Bedrägeri.

2018-07-05 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Nu är det så att jag har sålt en moped del på blocket till en person och jag skickade iväg det utan att få betalning och nu så vägrar han att betala det vi hade kommit överens över. Vad kan jag göra? Anmäla till Polisen? Sitter i klistret för att jag litade på fel person..
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Brottet:Av din fråga låter det som att personen från blocket begått bedrägeri enligt 9 kap. 1§ brottsbalken. Bedrägeri aktualiseras om en person genom vilseledande förmår annan att vidta eller förmå annan att inte vidta en handling. Denna handling eller underlåtenhet att vidta handling ska innebära en förmögenhetsvinst för personen som begick bedrägeriet och förmögenhetsförlust för den andra personen. Ett exempel på bedrägeri är om person A t.ex. köper något i butik eller online med villkor om senare betalning men inte vill/kan betala. Ett annat exempel är att person A har lyckats få tag på persons B:s kreditinformation och köper saker i dennes namn. Brottet bedrägeri förutsätter även uppsåt. Detta innebär att brottet endast kan begås om personen som begick bedrägeri menade begå brottet/den handlingen. Om personen i fråga t.ex. temporärt och utan vetskap saknar täckning på sitt kontokort vid ett köp, men betalar senare, när detta uppmärksammades kan bedrägeri enligt 9 kap. 1§ brottsbalken inte aktualiseras. Om personen dock visste att denne inte hade täckning på kontot men ändå använde kortet för betalning, som gick igenom, kan bedrägeri aktualiseras.Åtgärd:Anmäl detta till polisen snarast. Ta även kontakt med blockets administratörer/support och förklara situationen. Vidare bör du:1. Spara den information du har om gärningspersonen/den person som tog emot mopeden. Minsta information angående adress, stad, namn, ålder, kontonamn kan hjälpa. 2. Se till att spara kvittot på postförsändelsen/leveransen samt eventuella försäkringspapper om du har och ditt första kvitto från när du köpte mopeden, om du har. Detta kommer att komma till användning vid bevisning om att bedrägeri kan ha skett samt ger en grundidé till objektets värde.3. Spara all korrespondens mellan dig och personen som "köpte" mopeden. Detta innebär att du bör spara alla sms, mail, chatt etc. från dess att ni fick kontakt tills dess att du fick reda på att personen inte kommer/vill betala. Svar:Ring polisen samt blocket och anmäl detta. Var beredd att bifoga eventuell information enligt ovan till polisen eller blocket.