Kan jag få hjälp att överklaga till kammarrätten

2021-01-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, (jag har två veckor på mig att överklaga, så meddela gärna direkt om ni inte hinner svara, tack)Jag har försörjningsstöd och har av någon anledning fått mina handläggare att ha ett horn i sidanntill mig. Det har resulterat i att de så fort de fått en chans gett mig avslag på t ex tandvård (pga av en teknikalitet) och räknat pengar som jag sparat och satt in på mitt bankkonto som inkomst. Det resulterade i att jag inte har några pengar månaden efter och då nekades jag nödmatpengar. Dessa beslut har jag överklagat till förvaltningsrätten och fått avslag på, som jag ser det pga att jag inte har kunskaper som krävs för att få rätt. Jag vill nå överklaga till kammarrätten, men för att det ska vara någon mening med det behöver jag hjälp. Så min fråga blir: var kan jag få hjälp med detta? Ärendet med tandläkaren är jag 100% säker på att jag Lannfelt rätt i om jag bara gör det på rätt sätt. Mvh
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga Vanliga domstolar och FörvaltningsdomstolarI Sverige har vi i stora drag två domstolssystem. Dels de vanliga allmänna domstolarna (Tingsrätt, Hovrätt och Högsta domstolen) och dels de allmänna förvaltningsdomstolarna (Förvaltningsrätt, Kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen). De vanliga domstolarna behandlar tvister mellan privatpersoner samt straffrätt. De allmänna förvaltningsdomstolarna behandlar tvister mellan privatpersoner och myndigheter. En skillnad mellan en tvist i vanliga domstolar mellan privatpersoner och en tvist i förvaltningsdomstolar mellan myndighet och privatperson är att tvisten mellan myndighet och privatperson är gratis. Det kostar alltså pengar att föra tvist i vanlig domstol åtminstone om man förlorar tvisten, men å andra sidan finns det ofta tillgång till ekonomiskt stöd genom försäkringar. På så vis får man hjälp av en jurist. Tyvärr finns i princip inte denna hjälp att få i tvister som behandlas i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Kort sagt, man riskerar inga pengar att överklaga ett myndighetsbeslut, men å andra sidan finns ingen hjälp att få. PrövningstillståndDessutom är det så att möjligheten att överklaga från förvaltningsrätt till kammarrätt är begränsad. Det krävs nämligen så kallat prövningstillstånd för att få sin sak prövad i kammarrätten. Prövningstillstånd kan man få i fyra fall: ändringsfallet, granskningsfallet, prejudikatfallet och det extra ordinära fallet (34a § Förvaltningsprocesslagen). Ändringsfallet och granskningsfallet innebär att man får så kallad ändringsdipens eller granskningsdipens. Dessa två dispenser är ganska lika och innebär att kammarrätten tycker det finns anledning att betvivla riktigheten i förvaltningsrättens dom eller anser att riktigheten i domen inte går att bedöma utan prövningstillstånd. Här måste du alltså försöka övertyga kammarrätten att förvaltningsrättens slutsats är tvivelaktig eller att kammarrätten överhuvudtaget måste bedöma riktigheten i domen. Det kan vara något konkret som missats eller missbedömts ( t ex. ett bevis eller en regel) eller att förvaltningsrättens slutsats inte rimligen kan vara rätt utifrån deras resonemang. Prejudikatfallet och de extraordinära fallen används inte lika ofta. Prejudikatfallet innebär att kammarrätten bedömer att det finns någon viktig rättsfråga i domen som bör bedömas av en högre instans för att ge vägledning för framtida domar. Extraordinära fallet innebär att kammarrätten ska ge prövningstillstånd om det finns synnerliga skäl. Det skulle t ex, kunna vara att förvaltningsrätten gjort ett allvarligt fel i handläggandet av målet. SammanfattningDet finns i princip ingen möjlighet att få hjälp av en jurist i förvaltningsrättsliga mål, men du riskerar inget genom att försöka överklaga själv. Det krävs också att du kan motivera varför kammarrätten ska pröva din fråga.