Kan husrannsakan göras hos mig trots att jag inte begått något brott?

2020-07-03 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Kan jag få en husrannsakningsorder i mitt hem för något min brorsa har gjort och han är inte adresserad hos mig
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du undrar om polisen kan göra en husrannsakan hos dig, trots att det inte är du som är misstänkt för brott.Det finns enligt rättegångsbalken två situationer där husrannsakan får göras hemma hos någon annan än den som är misstänkt för ett brott. Den första situationen gäller när polisen letar efter bevisning eller föremål relaterade till brott och den andra gäller när polisen letar efter den misstänkte själv.En första förutsättning för att göra husrannsakan oavsett hos vem den sker är att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Polisen kan alltså inte bara på ren rutin knacka på hos människor för att leta efter spår av brott. Det måste finnas någon konkret omständighet som talar för att det har begåtts ett brott.En andra förutsättning är att husrannsakan görs med det bestämda syftet att leta efter föremål relaterade till brottsligheten och som kan tas i beslag, förvaras, eller förverkas eller för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen av brottet.Ett sista krav när husrannsakan ska genomföras hos någon annan än den misstänkte är att något av följande föreligger- Brottet är begånget där eller- Den misstänkte greps där eller- Det finns synnerliga skäl att anta att man kommer hitta föremål eller bevisning vid en husrannsakanSynnerliga skäl är ett mycket högt ställt krav, det ska finnas flera konkreta omständigheter som mycket tydligt pekar åt att det finns något att hämta hos den man vill göra husrannsakan hos.I ditt fallJag förstår dig som att din bror inte bor hos dig eller har begått något brott i din bostad. I det fallet får polisen endast gå in för en husrannsakan om det föreligger synnerliga skäl. Det är som sagt ett mycket högt ställt krav. Det framgår inte några omständigheter i din fråga som kan hjälpa mig att göra bedömningen om det föreligger synnerliga skäl, men det ska mycket till för att dessa skäl ska anses föreligga.Om polisen skulle göra en husrannsakan i din bostad och du anser att den inte är befogad, har du möjlighet att upprätta en JO-anmälan. Justitieombudsmannen granskar att myndigheter följer de lagar och regler som styr deras arbete. Anmälan kan göras på hemsidan, https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Hur kan man överklaga en lagakraftvunnen dom?

2019-12-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Finns det något som man kan göra för någon som blivit oskyldigt dömd och nu måste sitta i fängelse och betala böter för något han inte gjort? Han har inte gjort det han blivit dömd för utan det har varit en "plan" mot honom .Personen i fråga är inte svensk medborgare men har uppehållstillstånd och arbetstillstånd och har fast arbete, lägenhet och körkort.Han är snäll och lugn som person och skulle aldrig göra något ont. Men någon ville honom ont och "lurade" honom till att hamna i detta och blev dömd..,Det är hemskt för honom att bli straffad för något och följder som kommer med honom som försvårar för honom i livet framåt.Jag är också ledsen och förtvivlad över vad som hänt. Han är oskyldigt dömd... hur kan det bli så och vad finns det att göra? Hans advokat gjorde inte rätt heller... och gjorde för lite för att hjälpa.Hur är det möjligt i Sverige 2019? Vad kan jag göra? Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det man kan göra om man anser att en dom som vunnit laga kraft är oriktig är att begära resning. Resning innebär att en dom som vunnit laga kraft kan ändras. Det vanligaste skälet till att bevilja resning är att nya omständigheter eller bevis har tillkommit efter det att domen vunnit laga kraft.Den som haft rätt att överklaga domen har rätt att ansöka om resning. När det gäller fällande domar i brottmål är det därför i första hand en möjlighet för den som har dömts. Det är en väsentlig skillnad mot brottmålsprocessen i övrigt där det är åklagaren som ska bevisa att den misstänkte är skyldig.Du kan läsa mer om resning på Högsta Domstolen samt Åklagarmyndighetens hemsida.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Preskriptionstid för brott samt ansökan om skyddad identitet och kontaktförbud

2019-12-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag blev knivhuggen i ansiktet och i båda benen av mitt ex för ca 6 år sen. Vi levde i ett missbruk och under vårt förhållande höll han på att ha ihjäl mig flertalet gånger, men det enda jag har fysiska men efter är knivhuggen. Polis grep honom på plats men jag rymde från sjukhus å gömde mig för rättsläkare. Jag sa till polisen att jag kan inte anmäla honom för då blir det värre. Nu är jag drogfri sen 3 år och jag drömmer mardrömmar var å varannan natt. Jag kan liksom inte bearbeta det. Dessutom så kommer han ut från fängelse efter en dom på 9 år för mordförsök på en man, det stressar mig otroligt mycket. Jag är livrädd att han ska söka upp mig när han kommer ut och jag drömmer mardrömmar om att han dödar min dotter som nu idag är 2 år. Jag försöker ta reda på om jag kan anmäla såhär långt efteråt och om det kan hjälpa mig att få skyddad adress från honom för att känna mig trygg samt kontaktförbud? Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att du undrar kring preskriptionstiden för de brott du blivit utsatt för samt hur du kan få skyddad identitet eller kontaktförbud gällande denna man.Preskriptionstider:Det är svårt att veta hur man skulle rubricera dessa brott utifrån det du beskriver i din fråga, men jag bedömer knivhuggen som minst grov misshandel. För grov misshandel är preskriptionstiden 10 år, det finns alltså fortfarande möjlighet att anmäla detta. Jag råder dig att kontakta polisen för att bli vidare vägledd i detta.Skyddad identitet:Vad gäller skyddad identitet finns det olika nivåer av detta i Sverige: Nivå 1 – Sekretessmarkering, 22 kap, 1 § Offentlighets - och sekretesslagSekretessmarkering innebär att det blir svårare för andra att ta del av dig i folkbokföringsregistret. Vanligtvis är alla personuppgifter som namn, personnummer och adress offentliga och något som alla kan få tillgång till, men inte om du har en sekretessmarkering. Detta innebär att om uppgifter ska lämnas ut av någon myndighet måste myndigheten först kontrollera och avgöra om uppgifterna kan lämnas ut utan att det medför någon risk för dig som har sekretessmarkering.För att få en sekretessmarkering ansöker du om det hos Skatteverket. För att få din ansökan beviljad brukar Skatteverket kräva ett intyg från polis eller socialtjänsten. Avgörandet för att medge en sekretessmarkering är att en person eller dennes närstående är utsatta för konkreta och aktuella hot och innebär att den enskilda eller närstående har drabbats av skada (kan vara både psykiskt och fysiskt).Sekretessmarkeringen prövas sedan en gång per år.Nivå 2 - Kvarskrivning, 16 § FolkbokföringslagMed kvarskrivning menas att du fortfarande står skriven på den tidigare adressen men att man bor på en annan ort. Den nya adressen finns endast tillgänglig på skattekontoren. Detta är ett starkare skydd än en sekretessmarkering eftersom din nya adress aldrig förs in i folkbokföringen och lämnas aldrig ut till andra myndigheter. För att skatteverket ska medge kvarskrivning kärvs det som motsvaras för kontaktförbud och innebär att det ska finnas en klar och tydlig risk för att en person trakasserar, förföljer eller begår brott mot dig.Nackdelen med kvarskrivning är att personen är skriven i en stad, men bor i en annan. Detta innebär att ett flertal samhällstjänster, som sjukvård exempelvis, är knuta till den staden där du är skriven. Gällande sjukvård bör du därför kontakta hälsocentralen och berätta om din situation för att i förväg skapa enklare vårdinsatser den dagen du behöver det.Nivå 3 – Fingerade personuppgifter, Lag om fingerade personuppgifterOm du är särskilt allvarligt utsatt och hotas så att ditt liv, hälsa och frihet är i fara kan du få något som heter fingerade personuppgifter. Detta är den högsta nivån av skyddad identitet och innebär att personen får en helt ny identitet gällande namn och personnummer. Här skapas en ny identitet som inte har någon anknytning till ditt tidigare liv du levt. Det här skyddet söker du om hos Rikspolisen och används endast i undantagsfallen efter att andra former av åtgärder har prövats. Detta beror på att detta skydd kan innebära en stor förändring för din livssituation.Kontaktförbud:Om du vill ansöka om kontaktförbud ska du vända dig till din lokala polis på telefonnummer 114 14 eller åklagarmyndighet. De kan också svara på frågor. Det är en åklagare eller en domstol som beslutar om kontaktförbud. Frågan om kontaktförbud kan tas upp även om du inte uttryckligen begärt det. Du kan läsa mer om olika slags kontaktförbud på polisens hemsida.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Kan man ljuga sig till att bli skäligen misstänkt för brott?

2019-07-28 i Förundersökning
FRÅGA |Om en person påstår att han har begått ett brott och berättar saker som polisen tycker låter trovärdigt men som egentligen inte stämmer. Personen ljuger om att han själv har begått ett brott som han egentligen inte har gjort. Polisen vet dock inte att han ljuger utan tror på honom. Betraktas personen som skäligen misstänkt för brottet då? Eller bara som kan misstänkas?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som först bör påpekas gällande din fråga är att innan polisen inleder en så kallad förundersökning krävs att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts som faller under allmänt åtal. Under förundersökningen kommer sedan att utredas vem som skäligen kan misstänkas för brottet."Skälig misstanke" är den lägre graden av misstanke, vilket innebär att det finns konkreta omständigheter som med en viss styrka talar för att personen har begått brottet som misstanken avser. Om en person anses skäligen misstänkt för ett brott ska personen underrättas om misstanken vid inledande förhör. Många tvångsmedel är knutna till beviskravet skälig misstanke, vilket också innebär att man har rätt att veta när tvångsmedel kan komma att bli aktuellt."Kan misstänkas" är den lägsta graden av misstanke, här krävs inte särskilt mycket för att kategoriseras in, det kan räcka med att man har befunnit sig på brottsplatsen för att man kan misstänkas, viktigt att komma ihåg här är att man inte är misstänkt, utan man kan misstänkas.I Sverige anses ett erkännande inte ha särskilt högt bevisvärde, vilket innebär att åklagare och polis ändå har att utreda brottet och bevisa att det gått till så som personen beskriver händelsen. Om jag utgår ifrån att du menar i din fråga att ett brott har begåtts och att en person vill ta på sig brottet trots oskuld, är min uppfattning att det är svårt, men inte omöjligt, att bli skäligen misstänkt genom lögn. Det beror alltid på omständigheterna i det enskilda fallet, som tidigare nämnt krävs att det finns vissa konkreta omständigheter som med en viss styrka talar för att personen begått brottet. Viktigt att komma ihåg är också att beviskravet för de olika misstankesgraderna ökar med tiden, en person som anses skäligen misstänkt vid en tidpunkt kommer inte att fortsätta anses skäligen misstänkt efter en månad om inte polis och åklagare säkrat ytterligare bevisning.Som svar på din fråga är min uppfattning att det inte är omöjligt att genom lögn om ett konkret brott lyckas bli skäligen misstänkt, men att det inte kommer vara särskilt länge om polis och åklagare med tiden inser att personens utsaga inte stämmer överens med övrig utredning. Som tidigare nämnt kommer personen också att underrättas vid förhör om denne anses skäligen misstänkt.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Kan jag försvara mig själv i en rättegång?

2020-06-17 i Förundersökning
FRÅGA |Hej Lawline !Ärendet gäller byte utav advokat :Jag är missnöjd med min advokat, angående ärende om ringa misshandel.Jag har fått besked utav min förundersökningsledare att om jag via rätten ansöker om ny advokat, så skulle möjligheten vara ytterst lien att jag skulle få en sådan.Däremot har jag rätt att söka om en ny advokat, så detta låter lite klyvet.Så till min fråga : Om jag då får försvara mig själv, och skulle förlora målet, vad händer då Kan jag ändå, i så fall, gå vidare med mitt ärende ?.Ärendet har ännu inte gått upp i rätten, så jag väntar på besked.Jag ville bara förbereda migJag tackar på förhand.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du fått en offentlig försvarare (advokat) förordnad, men att du är missnöjd med denna och vill byta, samt vad som kan hända om du väljer att försvara dig själv.Det finns fall där man får möjlighet att byta försvarare, men likt din förundersökningsledare beskriver är det inte alltid bytet beviljas. För att byta försvarare behöver du skriva till tingsrätten och även ange skälen till varför du vill byta, exempelvis att försvararen inte fullgjort sitt uppdrag på ett sätt som man är nöjd med och att man därför inte känner förtroende för denne. Tingsrätten granskar därefter de skäl man angett och därefter beslutar de om de godkänner ett byte. Eftersom det som en utgångspunkt är staten som står för kostnaderna för försvararen handlar det ofta om en avvägning mellan de skäl som man har angett för att få byta och de extra kostnader som ett byte kan medföra för staten.Om du inte får bytet godkänt förstår jag det som att du överväger att inte ha en offentlig försvarare alls. Det är möjligt att i brottmål företräda sig själv i rätten, det framgår av brottsbalken 21 kap 1 § (här). Det påverkar inte dina möjligheter att överklaga en fällande dom, du kan gå vidare med ärenden på samma sätt som om du hade en försvarare. Ett tips i sådant fall är att hålla koll på tidsfristerna så att överklagandet kommer in i rätt tid och till rätt adress, sådan information framgår normalt av domens sista sida. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Fråga om fri bevisprövning

2019-12-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, vad händer om polisen beslog din mobil, Och de hittar andra saker som inte relaterat till det brottet du misstänks för, som till ex när man rökt på osv.. kan man ändå bli skyldig¿
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige tillämpas en princip som kallas fri bevisprövning. Den innebär att parterna i en rättegång får åberopa all bevisning som de kan få fram (så kallad fri bevisföring) och att värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen (fri bevisvärdering). I vissa andra länder, framför allt Storbritannien och USA, finns regler om vilken bevisning som är tillåten respektive otillåten. Detta innebär att om polisen hittar material i din telefon som kan användas i utredningen för andra brott än det du till en start var misstänkt för, är det okej med hänvisning till principen om fri bevisföring.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Om strafföreläggande och rätten till offentlig försvarare

2019-12-30 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Jag har är stämd för skadegörelse/klotter, där jag erkänt en del av klottret och fick veta av polisen som hade mitt förhör att de endast tänkte begära ersättning för det jag erkänt, nu stämmer de mig för alla delar och begär en stor summa i ersättning. Min fråga är om jag kan ta på mig all skuld och betala ersättning innan rättegång äger rum eller om målet oavsett måste gå till rättegång? Jag undrar även om jag bör få en offentlig försvarare eller om det inte är garanterat i detta fall.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att du blivit misstänkt för skadegörelse enligt brottsbalken 12 kap 1 §.Om strafföreläggandeNär du pratat med polisen verkar det som att de erbjudit dig ett strafföreläggande. Ett strafföreläggande ersätter rättegång. Vissa brott och förseelser behöver inte behandlas vid en rättegång i domstol. Då kan åklagaren istället för att åtala, besluta om att utfärda ett strafföreläggande för det begångna brottet. Du kan välja att godkänna eller inte godkänna föreläggandet. I brevet som följer med föreläggandet står det vilket datum som du senast måste svara. I svaret anger du om du godkänner eller bestrider föreläggandet. Om du inte svarar kan åklagaren komma att väcka åtal vid tingsrätten. Det framgår inte av din fråga om du nekat strafföreläggandet eller om det fortfarande finns möjlighet att godkänna det. Det du kan göra är att ringa till den polis/de poliser du haft kontakt med och fråga detta.Gällande rätt till offentlig försvarareRätten till offentlig försvarare regleras i rättegångsbalken 21 kap. 3a §. Enligt första stycket i paragrafen ska en offentlig försvarare förordnas om den misstänkte begär det och är anhållen eller häktad eller om det är fråga om ett brott, för vilket det inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader rättegångsbalken 21 kap. 3a § 1 stycket. Brottet skadegörelse har ett lindrigare straff i straffskalan och det finns därför ingen garanti på att du får en offentlig försvarare. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

När får polisen avlyssna min telefon?

2019-07-28 i Förundersökning
FRÅGA |Får polisen avlyssna en persons telefon innan personen överhuvudtaget blivit underrättad om att han är misstänkt för något?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation finns i rättegångsbalkens 27 kapitel. Avlyssningen innebär att polisen direkt läser, lyssnar på eller spelar in en persons meddelanden och samtal över telefon eller internet.Hemlig avlyssning är ett tvångsmedel som endast får användas om en person är skäligen misstänkt för ett specifikt brott. Det innebär att det redan måste finnas en rad konkreta omständigheter som med en viss styrka talar för att en person begått brottet i fråga. När en person anses skäligen misstänkt för ett brott ska polisen underrätta personen om misstanken vid inledande förhör. Det innebär att du har rätt att veta om du är skäligen misstänkt och kan utsättas för hemlig avlyssning. Polisen får heller inte använda hemlig avlyssning för vilket brott som helst, det måste vara ett brott för vilket det lägsta straffet kan bli fängelse i två år.Det är också bra att komma ihåg att det finns möjlighet att bli avlyssnad trots att att misstanken inte är riktad mot dig, utan personen du pratar med.Sammanfattningsvis kan sägas att det krävs ett specifikt brott, en skälig misstankesgrad och därmed underrättelse om misstanken, samt ett brott med ett minimistraff på fängelse i två år för att hemlig avlyssning av polisen ska få ske. Svaret på din fråga är alltså nej, telefonen får inte avlyssnas utan underrättelse om misstanke.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,