Min son fick fängelse i 14 månader, hur länge syns detta i hans brottsregister?

2018-05-04 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej !Min son fick fängelse för narkotikabrott o smuggling av Kat i 14 månader.Han satt av sitt straff och kom ut ur fängelset i Juni/2009Hur länge syns detta brott i hans brottregister.MVH Orolig Mamma
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om gallring, dvs. när uppgifterna ska förstöras och inte längre finnas kvar i belastningsregistret, hittar du i lagen om belastningsregister. Belastningsregister är samma sak som brottsregisterEftersom din son fick fängelsestraff kommer uppgifter om detta brott och straff finnas kvar i hans belastningsregister i 10 år efter frigivningen, dvs. 10 år efter juni 2009. Uppgifterna kommer alltså att förstöras och inte längre finnas kvar i din sons belastningsregister först juni 2019. Detta framgår av 17 § lagen om belastningsregister. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Jag snattade vid 13 års åldern, hur länge kommer det stå i mitt brottsregister?

2018-01-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, när jag var 13 år så snattade jag och blev tagen av polisen. Så jag undrar hur länge det kommer stå på mitt brottsregister??
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I ditt brottsregister finns det uppgifter om de brott som du har dömts för. Eftersom du var under 15 år när du snattade kunde du inte bli dömd för brottet (se Brottsbalken 1 kap. 6 §). Det innebär att det inte står något om händelsen i ditt brottsregister.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Utsatt för brott utomlands

2017-11-03 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej.För ca 13 år sedan när jag bodde i Danmark med min son blev jag frihetsberövad i ca 2 veckor, misshandlad, våldtagen och torterad (lekte med knivar på min kropp, vet ej om det går under tortyr) vid ett annat tillfälle bröt han min fot med ett basebollträ..alltså inte den gång jag var frihetsberövad. (Var då hos läkaren som bekräftade att den var bruten)Även min son blev kidnappad med mig och tagen ifrån mig i flera dagar utan att jag visste var han var. Mycket hände alltså. Jag har nu börjat tänka på upprättelse. Men min fråga är om jag kan anmäla detta i Sverige Eller måste jag ta denna process i Danmark som jag bodde i då?Tackam för svar.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du och din son drabbats av ett brott när ni var utomlands bör ni anmäla brottet i det land ni befann er i. Det innebär att de brott du och din son har blivit utsatta för i Danmark, bör polisanmälas i Danmark. Den här informationen hittar du på polisens hemsida.Även om brotten bör polisanmälas i Danmark så kan du kontakta svensk polis och höra hur möjligheterna ser ut för att anmäla brotten i Sverige trots att de skett utomlands. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Två personer snor en mobiltelefon, vad har de gjort sig skyldiga till?

2018-03-09 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Två personer planerar att tillsammans sno en mobiltelefon av en tredje person, vilket dom oxå gör. Va har dom gjort sig skyldiga till för brott? Telefonen hittas av polisen hemma hos den av dom som tog telefonen (båda var på plats)
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna kring brott hittar du i brottsbalken (BrB).Vad rör det sig om för brott?Först ska vi reda ut vad för brott det rör sig om. Två personer tar en mobil som tillhör någon annan utan lov, med avsikt att tillägna sig den (t.ex. behålla eller sälja mobilen). Tagandet innebär ekonomisk skada för den tredje personen som äger mobilen eftersom mobilen har ett legalt marknadsvärde. Brottet det rör sig om är alltså stöld, 8 kap. 1§ BrB. UppsåtFör att kunna göra sig skyldig till stöld krävs det att de två personerna har uppsåt till att begå stölden, dvs. medvetet begått brottet med syfte att åstadkomma en viss effekt, 1 kap. 2§ BrB. De ska ha haft uppsåt till att utan lov ta en telefon som tillhör någon annan. De ska som ovan nämnt även ha haft uppsåt till att tillägna sig mobilen samt uppsåt till att det ska uppstå en skada för den tredje personen.Med tanke på att dessa två personerna tillsammans planerat att sno mobilen av en tredje person så talar det för att deras avsikt var att olovligen ta en telefon som tillhör någon annan. De bör även ha insett att tagandet av telefonen kommer att innebära en ekonomisk skada för den tredje personen men helt enkelt varit likgiltiga inför det. Förutsatt att de även hade uppsåt till att tillägna sig telefonen och inte bara kasta bort/förstöra den m.m. så har de gjort sig skyldiga till stöld. Beroende på omständigheterna runtomkring som kan ses som försvårande, t.ex. om stölden krävde ett inbrott i någons hem, kan stölden rubriceras som grov enligt 8 kap. 4§ BrB. Vem är gärningsman?Att en av personerna tog telefonen rent fysiskt behöver inte innebära att den andre personen inte är gärningsman. Om de två personerna tillsammans och i samförstånd stulit mobiltelefonen är de medgärningsmän. Medgärningsmannaskapet innebär att det är flera personer som deltar i den brottsliga handlingen. De kan utföra olika handlingar som ingår i brottet och det ställs inga krav på att de ska utföra likartade handlingar. Det saknar betydelse om en av de två personerna har varit mer aktiv än den andre. Den som bara har utfört en mindre del kan dömas som medgärningsman så snart hen uppfyller kravet på att ha deltagit i brottets utförande. De två personerna som båda var på plats vid stölden kan därför dömas som medgärningsmän till stöld, förutsatt att stölden skedde tillsammans och i samförstånd vilket omständigheterna talar för särskilt med hänsyn till deras planering innan brottet. I annat fall kan personen som inte rent fysiskt tog mobilen dömas för medhjälp till stöld, 23 kap. 4§ BrB.Telefonen hittas hos en av de två personerna vilket kan peka på att det är den personen som är skyldig. Dock är det polisens och/eller åklagarens jobb att utreda vad som har hänt. Det finns därför en chans att det kan bevisas att de två personerna tillsammans och i samförstånd har begått stölden och att de båda hålls ansvariga för det.Vid behov av kontakt med en jurist finns det möjlighet att boka tid med en av våra jurister här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fängelsestraff vid grova brott

2017-11-04 i Påföljder
FRÅGA |Hej varje gång jag får en grov dömer dom mig till en månad fängelse .är det okej för dom att göra .hela tiden mvh
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom jag inte vet vad det rör sig om för brott eller hur domstolens bedömning har sett ut vid de olika brotten så blir det svårt för mig att svara på din fråga. Många grova brott leder till fängelse men huruvida en månads fängelse vid samtliga av dina grova brott är okej, är tyvärr inget jag kan svara på då jag inte har tillräckligt med information. Straffpåföljden vid olika (grova) brott hittar du i Brottsbalken.Hoppas detta gav dig någon klarhet i frågan, annars är du välkommen att kontakta oss igen!Vänligen,