Vad kan en 15 åring få för påföljd för ett olaga intrång?

2019-10-29 i Påföljder
FRÅGA |Min son som är 15 år och 10 månader gjorde olaga intrång på en byggarbetsplats och blev gripna av polisen. Vad kan han vänta sig för påföljd och kommer han hamna i belastningsregistret? De tog sig in genom ett staket och sedan in i byggnaden via en olåst dörr, de har inte stulit något och inte gjort någon åverkan på något.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla som döms för brott registreras i polisens belastningsregister. Hur länge beror på vilken påföljd som blir utdömd. Barn under 18 år får betydligt lindrigare straff vilket betyder att din son troligtvis kommer få antingen straffvarning eller ungdomstjänst. Får han en straffvarning händer ingenting, men om han begår brott igen inom en viss tid döms han för det nya brottet samt olaga intrång vilket då ger ett högre straff. Ungdomstjänst är en ungdomsvariant på samhällstjänst där du arbetar gratis ett antal timmar på en plats som hjälper allmänheten. Har din son inte begått brott tidigare kan ni troligtvis räkna med straffvarning, men detta är upp till vad domaren finner lämpligast. Med vänliga hälsningar,

Kan man utfärda en Europeisk arresteringsorder för grovt förtal?

2019-09-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Kan man utfärda en Eu arresteringsorder för grovt förtal?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att utfärda en Europeisk arresteringsorder krävs att gärningen kan innebära 1 års fängelse eller mer. Grovt förtal kan ge upp till 2 års fängelse. En Europeisk arresteringsorder kan därför utfärdas för grovt förtal. Med vänliga hälsningar,

Får en person under 18 år träna med ett svärd i sitt garage?

2019-07-28 i Övriga brott
FRÅGA |Kan man äga en svärd som är inte vass på kanterna om man är under 18, "Blade made of Stainless Steel, not sharpened, wooden plaque included, shipped from the EU."? Samt kan man träna på den i sin garage???
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst ska jag nämna att det inte är tillåtet att sälja svärd till en person som är under 21 år. Även om paragrafen som förbjuder detta inte nämner svärd specifikt så ingår svärd i den breda tolkningen av dessa farliga föremål. Detta hittar du i 2 § Lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (Knivlagen). Är du under 21 år gammal får ingen i Sverige sälja svärdet till dig. Utöver att man inte får sälja till en person under 21 år är det inte tillåtet att ha knivar eller andra stick- och skärvapen på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats. Detta enligt 1§ Knivlagen. Att träna med svärdet i ditt garage är därför inget problem. Utöver detta finns det ett införselförbud på farliga föremål. Köper du detta svärd från utanför Sverige måste du alltså ha ett speciellt tillstånd för att få föra in det i landet. Detta enligt Förordningen om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål. Slutligen ska jag rekommendera dig att utöva försiktighet då brott mot dessa lagar ger relativt höga straff. Brott mot knivlagen kan ge upp till 6 månaders fängelse. Tar du in svärdet i Sverige utan tillstånd kan du bli dömd för smuggling vilket kan ge fängelse upp till 2 år. Med vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att filma någon naken i dennes hem?

2019-07-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag tror att min hyresvärd har filmat mig naken i mitt hem och kollat igenom bilderna. Får han lov att göra det? Hur kan jag bevisa för det och får jag stämma honom för det?Tack på förhand. Med vänliga hälsningar,
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är brottsligt att olovligen filma eller fotografera någon i dennes hem. Detta enligt 4 Kap. 6 a § Brottsbalken. Har hyresvärden gjort detta har han därför gjort sig skyldig till ett brott. Vad som krävs för att bevisa att han gjort detta brott är att du på något sätt kan bevisa att han har filmat eller fotograferat dig i ditt hem, till exempel genom att han har kvar filmen på dator/mobil. Eftersom jag inte vet några omständigheter i fallet vet jag inte varför du misstänker att han gjort detta, och vet därför inte heller vad du har för bevis mot honom. Men kan du bevisa att han filmat och fotograferat dig olovligt i ditt hem kan du anmäla honom och han blir då dömd för kränkande fotografering. Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt för en lärare att uttrycka starka kontroversiella åsikter i samband med en lektion?

2019-10-27 i Övriga brott
FRÅGA |En av mina klasskamrater och läraren började argumentera om abort under en matte lektion, och under argumentet utycker han starka åsikter om att abort är fel så länge du inte blivit våldtagen. Är det olagligt eller tillåtet. Detta var en fråga jag stälde tidigare men de framgick inte att de var läraren som hade dom starka åsikterna om att abort skulle vara olagligt. Så ställer den igen med faktan att de var läraren som var anti abort och eleven som var för. Manlig lärare och kvinnlig elev.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte brottsligt att uttrycka sina åsikter såvida inte uttalandet ryms inom brottet hets mot folkgrupp. Hets mot folkgrupp inskränker endast de mest extrema åsikterna som främst riktas mot utsatta minoriteter i samhället. Detta uttalande är inte något som omfattas av hets mot folkgrupp och är således inte olaglig. Man skulle kunna diskutera huruvida det var lämpligt eller inte att läraren uttrycker sina åsikter i klassrummet. Men oavsett om det anses olämpligt är det inte olagligt. Med vänliga hälsningar,

Varför tar inte åklagare upp frågan om utvisning om någon står åtalad för brott som innebär fängelse?

2019-09-24 i Påföljder
FRÅGA |Varför återkallas ej permanenta uppehållstillstånd för mäniskor som döms till fängelse i Sverige? Ofta tar inte advokaterna upp detta om utvisning varför?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt utlänningslagen får en person som inte är EES-medborgare bli utvisad om personen döms för brott som innebär fängelse. Däremot finns det flera omständigheter som hindrar en sådan utvisning. Ett exempel är om personen som döms för brott har barn i Sverige. Dessa omstänigheter hittar du i 8 a Kap. 2 § Utlänningslagen. Om sådana omständigheter inte hindrar utvisningen finns det även hinder vad gäller landet som personen utvisas till. Till exempel om det finns risk för att personen döms till dödsstraff eller kroppstraff i landet personen ska utvisas till kommer utvisningen inte genomföras. Du kan läsa om dessa hinder i 12 Kap. Utlänningslagen. Om det föreligger hinder mot utvisning brukar inte åklagare ta upp frågan då detta skulle slösa åklagarens, gärningsmannens och domstolens tid och pengar. Med vänliga hälsningar,

När börjar nya lagen om datalagring gälla?

2019-07-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Har lagförslaget om att polisen vill tvinga teleoperatörer att lagra information gått igenom eller kommer den att gå igenom snart?
Eric Nilsson |Den nya lagen om datalagring har röstats igenom i riksdagen och lagen börjar gälla den 1 oktober 2019.

Är det brottsligt att inneha kniv på allmän plats?

2018-11-08 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag väntar på en rättegång som är nu i januari och det gäller brot mot knivlagen. Fråga 1. Ja lever hemmlö sen tre år och bor i skogen. Och jag måste ha en kniv för att klara mig med att leva i vildmarken. Jag var på xxl där dom säljer friluftsliv saker. Jag införskaffade ett nytt tält och två knivar. När jag sedan åker pändeltåg så blir jag stoppad av vakter för att dom tyckte att jag var för full då jag endast hade druckit fem öl. I samband med tagandet så var jag i samtal i telefon med socialamyndigeten angående mitt liv då jag inte får någon hjälp med bostad. Så jag var högljudd. Så vakterna tycker då att ja var störande mot almenheten. Så dom går då i genom min påse som även har xxls logo på.samt kvitto med tältet och två knivar. Så ja blir då tagen för lob. Hur kan detta vara möjligt?? Att jag nu ska bli dömd. Och fråga 2. Hur länge måste ja hålla mig borta om jag inte infinner mig i rätten nu den 11januari. Tack på förhand
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är förbjudet enligt knivlagen att inneha kniv på allmän plats. Om du har en kniv på allmän plats döms du för minst böter och högst 6 månaders fängelse. Det är däremot inte brottsligt att inneha kniv på allmän plats om du har en anledning att ha den. Det har i tidigare rättsfall ansetts tillåtet att ha knivar för friluftsaktiviteter som t ex camping och fiske. Eftersom du nyss köpt kniven, bor i skogen och har kvitto på att du nyss köpt kniven tror jag personligen att du har goda möjligheter att frias från brottet. Om du inte skulle infinna dig vid rättegången finns det risk att rättegången hålls i din frånvaro, då förlorar du din chans att försvara dig själv. Rätten kan även besluta om att polisen ska hämta dig till rättegången. Jag rekommenderar därför starkt att du går på din rättegång. Med vänliga hälsningar,