dokumentera så mycket som möjligt av misshandeln, både med bilder på skador, hot, sms beroende på vad som förekommer. Att hon skriver dagbok om allt som hon håller gömd, berättar för någon vän eller familj som hon litar på, allt som kan styrka vad hon går och gått igenom. Kanske du kan få henne att uppsöka en läkare som också dokumenterar hennes skador och för journal oavsett om hon inte väljer att berätta hur skadorna uppstått. Att du också sparar det hon skrivit till dig om vad hon utsatts för, att du tar skärmpdumpar på det hon skriver, kanske spelar in när ni pratar i telefon om ni gör det. Allt som kan användas som bevis mot killen om hon väljer att anmäla honom i slutändan. Det är jättesvårt att veta om hennes kille talar sanning när han påstår sig ha kontakter inom rättsväsendet eller om det är en skrämselteknik han använder sig av. Du kan ju försöka få henne att bara komma på ett inledande möte hos en kvinnojour, inga krav på henne hon bara får höra vilken hjälp det finns att få i sista hand finns det ju att få skyddad identitet för att komma ifrån vad hon utsätts för utan att anmäla honom. Även du kan ju själv vända dig till kvinnojourer för att höra med dem som har expertis om våld i nära relationer, vad de hade gett dig och henne för råd. Väljer hon inte att själv anmäla eller framförallt medverka om det görs en polisanmälan kommer det tyvärr bli svårt att få en fällande dom. Att du finns där och lyssnar och bekräftar att du finns där och lyssnar på henne är nog grunden till vad som kan få henne att anmäla. Våldsutsatta personer känner ofta skuld- och skamkänslor att de blivit utsatta så att du talar om att det är det sista hon ska känna, att hon är ett brottsoffret och att hon inte gjort något fel eller något för att förtjäna detta är viktigt att du framför vilket du säkert redan har. Jag har tyvärr svårt att ge dig fler råd i denna svåra situation. Du kan ju anmäla misstanke om våld i nära relationer så polis skickas till deras bostad, men som du säkert vet finns chansen att gör vad hon redan utsätts eskalerar att bli värre efter det. Utan alternativen blir nog att antingen samla så mycket bevis som möjligt så när hon har ork och vågar anmäla så finns underlag för fälla honom, sen kan man aldrig garantera ett fällande underlag i domstol. Eller att du oavsett besöker kvinnojour för att ta reda på vad det finns för hjälp att få och hur de rekommenderar att ni går tillväga, ingen ska uppleva och utsättas för vad du beskriver denna tjejer gör. Hoppas detta var något användbartMed vänlig hälsning,

Påföljd för misshandel och innehav av narkotika

2021-03-31 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag är misstänkt för grov misshandel 2018 samt att jag ertappades med 1 gram kokain 2017, dom har lagt det ihop och kommer troligen blir en rättegång, idag är ren och har lägenhet och fast jobb, vad kan blir för påföljden? Jag erkände misshandel men nekade grov misshandel plus att jag erkände innehav av själva kokain för eget bruk!
Jessica Sarhede |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag kan dessvärre inte ge dig ett svar på vad påföljden kan komma till att bli då det alltid är en bedömning från fall till fall och det i slutändan alltid är upp till domstolen. Jag kan däremot redogöra för vilken straffskala respektive brott har. Den som gör sig skyldig till grov misshandel kan dömas till fängelse i lägst 1 år och sex månader och högst sex år (3 kap. 6 § BrB). Den som vidare gör sig skyldig till innehav av narkotika kan dömas till fängelse i högst sex år (1 § 2 st narkotikastrafflagen) Jag kan som tidigare nämnt inte ge ett klart svar på hur domstolen kommer att döma i just ditt fall men jag hoppas detta ändock gav dig någorlund vägledning i din fråga.

Är det fortfarande våldtäkt mot barn om barnet precis skulle fylla 15 år?

2020-11-02 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Räknas det fortfarande som våldtäkt mot barn om en vuxen har samlag i sängen med en 14 åring men som bara är 1 eller 2 dagar från sin födelsedag? Tar rättsväsendet någon hänsyn till att hon nästan var byxmyndig fast inte än här? Spelar det i övrigt någon roll ifall den vuxna personen inte visste att hon inte var byxmyndig än, och att han inte hade legat med henne om han vetat hur gammal hon egentligen var? Mvh.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omständigheter som det bland annat tas hänsyn till för att avgöra om handlingen är mindre allvarlig är om handlingen var frivillig från offrets sida, offrets ålder och huruvida gärningsmannen uppfattade handlingen som frivillig från offrets sida. Som utgångspunkt spelar ingen roll att barnet var 1-2 dagar från att fylla 15 år utan det är fortfarande våldtäkt mot barn, rättsväsendet kommer med största sannolikhet inte ta hänsyn till att barnet nästan var "byxmyndig" då barn aldrig anses kunna samtycka till sexuella handlingar, 6:4 1 st BrB. En lindrande omständighet skulle i detta fall kunna var att barnet är precis under 15 år och personen som haft samlag med barnet är strax över 15 år. Det mildrande i situationen kan då var om personerna är nästintill jämngamla, inte det enskilda faktum att barnet var precis under 15 år. Att personen som hade samlag med barnet inte visste hennes ålder och inte hade legat med henne ses inte som en förmildrande omständighet, och har diskuterats i flera rättsfall där ibland RH 2010:12. Skulle brottet anses som mindre grovt med hänsyn till omständigheterna, kan personen dömas för sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt mot barn, 6:5 BrB. Varje mål gäller en enskild situation som domstolen ser till och därför går det inte att i förväg säga vad rättsväsendet kommer att ta hänsyn till eller inte utan det beror på hur den enskilda situationen ser ut. Det görs en helhetsbedömning där flera aspekter spelar in så som tex. flickans mognad. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Böter för hög musik sedan 1 juli- gäller det även hög musik från grannar?

2021-07-30 i Övriga brott
FRÅGA |Angående den nya lagen 1 juli om att polisen kan bötfälla för hög musik på plats, gäller detta bara bilar eller även om ex en granne spelar hög musik i ett villakvarter lång in på natten?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad du syftar på med att polis nu kan utfärda böter för hög musik på plats, är ingen ny lag utan ny tillämpning av redan befintlig lagstiftning. Eftersom det var så kort tid sedan detta infördes så finns det ingen direkt praxis på området och därför är det svårt att säga vad som faller inom nya tolkningen av brottet förargelseväckande beteende som detta tillhör. Vad jag förstått det som tar nya tillämpning fokus på hög och störande musik som kommer just från motordrivna fordon. De domar jag sett på området har varit då fordon körts vid allmän plats eller vid bostadsbebyggelse. Jag ser inte att polisen genom denna nya vidare tolkning av brottet förargelseväckande beteende fått något större utrymme att bötfälla privatpersoner som spelar hög musik från sin villa, utan att vad som är nytt är fokus på från motordrivna fordon och framförallt allmän plats. Men som sagt det är väldigt svårt att såhär tidigt utröna vad som kommer falla inom brottet med den nya tillämpningen sedan 1 juli.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad avgör om det är grov stöld?

2021-03-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Om en person har misshandlat en annan person med basebollträ flera gånger under händelsen för att sedan ta dennes plånbok och telefon, räknas detta som grov stöld eller både stöld och misshandel?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omständigheterna som avgör om brottet anses som stöld eller grov stöld, ser främst till värdet på stöldgodset. Även omständigheter som att det som stals var något brottsoffret bar på sig, t.ex. som smycken eller om godset stals i hemmet osv är faktorer som gör att brottet anses mer hänsynslöst och därav talar för att det är grov stöld, 8:4 brottsbalken. Att gärningspersonen använde våld vid stölden, talar mer för brottet rån än stöld och misshandel. Vilket innebär att någon använt våld för att tillgripa eller i sambandet med tillgripandet, 8:5 BrB. För att göra en mer utvecklad bedömning krävs fler omständigheter men hoppas detta gav dig viss vägledning. Med vänlig hälsning

Olagligt med smygfotografering?

2020-03-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag blir fotad i smyg av folk som ogillar mej, Väldigt många här i (stad) som hatar mej av olika skäl tyvärr. Sen läggs bilderna ut någonstans, o de ljuger o påstår en massa om mej. Hur ska jag nu göra? o vill bara säga det med att är inte detta kränkande om nåt? Jag vill Inte Bråka o är så jävla Trött på SKITPRAT! Folk borde ha ett Liv!?
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag hade rekommenderat dig att göra en polisanmälan gällande händelserna och dokumentera så mycket som möjligt genom att ta skärmdumpar på det som skrivs och bilderna som delas. De brott som kommer att bli aktuella att utreda är i första hand gällande det som skrivs om dig, detta är förtal enligt 5:1 eller förolämpning 5:3 i brottsbalken. Av det du skriver framgår det inte vad det är för typ av påstående och på vilket sätt du upplever dem som kränkande, därför tänker jag att jag kortfattat beskriver de två brotten nedan. Vilket brott du eventuellt skulle blivit utsatt för kommer polis och åklagare att utreda.Förtal är när någon lämnat uppgift om dig för att utsatta dig för andras missaktning, att du skulle ses som en "sämre" människa på något sätt. Till exempel kan vara att du beskrivs som en person som begår brott eller annars är klandervärd i ditt levnadssätt, t.ex. påstående om att du har långvarigt alkoholmissbruk, sexuell lösaktighet eller liknande. Förtal förutsätter att uppgiften har lämnats till någon annan än dig själv, genom att det som exempel läggs ut på internet som du beskriver. En sådan uppgift anses lämnad (dvs när personen skrivit det under på internet) även om personen själv inte antyder att denne anser uppgiften som sann, utan att lämna uppgiften räcker.Främsta skillnaden mellan förtal och förolämpning är att gärningsmannen vid förolämpning, vänder sig mot dig, inte till andra genom, som i ditt fall, internet för att sprida påståenden. Därav blir förolämpning inte aktuellt i ditt fall om jag utgår från den information du lämnat.När det gäller smygfotograferingen är det också olagligt. Det brott som fångar upp detta är kränkande fotografering 4:6a i BrB. Du ska vara skyddad i den privata sfären dvs i din bostad- både permanenta eller tillfälliga bostad. Detta gäller även i vissa särskilda miljöer som omklädningsrum, toaletter eller andra liknande utrymme. Brottet går ut på att någon olovligen tar bilder på dig, det vill säga att det sker i hemlighet, vilket du beskriver har skett eftersom någon smygfotat dig. Jag skulle som nämnts ovan, verkligen rekommendera dig att polisanmäla händelserna och på det sättet få möjlighet till upprättelse då det du beskriver framförallt gällande fotograferingen inte är lagligt. Gällande påståendena blir det en svårare bedömningsfråga men jag tycker absolut att du även ska polisanmäla vad som skrivits så blir det upp till polis och åklagare att utreda om även det som skrivits kan utgöra ett brott. Med vänlig hälsning,