Vilken domstol ska handlägga en tvist angående en olovlig användning av en bild?

2020-11-15 i Domstol
FRÅGA |Hej!Ett företag i Kiruna har olovligen nyttjat en bild av ett annat företag i Gävle. Vid en stämning till Patent- och Marknadsdomstolen i Stockholm undrar jag vad rättens behörighet blir? Innan Patent- och Marknadsdomstolen grundades 2016 var vad jag tror huvudregeln RB 10:1 eller exempelvis RB 10:8.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att stämningen som kommit in till Patent- och Marknadsdomstolen rör huruvida företaget i Kiruna har utnyttjat bilden i strid med upphovsrättslagens bestämmelser. Utgångspunkten är att tvistemål mellan två företag ska avgöras av den domstol i den ort där det svarande företaget har sin hemvist. Ett företag har sin hemvist i den ort där styrelsen har sitt säte. Detta framgår av 10 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken. Från denna utgångspunkt finns dock vissa undantag. Vissa former av tvister ska dock hanteras av specialdomstolar, vilket framgår av 10 kap. 17 § första stycket andra punkten rättegångsbalken. En sådan tvist är ett ärende enligt upphovsrättslagen, som ska handläggas av just Patent- och Marknadsdomstolen, vilket framgår av 58 § upphovsrättslagen. Sammanfattningsvis ska alltså tvisten mellan företaget i Kiruna och företaget i Gävle handläggas av Patent. och Marknadsdomstolen i Stockholm, under förutsättningen att tvisten rör sig om en kränkning av företaget i Gävles upphovsrätt. Vänliga hälsningar,