Vad händer efter en polisanmälan av ett sexualbrott?

2019-02-15 i Förundersökning
FRÅGA |En nära släkting och kompis har tafsat på mig och mina kompisar flera gånger under 2 år men vi har aldrig förut anmält honom fastän han tafsat på oss när han var över 16 och vi var yngre. För en vecka sedan tafsade han på mig igen när jag hade somnat, han är nu 18 år och jag 16. Skulle det hända något om vi polisanmälde honom eller skulle han bara komma undan?
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med vill jag passa på att säga vad tråkigt att detta hänt dig och din kompis. Det är allvarliga brott ni har blivit utsatta för och jag råder er att i vilket fall som helst polisanmäla händelserna. Jag kommer nedan redogöra lite för brotten och hur proceduren ser ut vid en polisanmälan. Sexuellt övergrepp och sexuellt övergrepp mot barnAtt ta på någon på ett sexuellt sätt, mot dennes vilja, är olagligt och regleras i Brottsbalken 6 kap. 2 § där det betecknas som sexuellt övergrepp. Kravet är att någon har utfört en s.k. "sexuell handling" mot någons vilja, vilket i typfallen beskrivs som att personen har vidrört din kropp med sitt könsorgan eller vidrört ditt könsorgan. Även andra handlingar som är av sexuell natur kan räknas som sexuellt övergrepp. Det viktiga är att det har skett mot personens vilja och att det är av sexuell karaktär. Att du vid ett tillfälle har varit sovande gör att det t.ex. aldrig kan anses vara frivilligt. Att utföra samma handling mot ett barn, dvs någon som är under 15 år, räknas som sexuellt övergrepp mot barn och kan leda till 2 års fängelse. Vid ett sådant brott spelar frivilligheten ingen roll. Det kan även räknas som sexuellt ofredande, se 6 kap. 6 § och 10 § Brottsbalken. Vad händer efter polisanmälanEfter att en polisanmälan lämnats in så ska polis eller åklagare bedöma ditt fall och vilka möjligheter som finns att utreda brottet. Därefter beslutar de om en förundersökning ska inledas. Enligt 23 kap. 1 § Rättegångsbalken ska en förundersökning inledas så snart åklagaren får kunskap om att ett brott begåtts. Enligt andra stycket i samma lag behöver dock inte förundersökningen inledas om det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Saknas det tillräckliga bevis kan en förundersökning således läggas ned. När förundersökningen är klar ska åklagaren objektivt bedöma om det finns tillräckligt mycket bevisning för att ett åtal ska leda till en fällande dom. Finns det det så ska åklagaren väcka åtal, 20 kap. 6 § Rättegångsbalken. Ett åtal innebär att personen får stå inför rätta. Det är åklagaren som driver ärendet i domstolen men du kan få biträda åtalet som målsägande och kräva skadestånd via ett s.k. enskilt anspråk, se 20 kap. Rättegångsbalken. Sedan är det upp till domstolen att värdera och bedöma utsagorna, bevisningen osv., för att avgöra om bevisen räcker för att personen ska bedömas som skyldig. Vad gäller i ditt fall Eftersom du och din kompis var under 15 år vid några av tillfällena så kan brottet sexuellt övergrepp mot barn vara aktuellt. Även sexuellt övergrepp av normalgraden och sexuellt ofredande kan vara aktuella. Jag kan inte svara på vad som kommer hända efter en polisanmälan i just ditt fall, eller om bevisningen räcker till, men jag råder er ändå att polisanmäla samtliga händelser. Det faktum att ni inte tidigare har anmält har ingen juridisk betydelse, och samtliga brott har en preskriptionstid på 5 år. Vad du bör göra nuEnligt min mening bör du polisanmäla händelserna. Även om det inte skulle leda till åtal och personen "kommer undan" så kan en polisanmälan avskräcka personen från att begå fler brott. Det är även viktigt för polisens arbete och samhället att alla sådana här brott polisanmäls. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Bör jag välja strafföreläggande eller gå till rättegång?

2018-09-23 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej!Jag var på en MusikFestival när polisen tog in mig till förhör och tog blod. Jag minns inte denna händelse utan jag påstår att jag var drogad nu när polisen ringde mig. Jag visade positivt för både amfetamin, MDMA, Cannabis. Jag har blivit straffad för cannabis tidigare 4 år sedan. Under polisens förhör så märker man tydligt att jag är påverkad då jag säger massa konstiga saker som inte stämmer överens med varandra. Nu har jag fått hem många papper ifrån Kalmars Tingsrätt. Jag är helt säker på att jag var drogad under detta tillfället. Vad är smartast för mig att göra, ta strafföreläggande eller gå till rättegång? Vilka kostnader måste jag stå om dom inte tror mig och jag blir skyldig? Måste jag anlita en advokat?
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! StrafföreläggandeDet finns ingen rätt till strafföreläggande, utan detta ligger på åklagarens bord. Kriterierna enligt Rättegångsbalken är att påföljden till det misstänkta brottet är på bötesnivå eller villkorlig dom. Se mer om strafföreläggande här: (48 kap. 4 § Rättegångsbalken). Eftersom du säger att du har blivit drogad, och alltså inte uppsåtligen tagit drogen själv, finns det en chans till att åklagaren inte heller kan bevisa att du har uppsåt till brottet och att du då blir friad. Narkotikabrott ses dock allvarligt på av domstolen och liknande argument i liknande fall som ditt, att man har blivit ofrivilligt drogad, har enligt min uppfattning inte jättestor hållbarhet i rätten. Med anledning av detta skulle jag rekommendera dig att godkänna ett strafföreläggande, förutsatt att du blivit erbjuden ett sådant. Ett godkännande skulle då få samma effekt som en fällande dom (du hamnar i belastningsregistret och får påföljden böter eller villkorlig dom) men du slipper betala de onödiga kostnaderna som en rättegång medför. Begär offentlig försvarare/advokatBlir du inte erbjuden eller väljer att tacka nej till ett strafföreläggande, rekommenderar jag dig att begära en offentlig försvarare. Detta är en advokat som du får tilldelad dig från staten, men är alltså frivilligt i ditt fall. Det är upp till domstolen att på din begäran besluta om du ska få en offentlig försvarare utifrån kriterierna: 1. Om straffskalan för brottet överstiger 6 månader, eller 2. om omständigheterna är komplicerade, 21 kap. 3 a § Rättegångsbalken. Förutsatt att du misstänks för ett narkotikabrott av normalgraden (ej ringa) har du därför rätt till en offentlig försvarare. Narkotikastrafflagen hittar du här. Ingår rättshjälpsersättning i din hemförsäkring kan det vara fördelaktigare att anlita en privat försvarare. Ring och fråga ditt försäkringsbolag om du är osäker. Kostnader du behöver betala vid en fällande domOm du väljer att begära en offentlig försvarare och blir fälld i domstolen kommer du att behöva ersätta staten för kostnaderna för försvararen. Denna avgift bestäms på samma sätt som den s.k. "rättshjälpsavgiften" i rättshjälpslagen. Detta baseras på kostnaderna för försvararen samt din årsinkomst. Här kan du se tabellen över kostnader för rättshjälpsavgiften som motsvarar ersättningen för offentlig försvarare (23 § Rättshjälplagen). Andra avgifter som du kommer behöva betala vid en fällande dom är kostnaden för provtagningen av blod som har gjorts för utredning om brottet. Se 31 kap. 1 § Rättegångsbalken. Avslutningsvis finns det en möjlighet att få beloppet som du behöver ersätta jämkat med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.Vad du bör göra nuSom sagt rekommenderar jag dig att godkänna ett strafföreläggande ifall du har fått erbjudande om ett sådant. I andra hand rekommenderar jag dig att begära en offentlig försvarare eller anlita en privat försvarare, om din försäkring täcker det. Hoppas du fick lite klarhet i dina frågor!Med vänliga hälsningar

Kan en nedlagd förundersökning återupptas?

2018-10-31 i Förundersökning
FRÅGA |Jag blev misshandlad början av 2015 av dåvarande sambo flertal gånger. Sista gången var det så mkt slag och sparkar att jag uppsökte vårdcentral samma dag. Skadorna blev fotade samma dag samt vid polisanmälan ,man såg även gamla skador. Jag bytte stad flydde och polisanmälde efter 10 dagar. Pga av nedstämdhet och posttraumatisk stressyndrom blev jag inlagd på psykiatrisk vård och jag klarade inte av att samtala med polisen jag var inte kapabel att prata. Dom la ner åtalet efter 3 månader pga bristande bevis och personen sa att det var självförsvar och personen hade inga fysiska skador. Går det att väcka åtal igen ? Kan jag göra något åt det här ? personen bör få konsekvenser för sitt agerande.
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Låt mig börja med att säga vad tråkigt att detta har hänt dig. Det är inte ovanligt att förundersökningar läggs ned eller att åtal inte väcks på grund av bristande bevisning, och i ditt fall är det extra tragiskt eftersom du inte hade möjlighet att samtala med polisen. Jag ska redogöra lite för vad som gäller vid förundersökningar och om åtal kan väckas på nytt. Förundersökning och åtal När ett brott polisanmäls skapas som regel en förundersökning (23 kap. 1 § Rättegångsbalken). Målet är att utreda vem som är misstänkt och samla tillräcklig bevisning för att kunna väcka åtal. Förundersökningen leds oftast av åklagaren. Åklagaren har till uppgift att väcka åtal om bevisningen som framkommer under förundersökninge för den påstådda gärningen är så stark att den kan ligga till grund för en fällande dom. Är bevisningen bristande så ska förundersökningen läggas ner och inget åtal väckas enligt 23 kap. 2 § Rättegångsbalken. En förundersökning kan dock återupptas om ny bevisning framkommer som kan leda till en fällande dom. Beslutet om en nedlagd förundersökning kan överprövas till Polismyndigheten eller Åklagarkammaren som drev ärendet. Är det däremot så att åtal har väckts och fallet har prövats av domstol, kan man inte väcka nytt åtal igen på grund av domens rättskraft. Det innebär att samma gärning inte kan prövas på nytt och följer av allmänrättsliga principer, se även 17 kap. 11 § 3 st. Rättegångsbalken. Det finns undantag som resning men då krävs det ganska omfattande bevisning samt speciella skäl för att bevisningen inte framträdde tidigare. Vad du bör göra nuÄr det så att förundersökningen lades ned pga bristande bevisning så kan du överpröva beslutet eller göra en ny polisanmälan. Var tydlig med att bildbevisning av skadorna finns och att du är beredd att prata i förhör. Jag kan inte göra en bedömning av om bevisningen räcker för att åtal ska väckas den här gången eller om det kommer leda till en fällande dom men det är värt ett försök!Med vänliga hälsningar och lycka till!