Vad betyder det att någon framställer anspråk på beslagtagen egendom hos polisen?

2020-08-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad menas att man ställer anspråk av material polisen har beslagtagit?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad det innebär om man framställt anspråk på något polisen beslagtagit. Att någon framställer anspråk på beslagtagen egendom innebär att denne vill att egendomen ska lämnas ut till denne, och att beslaget därmed ska hävas. Du kan läsa om ett exempel på detta i 27 kap 4 a § rättegångsbalken (här) som handlar om situationen då målsäganden vill att den beslagtagna egendomen ska lämnas ut till denne.Vänligen,

Preskriptionstider för misshandel och skadegörelse

2020-07-31 i Förundersökning
FRÅGA |Hej jag blev misstänkt för misshandel samt sladegöresle när jag var 17 år det är 1 år sedan nu ungefär. Jag var på polisförhör för andra grejer och då sa dom att jag var misstänkt för det men dom förhörde mig inte angående det. För de var bla olika län. Jag undrar om det kommer preskriberas snart har inte varit på något förhör eller så.
Sofia Edvardsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du för ett år sedan blev misstänkt för brotten misshandel samt skadegörelse, men att inget ytterligare förhör har hållits sedan dess och att du därför undrar när brotten preskriberas.Alla brott har preskriptionstider, det innebär att man inte kan döma någon för ett brott om det gått för lång tid efter brottet utan att personen har åtalats eller häktats. För ringa misshandel är preskriptionstiden två år, för misshandel av normalgraden gäller fem år och för brottet skadegörelse gäller två år. Det innebär att, om brottet gällde misshandel av normalgraden, preskriberas detta om ca fyra år och skadegörelsen preskriberas om ca ett år.Att du inte hört något från polis eller åklagare kan bero på långa handläggningstider, varför det är svårt för mig att uttala mig om anledningen till att du inte hört något ännu och vad ett tänkbart utfall blir. Du kommer dock att få besked både om förundersökningen läggs ned eller om det är så att åklagare väljer att väcka åtal.Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen vid ytterligare frågor!Vänligen,

Kan jag ta bort uppgifter ur belastningsregistret?

2019-12-30 i Strafföreläggande
FRÅGA |hej jag tog depration tableter i flera år när läkakaen bästemd att slutta med den jag mådde dåligt i någr dagar blev av med körkoret och tog en vara som koster en hundring i ifickan som blev upptäkt ock stoppat av vaken som jag kämms för det jag inte mins så mycket av hella perioden man måde dålig jag var alltid straff fritt har jobb familj och hus men det blev prick på belastning regestrert som på verkar mitt jobb och kan missa det hur sa jag ta bort eller över klaga det? var första gången i mitt liv det var inte meningen
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du har begått brottet ringa stöld eftersom du skriver att syns i belastningsregistret. Du undrar om du kan överklaga detta eller om du kan få bort uppgiften ur ditt belastningsregister.Godkänt strafföreläggandeDet framgår inte av din fråga om du godkänt ett strafföreläggande eller om ärendet togs upp av tingsrätten och att du sedan dömts för brottet. Ett strafföreläggande kan användas vid mindre allvarliga brott och ersätta en rättegång. När man godkänner ett strafföreläggande innebär det att man erkänner brottet och det gäller som en dom som vunnit laga kraft, se 48 kap 3 § rättegångsbalken, RB (här). Det betyder att om man erkänner ett strafföreläggande gäller det som ifall en domstol meddelat en dom och att tiden för överklagandet gått ut. Det kan vara svårt att överklaga ett strafföreläggande som man godkänt. Man kan överklaga om godkännandet inte ska räknas som en giltig viljeförklaring, om det vid behandlingen av ärendet förekommit ett fel som gör att föreläggandet blir ogiltigt, eller om föreläggandet av någon annan anledning strider mot lag, se 59 kap 6 § RB (här). Överklagandet måste även ske inom ett år från att man betalad boten, se 59 kap 7 § RB (här).Överklaga domOm det är så att du inte godkänt ett strafföreläggande utan att tingsrätten meddelat domen, har du möjlighet att överklaga domen till hovrätten om du är missnöjd med domen. Det krävs att överklagandet sker skriftligt inom tre veckor från det att domen meddelades. Överklagandet ska skickas till tingsrätten som kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Det framgår inte av din fråga när domen i så fall skulle ha meddelats och jag kan därför inte svara på om det är möjligt att överklaga. BelastningsregistretSom du säkert vet så samlas de brott man är dömd för i belastningsregistret. Det finns ingen möjlighet att ta bort uppgifter ur belastningsregistret, om det inte är så att man frikänns från brotten. Däremot försvinner uppgifter ur belastningsregistret efter viss tid, beroende på vilken påföljd man dömts till. Jag antar att du endast dömts till böter vilket betyder att uppgiften finns kvar i belastningsregistret i fem år efter domen, 17 § p. 9 lag om belastningsregister (här).Vänligen,

Hur lång tid tar det innan hovrätten avgör ett överklagat brottmål?

2019-07-30 i Domstol
FRÅGA |Hej! Jag är målsägande i ett brottsmål och i tingsrätten blev den tilltalade dömd till fängelse för bland annat grov kvinnofridskränkning. Domen överklagades till hovrätten och vi väntar nu på hovrättens beslut. Hur lång tid kan det ta innan ett beslut har fattats? Kan jag som målsägande få reda på hur det går med själva beslutsfattandet innan en ny dom är avkunnad?.Mvh.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ni väntar på hovrätten ska avgöra målet genom dom. Hovrätten strävar alltid efter att avgöra samtliga mål så snabbt som möjligt. Hovrätten har som mål att avgöra brottmål, som inte är förtursmål, inom 5 månader från det att överklagandet inkommit till hovrätten. Det händer dock att handläggningen av vissa mål kan komma att dra ut på tiden till förmån för förtidsmål som inkommer till hovrätten. I regeringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Sveriges Domstolar (här) framgår att 75 procent av alla brottmål, förutom förtursmål som ska gå snabbare, ska ta högst fem månader att avgöra. Vad är förtursmål?Förtursmål är mål med vissa omständigheter som gör att de ska ges förtur för att avgöras snabbare. Att personen som dömdes i tingsrätten sitter häktad eller att den dömde är under 18 år kan vara omständigheter som gör att målet ska betraktas som ett förtursmål. Om det inte finns några speciella omständigheter ska en huvudförhandling hållas inom fyra veckor efter överklagandetiden gått ut. Hovrätten kan dock välja att skjuta upp huvudförhandlingen om de anser att det behövs, se 51 kap 15 § andra stycket i rättegångsbalken (här). Jag tolkar dock din fråga som att det inte hållits någon huvudförhandling eftersom rätten efter förhandlingen berättar när dom kommer meddelas.Slutlig kommentarJag kan tyvärr inte svara på exakt hur lång tid det kommer ta innan hovrätten meddelar dom i ditt mål, eftersom det varierar från fall till fall och även beroende på hur mycket hovrätten har att göra under en viss period. Fråga gärna ditt målsägarbiträde (om du har ett sådant) eller åklagaren som har hand om ditt mål då de kan ha en mer exakt uppfattning. Vidare har du tyvärr ingen möjlighet att ta del av hovrättens beslutandeprocess, mer än att veta att målet ligger hos hovrätten och är under handläggning. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur kan jag få veta om jag är polisanmäld?

2020-07-31 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Har fått till mig att min arbetsgivare i Mars månad gjort en polisanmälan. Det är nu juli månad och jag har inte hört något alls av polisen. Hur kan jag veta att där ligger en anmälan? Förstår att saker kan dröja pga pandemin men borde jag inte få en invit om att en utredning skall komma ske? Svårt för mig att söka arbete då jag inte vet vad belastningsregister säger.Vill gärna kunna ställa min in mentalt om det är så att en rättegång kommer komma. Tacksam för svar
Sofia Edvardsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du fått kännedom om att en polisanmälan gjorts gällande dig, men att du inte hört något från polisen ännu och att du undrar om hur och när du kommer få information om utredningen.När berättar polisen för mig att jag är misstänkt för brott?När polisen får in en polisanmälan tas först beslut om en förundersökning ska inledas, det gör man om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. I detta skede görs ofta en hel del utredning, innan polisen kan finna om en person - du i detta fall - är att anse som skäligen misstänkt. Skäligen misstänkt är ett visst beviskrav, vilket innebär att det måste finnas viss bevisning mot dig för att du ska anses skäligen misstänkt. I detta skede får du kännedom om misstanken, då polisen enligt lag är skyldig att underrätta dig, som skäligen misstänkt, om misstanken vid förhör.Om det inte finns tillräckliga bevis för åtalDet kan också vara så att polisen finner att det inte finns tillräcklig bevisning för att väcka åtal i fallet, då kommer inget att hända. Du kommer alltså inte få något besked om att förundersökningen lagts ned i ditt fall. Sammanfattningsvis- Det finns tyvärr inget sätt för dig att få reda på om du blivit polisanmäld för något.- Om förundersökningen läggs ner kommer du inte få reda på att du blivit polisanmäld.- Om du anses vara skäligen misstänkt för brott kommer du få reda på det. Som det ser ut för dig så finns det tyvärr ingen du kan vända dig till för att få reda på att du har blivit polisanmäld. Skälet till att man inte kan vända sig till polisen för att få reda på om du har blivit polisanmäld är för att den som anmälde ska skyddas och fortsätta vara anonym. Du kan alltså inte dubbelkolla om det är så att du har blivit polisanmäld. Förundersökningar kan ibland ta lång tid och det beror på de handläggningstider som råder, vilket såklart kan bero på den rådande pandemin just nu. Det jag kan ge dig besked om är att om du är skäligen misstänkt så kommer du att få veta det vid förhör, beroende på vilket brott det rör kan det också vara så att du har rätt till en offentlig försvarare i det skedet.Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline om du har ytterligare frågor! Vänligen,

När kan man beviljas rättshjälp och/eller rättsskydd?

2020-06-30 i Rättshjälp
FRÅGA |Kan ja begära rättshjälp vid domstol och är det bättre än rättskyddsförsäkring?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om rättshjälp finns i rättshjälpslagen (här).Vem kan få rättshjälp?För att man ska kunna beviljas rättshjälp krävs att vissa förutsättningar enligt lagen är uppfyllda. De allmänna förutsättningarna som ska vara uppfyllda för att den sökande ska ha rätt till rättshjälp finns att läsa i lagen 6-8 §§ (här). Bland annat gäller att den sökande ska vara privatperson, vara i behov av ett juridiskt biträde, ha ett ekonomiskt underlag som understiger 260 000 kr per år, saken får inte röra brottmål och det ska anses rimligt att staten bidrar ekonomiskt.Vidare gäller att att rättshjälp inte får beviljas, om den rättsökande har en rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten, se 9 § (här). Om den sökande inte har rättsskydd men om denne borde ha haft ett sådant skydd sett till dennes försäkringsskydd i övrigt eller dennes ekonomiska och personliga förhållande, beviljas rättsskydd endast om det finns särskilda skäl.SammanfattningJag har tyvärr inte tillräckligt med information för att kunna avgöra om du har möjlighet att beviljas rättshjälp. Det finns däremot ingen möjlighet att själv välja mellan om man önskar få ekonomiskt stöd genom rättshjälp eller genom sin rättsskyddsförsäkring. Om du vill ansöka om rättshjälp råder jag dig att prata med ditt ombud som kan hjälpa dig att göra en ansökan.Vänligen,

Vem får man ringa till när man är frihetsberövad?

2019-08-17 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad avgör vem en frihetsberövad får ringa till?Som rubriken lyder, vad är det som avgör vem en frihetsberövad får ringa.Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frihetsberövad kan man antingen vara under rättegången, dvs. häktad, eller när man avtjänar fängelsestraff och är intagen i anstalt. Det framgår inte vilken typ av frihetsberövande det rör sig om varför jag kommer gå igenom båda alternativen nedan. Gemensamt för båda formerna är att den frihetsberövade behöver ett telefontillstånd för att kunna ringa en person.AnstaltInnan en intagen i anstalt kan få tillstånd att ringa till exempelvis en anhörig så måste den anhörige godkänna kontakten. I det flesta fall gör man detta genom att fylla i en blankett som man får från den intagne, men Kriminalvården kan också ringa den anhörige. Kriminalvården kan neka telefontillstånd om det till exempel finns misstanke om att samtal kan äventyra säkerheten. För att bedöma om ett tillstånd behöver nekas kan Kriminalvården göra kontroller av den som den intagne vill ringa i exempelvis Polisens misstanke- och belastningsregister. När Kriminalvården bedömer om en intagen ska få tillstånd att ringa någon tittar de även på den intagnes omständigheter, t.ex. vad denne är dömd för. HäkteTill skillnad från en intagen i anstalt behöver en häktad person inte inhämta godkännande innan hen kan ringa någon. I de flesta fall kontrollerar Kriminalvården personen den häktade vill ringa till innan samtal beviljas. I vissa fall kan samtal beviljas under avlyssning, men detta måste personalen informera den häktade om. Den häktade får inte ringa en viss person om det kan påverka häktets säkerhet. En person som sitter häktad kan även ha restriktioner vilket påverkar om och vem denne får ringa. Detta betyder att den häktades kontakter med omvärlden begränsas. Restriktioner kan vara nödvändiga om åklagaren misstänker att bevis kan förstöras eller att utredningen av brottet hindras om den häktade har kontakt med omvärlden. Vänligen,

Får man som tilltalad vittna under ed i brottmål?

2019-07-29 i Parter i rättegången
FRÅGA |Om jag ej misstar mig. Kan advokat kräva eller föreslå att man avger vittnesed i brottsmål. Då borde oxå det kunna bli dömd för mened i sådan mål där vittnesed avgetts?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om man som tilltalad, dvs. misstänkt, får vittna under ed under sin egen huvudförhandling och då också skulle kunna dömas för mened. Detta är en fråga som handlar om processen under en rättegång, varför det är rättegångsbalken (RB) som är tillämplig (här). När det gäller brottmål är det endast de personer som kallats som vittnen som avlägger vittnesed och därmed talar under straffansvar, se 36 kap 11 § RB (här). Att ljuga under ed inför domstol är allvarligt i Sverige då brottet mened införts för att kunna strafflägga gärningen, se 15 kap. 1 § brottsbalken (här). Varken målsäganden eller den tilltalade får tala under ed, dvs. med straffansvar. Den som är tilltalad ska inte behöva föra bevisning mot sig själv i målet. Man kan som tilltalad alltså inte dömas för brottet mened eftersom denne inte får avlägga vittnesed. Vänligen,