Förtal och olaga hot?

2020-09-09 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej.En fd bekant har gått och spritid till alla vi känner (vi har många gemensama vänner. Hsn har även varit min chef. Han har sagt stt jag har tagit en massa pengar från företaget. Att jag har haft sex med honom på jobbet att jag jobbar som prostituerad. När han har varit full har han ringt till en gemensam vän och sagt att han har anlitat någon att skada min fd sambo samt mig. Allt detta som han påstår är inte sant. Detta kom när jag inte ville vara vän med honom. Jag har försökt bli av med honom i snart ett år men han slutar inte. Jag är verkligen rädd att han ska skada mig eller min fd.Kan polisen göra någonting?Våra vänner har insett hur han är och är nog rädda för honom så ingen vill bli inblandat och tala om detta för polisen. Finns det någonting jag kan göra. Jag mår jätte dåligt. Med Vänlig Hälsning
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad du kan göra när en fd chef spridit falska uppgifter om dig och uttalat sig hotfullt om dig och din fd sambo till en gemensam vän. I mitt svar har jag utgått ifrån att du är minst 18 år gammal.Förtal och enskilt åtalVad gäller uppgifterna han har spridit om dig skulle det kunna vara fråga om förtal. Brottet förtal finns i 5 kap 1 § brottsbalken (här) och innebär att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för annans missaktning. Jag har inte tillräckligt med information för att avgöra om det är förtal i just ditt fall, men det skulle kunna vara det. I slutändan är det domstolen som avgör om det är förtal eller inte och om du lyckats bevisa det.Om du misstänker att det kan vara förtal kommer du med största sannolikhet behöva driva ärendet själv utan hjälp av åklagare. Åklagaren väcker bara åtal i förtalsmål om det är viktigt för allmänheten, se 5 kap 5 § brottsbalken (här). Det innebär att du själv kommer behöva skriva en stämningsansökan och skicka in den till tingsrätten.Olaga hotOm din fd chef var allvarlig när han sa till er gemensamma vän att han anlitat någon för att skada er, skulle det kunna vara brottet olaga hot som finns i 4 kap 5 § brottsbalken (här). För att det ska räknas som olaga hot krävs dock att du och din fd sambo uppfattade det som ett allvarligt menat hot som skrämde er (eller att det var allvarligt menat men att ni inte förstod allvaret) och att din fd chef avsåg att ni skulle få reda på vad han hade sagt. Det är polisen som utreder om det finns bevisning för om det är olaga hot, varför ni kan göra en polisanmälan.SammanfattningNär det gäller de falska anklagelserna som din fd chef spridit om er skulle det kunna vara fråga om förtal bland annat beroende på hur han spridit uppgifterna och hur många som kunnat ta del av uppgifterna. Jag har tyvärr inte tillräckligt med information för att säkert säga om det är förtal eller inte. Vad gäller hotet mot dig och din fd sambo rekommenderar jag er att vända er till polisen. Dessutom skulle du kunna ta hjälp av en jurist som kan skriva ett kravbrev och skicka till din fd chef där juristen informerar honom om att ni kommer vidta rättsliga åtgärder om han inte slutar sprida osanna uppgifter om dig.Vänligen,

Hur länge finns uppgift om straffvarning i belastningsregistret?

2020-08-30 i Påföljder
FRÅGA |Min dotter åkte fast för snatteri strax efter att hon fyllt 15. Hon är nu drygt 18 och har sökt och fått jobb som danslärare. Arbetsgivaren vill ha utdrag ur belastningsregistret. Finns brottet i straffregistret efter drygt tre år? Åklagaren beslutade att ge henne en straffvarning. Hon slapp alltså rättegång och straff. Vänligen
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur länge uppgiften om straffvarning finns kvar i din dotters belastningsregister, och i så fall om hennes nya arbetsgivare kommer se detta i utdraget.Uppgift om straffvarning försvinner efter tre årEn uppgift om straffvarning finns kvar i en persons belastningsregister i tre år från det att beslutet om straffvarning fattades. Det finns alltså goda chanser att uppgiften hunnit gallras (tagits bort) ur hennes register idag.Vad ingår i ett begränsat utdrag?En privat arbetsgivare, idrottsförening eller liknande får begära ut ett begränsat utdrag ur belastningsregistret, dvs. inte belastningsregistret i sin helhet. Huvudregeln är att det begränsade utdraget inte får inkludera information om sådana brott som enbart medför böter som påföljd.När det gäller utdrag ur belastningsregister för personer som ska arbeta med barn eller inom skola, gäller 22 § tredje, fjärde och sjätte stycket i förordningen om belastningsregister (här). Det som ingår är i sådana fall mord, dråp, grov och synnerligen grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, grovt rån och barnpornografibrott.SammanfattningDet kan vara så att uppgiften om straffvarningen hunnit gallrats ur belastningsregistret. Även om uppgiften inte hunnit gallras är det nog så att denna uppgift ändå inte syns i det begränsade utdraget som din dotter kommer lämna in till arbetsgivaren.Vänligen,

Kan elever i skolan ha rätt till nödvärnsrätt?

2020-05-31 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej.Om en elev blir mobbad och misshandlad i skolan men försvarar sig. Är det nödvärn då?Och gäller lagen om nödvärn barn i grundskola?Och hur ser skolan på det?Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om elever i grundskolan har nödvärnsrätt. Eftersom att nödvärn är en s.k. ansvarsfrihetsgrund, dvs. att man inte ska dömas för brott om man haft rätt till nödvärn, har jag i mitt svar utgått från att samtliga parter är straffmyndiga. Vad är nödvärn och vem har nödvärnsrätt?Som du säkert känner till innebär nödvärn att man i vissa situationer har rätt att använda sig av metoder, t.ex. våld, som i vanliga fall räknas som brott. Nödvärnsrätten finns reglerad i lag och följer av 24 kap 1 § brottsbalken, BrB (här). Däri framgår att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppet beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. Det kan vara svårt att avgöra om en person befunnit sig i en sådan situation då denne haft rätt till nödvärn, och om denne också försvarat sig själv (eller annan) på ett försvarligt sätt. Det framgår inte någon mer information om händelseförloppet än att det varit fråga om mobbning och misshandel. På grund av att jag inte har tillräckligt med information i just det här specifika fallet kan jag inte uttala mig om huruvida den angripne eleven haft nödvärnsrätt eller om denne agerat inom ramen för nödvärnsrätten. Däremot spelar det ingen roll för denna bedömning att angreppet skett på en grundskola eller att de inblandade parterna är skolelever. Rätten till nödvärn är inte begränsad till situationer utanför skolan, vilket innebär att även skolelever kan ha nödvärnsrätt.Vänligen,

Kan mopedförare åka fast för fortkörning på grund av foto av fartkamera?

2020-05-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej vad blir det för påföljder om man blir tagen på fortkörningskamera med moped? Eftersom att regestreringsnummret inte står fram på mopeden. Vad händer med lämpet till körkort om man har ett sånt? Kan dom bevisa vem det är på kameran?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan åka fast för fortkörning med en moped när du fotats av en fartkamera.Som du säkert känner till kan fartkameror endast fota fordon framifrån. Detta eftersom att polisen ska kunna identifiera delvis vilket fordon som är på bilden (vilket enklast görs med hjälp av registreringsskylten) och delvis vem föraren är. Som du skriver i din fråga sitter registreringsskylten på mopeder och motorcyklar bak på fordonet i regel bak på fordonet, varför dessa aldrig kan synas på foto av fartkamera. För att polisen ska kunna bötfälla en förare på grund av fortkörning krävs, oavsett om föraren kör moped eller bil, att det går att identifiera föraren på bilden. Eftersom registreringsskylten inte syns på bilden krävs det alltså först och främst att polisen ändå kan identifiera att det är din moped baserat på färg, modell osv., och att det är du som kör mopeden. Detta blir förmodligen också svårt förutsatt att du burit heltäckande hjälm eller liknande. Vilken påföljd det skulle kunna bli fråga om, om polisen mot förmodan skulle kunna identifiera dig, kan jag dessvärre inte svara på eftersom jag bland annat inte vet hur allvarlig hastighetsöverträdelsen var.Vänligen,

När försvinner uppgifter om brott från Lexbase?

2020-09-04 i Påföljder
FRÅGA |Hej, min kompis har dömts för sköld med villkor dom förut och det har gått 5 år sedan Domen, men ändå finns han kvar på hemsidor som lexbase. Tas de inte bort efter gallringstiden? 5 år eller är det 10? Hur ska han göra för att få bort det?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta när uppgiften om din kompis brott tas bort från t.ex. Lexbase. I mitt svar har jag utgått från att det var stöld han dömdes till och att det var stöld av normalgraden, se 8 kap 1 § brottsbalken (här). Jag har också utgått från att din kompis inte dömts för något annat brott under tiden som uppgiften om stöld funnits i belastningsregistret.Hur länge finns en uppgift i belastningsregistret?Hur länge ett brott står kvar i belastningsregistret är beroende av vilken påföljd personen i fråga har dömts till, vilket framgår av lag om belastningsregister (här). Du skriver i din fråga att din kompis dömdes till villkorlig dom och att han dömdes för fem år sedan.Eftersom han dömdes till villkorlig dom kommer uppgiften finnas kvar i hans belastningsregister i 10 år efter domen, se 17 § p. 4 a (här). Det framgår inte av din fråga om din kompis var under 18 år när han begick brottet men om han var det finns uppgiften kvar i fem, se 17 § p. 4 b (här).Hur länge finns en uppgift på Lexbase?Även om en uppgift om en dom försvinner ur en persons belastningsregister så finns domen fortfarande kvar att ta del av för alla eftersom det är en allmän handling som kan begäras ut från domstolen. Lexbase affärsidé är att tillhandahålla allmänna handlingar till allmänheten, vilket innebär att uppgifter om brott kan ligga kvar på Lexbase även fast dessa uppgifter tagits bort ur belastningsregistret. Just Lexbase har egna gallringstider för när uppgifter tas bort från deras hemsida. Dessa gallringstider hittar du här. Stöld av normalgraden är t.ex. ett sådant brott som kan ge maximalt två års fängelse, se 8 kap 1 § brottsbalken (här).SammanfattningÄven om uppgifter gallrats ur belastningsregistret kan de alltså ligga kvar på hemsidor som Lexbase eftersom det är allmänna handlingar. Enligt Lexbase egna gallringstider borde en dom om stöld försvinna från deras hemsida efter fem år. Det ni skulle kunna göra är att kontakta Lexbase och fråga om inte din kompis uppgift om stöld borde ha gallrats än, eller när den kommer gallras.Vänligen,

Vad kan jag göra om min före detta man hotar andra män?

2020-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min ex man hotar andra män som jag enbart pratar med eller träffar på olika engagemang. Detta går nu förlängt då han antingen uttrycker sig med fulla ord om mig framför våra gemensamma barn eller så hotar han direkt till speciellt en kille med ord "antingen ger du dig bort från landet eller så kommer du spendera resten av dit liv som invalid". Detta har pågått sedan september förra året och det är väldigt svårt att hantera det nu. Hur kan jag gå tillväga och vad finns får möjligheter att göra så att detta kan ta slut?Tack på förhand
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att din före detta man har uttalat hot mot män du har träffat. Jag förstår det också som att han talat väldigt illa om dig framför era gemensamma barn. Detta har pågått sedan september 2019 och du undrar därför vad du kan göra för att få din före detta man att sluta.Hoten mot män som du har träffat kan var olaga hotFörst och främst vill jag säga att de hot som din före detta man uttalat till andra män som du har träffat, oavsett om ni haft en relation eller inte, skulle kunna räknas som brottet olaga hot. Brottet olaga hot finns i 4 kap 5 § Brottsbalken, BrB (här). För att din före detta mans uttalanden ska räknas som olaga hot krävs först och främst att han antingen hotat någon med vapen eller har hotat att utföra ett brott (till exempel misshandel). Dessutom krävs det att han verkligen menat allvar med hoten och att den man som han hotat också känt sig hotad. Jag vet inget mer om hoten än vad du skrivit i din fråga men jag rekommenderar att du, eller de män som blivit hotade, rådgör med polisen för att få reda på om det finns något som ni kan polisanmäla. Vad kan du göra nu?Vad gäller hoten som uttalats till män som du har träffat, kan du prata med polisen och försöka upprätta en polisanmälan. Jag har tyvärr inte tillräckligt med information för att ge dig någon vidare juridisk rådgivning om vad du kan göra gällande din före dettas man beteende gentemot dig och era gemensamma barn. Om han även betett sig hotfullt mot dig kan du även prata med polisen om detta och om ni har gemensam vårdnad om barnen och du önskar ansöka om ensam vårdnad, kan du göra en ansökan till tingsrätten. Vänligen,

Syns brottsmisstanke i belastningsregistret?

2020-05-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |hej jag har blivit erbjuden arbete som övervakare, jag blev anmäld av privat person för ett brott, blev förhörd . men anmälan las ner av åklagare på grund av bristande bevisning. det kommer att slås på belastningsregistret på mig. kommer det att synas något där..??
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om det syns i ditt belastningsregister att du varit misstänkt för ett brott. Regler om belastningsregistret finns bland annat i lagen om belastningsregister (här). Av 3 § p. 1 framgår att belastningsregistret innehåller samtliga brott för vilka en person har lagförts. Detta betyder att man förklarats skyldig till ett brott (här). Du skriver i din fråga att du endast varit misstänkt för ett brott men att du inte dömts för detta då åklagaren aldrig ens väckt åtal. I och med att du inte blivit dömd för brottet syns det inte heller att du varit misstänkt för detta när din arbetsgivare begär ett utdrag ur ditt belastningsregister.Vänligen,

När gallras en bötespåföljd ur belastningsregistret om man vid ett senare tillfälle döms till skyddstillsyn?

2020-04-30 i Påföljder
FRÅGA |Om jag fick ett strafföreläggande januari 2010 och vid senare tillfälle dömdes till skyddstillsyn december 2014, betyder det att bägge dessa kommer att synas i belastningsregistret fram tills december 2024?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du godtog ett strafföreläggande i januari 2010 och att du sedan dömdes till skyddstillsyn för ett brott i december 2014. Du undrar därför när dessa uppgifter kommer gallras ur ditt belastningsregister.Hur länge finns uppgifter i belastningsregistret?Hur länge ett brott står kvar i belastningsregistret är beroende av vilken påföljd personen i fråga har dömts till, vilket framgår av lag om belastningsregister (här). Döms man till skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras uppgiften tio år efter domen, förutsatt att man är över 18 år vid tillfället för brottet, se 17 § p.4 (här).Gallringstiden kan förlängasTiden som uppgiften finns i belastningsregistret (gallringstiden) förlängs om man, under tiden som uppgifterna finns i registret, begår ytterligare brott som gett en strängare påföljd än penningböter. I så fall förlängs gallringstiden för den tidigare uppgiften med även gallringstiden för den nytillkomna uppgiften, se 18 § (här).SammanfattningDet faktum att du dömdes till skyddstillsyn innan din bötespåföljd gallrats, innebär alltså att denna uppgift finns kvar i ditt belastningsregister lika länge som uppgiften om skyddstillsynen. Eftersom skyddstillsynen gallras först efter 10 år, stämmer det att både strafföreläggandet och skyddstillsynen gallras först i december 2024. Förutsatt att det var då du dömdes för brottet.Vänligen,