Är det lovligt att avlyssna en arbetsintervju man själv är med i?

2019-06-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har varit på en arbetsintervju på ett företag, och i efterhand fått reda på att den som intervjuade mig spelat in samtalet. Jag fick vetskap om detta av tredje person. Är detta lovligt?
Nicolas Kitzler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar att du har hamnat i den här situationen, det är aldrig roligt att få veta att ett samtal har spelats in utan ens vetskap, dessutom av en tredje person. Nedan redogör jag kort för vad som gäller. I Brottsbalken finner du de flesta brott som är straffbelagda i Sverige. I fjärde kapitlet hittar du brotten mot frid och frihet där Olovlig avlyssning finns, 4 kap. 9 § Brottsbalken. Det som står där är att den som spelar in ett samtal som sker i ett privat utrymme, dvs ej allmän plats, och personen själv inte deltar, gör sig skyldig till brottet Olovlig avlyssning. Detta innebär motsatsvis att om personen som spelar in själv deltar i samtalet, i ditt fall intervjuaren, så begår personen tyvärr inget brott. Det finns i nuläget ingen svensk lag som förbjuder någon att spela in ett samtal som denne själv deltar i. Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Är det brottsligt att konsumera äpplen inne i butiken?

2019-04-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |En person blir stoppad av en väktare i en butik då han äter två äpplen i butiken. Under hela rättegångsprocessen hävdar personen att den hade tänkt att betala. Vad bör gärningen rubriceras som? Personen har alltså inte passerat kassalinjen och hade som avsikt att betala för äpplena (RH 1984:54). Problemet är ju dock att varan är konsumerad och det finns ingen direkt prisangivelse för äpplena till skillnad från fallet med kycklingen. Med vänlig hälsning
Nicolas Kitzler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ringa StöldI Brottsbalken 8 kap. 2 § regleras brottet ringa stöld (tidigare snatteri), som att en person olovligen tillgriper vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, tillgreppet innebär skada, och det tillgripnas värde och övriga omständigheter är att anses som ringa. Vid brott i butik är värdegränsen mellan stöld och ringa stöld enligt praxis 1000 kr, HD:s dom B 5097-08 från den 30 sept 2009. Prisangivelsen på äpplena borde inte spela någon roll, eftersom man kan fastställa att de inte var gratis och att de inte översteg 1000 kr. Alltså borde gärningen rubriceras som ringa stöld enligt BrB 8:2. Problemet med ringa stöld är att försök till brottet inte är straffbart, 8 kap. 12 § Brottsbalken, och alltså blir den avgörande frågan när brottet anses fulllbordat. Vad händer när en vara är konsumerad? Precis som du säger finns det ett avgörande från Hovrätten där en person som ertappats med att äta en kyckling inne i en matbutik dömdes för snatteri (RH 1984:54), eftersom brottet ansågs fullbordat när personen konsumerade kycklingen och dessutom inte hade pengar att betala den för. Den dömde erkände dessutom dessa omständigheter, samt att han inte hade möjlighet att betala. I ett anant fall från Hovrätten (RH 1983:6) hade en person istället konsumerat en korv inne på livsmedelsavdelningen. Där friades personen från snatteri, med endast motiveringen "brottets fullbordan anses inte klarlagt". Det råder alltså bristande praxis på området och någon vägledning från Högsta Domstolen finns ännu inte. Min bedömning, utifrån praxis från hovrätten, är att personen inte borde dömas för ringa stöld, eftersom denne hade tänkt betala för äpplena. Sålänge personen hade betalningsmöjligheter borde alltså personen frias från brottsanklagelsen.Värt att tillägga är att i övrig praxis anses stöld eller ringa stöld vara fullbordat när man passerat kassaspärrarna eller larmbågarna med varan. Det anses även vara fullbordat när man går ut från en avdelning till en annan avdelning med varan, se NJA 1972 s.253 och RH 2007:49. Med vänlig hälsning,

När återbetalas böterna om åtalet ogillas i hovrätten?

2019-06-10 i Påföljder
FRÅGA |HejJag blev i tingsrätten dömd till dagsböter. Jag betalade böterna och överklagade till hovrätten. Hovrätten ogillade åtalet. Kommer böterna att återbetalas?Behöver jag göra något.
Nicolas Kitzler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag finner ingen information om hur och när böter som redan har betalats ska återbetalas, men eftersom domen överklagades, åtalet ogillades och böterna upphävdes så borde de betalas tillbaka så snart som möjligt. Kontakta Polismyndigheten via e-post domstolsboter@polisen.se eller ring på nummer: 010-56 335 04, måndag till fredag klockan 08.00-16.30, och fråga dem när böterna betalas och ifall du behöver vidta någon åtgärd. Ange alltid ärendenummer eller referensnummer vid kontakt med polisen, se Polismyndighetens hemsida. Med vänlig hälsning,

Är det straffbart att avslöja Polisens verksamhet som privatperson?

2018-10-28 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Jag undrar vilket straff det är på att avslöja Polisen dvs berätta för en misstänkt att Polisen håller koll på eller likande.Det jag undrar är preskriptiontid för brottet och straff?
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om kriminaliseringFör att en gärning ska vara brottslig måste den vara kriminaliserad i antingen Brottsbalken eller speciallagstiftning, exempelvis Narkotikastrafflagen. Vad gäller din fråga om att avslöja information om att någon är misstänkt av Polisen finns det ingen sådan uttrycklig bestämmelse i Brottsbalken.Om du jobbar för en myndighet eller rättsväsendet kan det möjligen räknas som tjänstefel men då krävs det att du jobbar för en myndighet och det sker vid myndigehtsutöving, dvs i arbetet. Yppandeförbud Yppandeförbud är ett förbud för den som har deltagit vid en domstolsförhandling eller har medverkat vid ett polisförhör att berätta för andra vad som sagts vid förhandlingen eller förhöret, se 23 kap. 10 § Rättegångsbalken. Det är domstolen (huvudförhandling) eller åklagaren (förhör) som kan besluta om yppandeförbud. Sådana beslut är ovanliga men det är straffbart att bryta mot förbudet. Straffet är böter enligt 9 kap. 6 § Rättegångsbalken. Värt att notera är att inte bara myndighetspersoner, utan alla som deltagit vid förhandlingen eller förhöret, förbjuds att berätta om det som sekretessen ska skydda. Man får inte ens med stöd av den så kallade meddelarfriheten berätta om det för en journalist. Mer om sekretess vid förundersökningen hittar du här. SammanfattningDet är alltså inte kriminaliserat att avslöja för någon att polisen utövar span eller liknande, om det inte är vid myndighetsutövning eller det råder yppandeförbud. Yppandeförbud är som sagt ovanligt och du bör ha fått information ifall du själv har blivit förhörd om ett sådant förhållande. Självklart avråder jag dig från att störa polisens arbete hursomhelst. Med vänliga hälsningar,