Hur påverkas brottsprocessen av ett erkännande?

2020-03-28 i Påföljder
FRÅGA |Hej.Om en person har blivit polisanmäl och är nu misstänt för ett brott, hur påverkas hela processen av att den misstänkte går till polisen och erkänner sitt brott på en gång?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hur brottsprocessen går till finns främst i rättegångsbalken (RB).Då ett brott har begåtts ska åtal ske, oavsett om personen har erkänt till brottet eller ej, eftersom åklagaren har "absolut åtalsplikt". Då ett brott har begåtts som är under allmänt åtal så måste åklagaren driva saken vidare till rättegång (20 kap. 6 § RB).Dock finns det en möjlighet för åklagaren att välja att meddela ett strafföreläggande, vilket innebär att en rättegång inte behöver göras. Det krävs då att den misstänkte erkänner brottet och att brottets påföljd är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Det ska även vara uppenbart att det är en sådan påföljd som en domstol skulle ha dömt ut om åklagaren skulle tagit saken till rättegång (48 kap. 4 § RB).Det är svårt att ge ett mer konkret svar eftersom jag inte vet vad det är för brott det gäller, men hoppas ändå att du fick svar på din fråga!

Får jag köpa antibiotika online?

2019-10-20 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag misstänker att jag har en infektion och får ingen hjälp av läkare. Nu har jag upptäckt att det finns en utländsk hemsida www.121doc.com som säljer antibiotika online. Begår jag ett brott om jag köper antibiotika därifrån ?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om införsel av läkemedel från annat land finns i läkemedelslagen, i 9 kap.Införsel av läkemedel som beställts på internet från ett annat land får ske om följande förutsättningar är uppfyllda:- läkemedlet är köpt på apotek eller motsvarande i ett annat EES-land - läkemedlet är godkänt i Sverige och det andra landet, och om det är receptbelagt ska läkemedlet även vara föreskrivet av behörig föreskrivare inom EES - läkemedlet får innehålla en mängd som motsvarar högst ett års förbrukningDet är du som mottagare av läkemedlet som måste kunna styrka att förutsättningarna är uppfyllda. Om du inte kan göra det, anses införseln vara olaglig. Mer information om införsel av läkemedel från utlandet hittar du på läkemedelsverkets hemsida. Det finns också mer specifik information gällande köp av antibiotika online, där med. https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-kopa-lakemedel/Pa-Internet/Kopa-antibiotika-pa-natet/Hoppas du fick svar på din fråga!