Vad är skillnaden mellan att överklaga och återvinna en dom?

2019-10-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag undrar vad som är skillnaden mellan överklaga eller återvinning i ett domslut?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du överklagar ett mål begär du att domen ska prövas av högre instans, till exempel en tingsrättsdom överklagas till hovrätten för att bli prövad på nytt. När du återvinner en dom har du fått en tredskodom på grund av att du har missat att svara på en stämningsansökan. En tredskodom är en dom som meddelas om du inte svarar på en stämningsansökan mot dig. Domstolen håller då inte en rättegång utan bifaller stämningsansökan. Om detta händer kan du då ansöka om återvinning vilket gör att en rättegång trots allt inleds. Till exempel en tredskodom som meddelas av tingsrätt återvinns och då tas rättegång upp och prövas av samma tingsrätt. Med vänliga hälsningar,

Kan ett vittne vara anonymt?

2017-12-20 i Vittna
FRÅGA |Hej ! vi har STARKA bevis för att en 9årig flicka blivit våldtagen troligen inte bara en ggn utan upprepade ggr! källan vill vara anonym kan vi gå vidare med uppgifterna utan att röja källan? och håller det gmt.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din källa är ett vittne. I Sverige kan man inte vittna anonymt. Det finns däremot en möjlighet att vittna utan att den tilltalade är närvarande i rummet under förhöret, men den tilltalade kommer fortfarande ha rätt att veta vem som vittnade. (Kapitel 36 18§ Rättegångsbalken)Med vänliga hälsningar

Får man vittna mot sin pojkvän/man?

2017-12-20 i Vittna
FRÅGA |Hej, får man vittna mot sin pojkvän/ man?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man måste inte vittna mot personer som är närstående. Som närstående räknas personer du är/har varit gift med. Parterna kan kalla en närstående som vittne men din trovärdighet är ofta begränsad eftersom du inte kan avge vittnesed. (Kapitel 36 3§ Rättegångsbalken) Huruvida pojkvän kan anses vara närstående är mer komplicerat och rättsläget kring denna typ av förhållande är mer oklar. Det beror på hur länge ni varit i ett förhållande, om ni bor ihop, osv. Skulle du inte anses vara närstående (t ex om han bara varit din pojkvän i en månad), kan du tvingas att vittna och då gör du detta under straffansvar. Skulle du ljuga eller tiga om viktig information under vittnesed kan du dömas för mened. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man bli frikänd även om man blivit häktad?

2017-12-17 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej finns det möjlighet att man blir frikänd när domen kommer fast än att man fick vänta på domen ska avkunnas i häktet eller är det större risk att man blir dömd
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en person ska bli häktad krävs att denna är på sannolika skäl misstänkt för ett brott. Utöver detta måste det finnas en risk att personen antingen:* Flyr från landet eller gömmer sig för polise* Undanröjer bevis eller försvårar utredningen * Fortsätter sin brottsliga verksamhetÄr du på sannolika skäl misstänkt för ett brott som skulle ge ett fängelsestraff på minst 2 år finns det en presumtion om häktning. Du måste alltså bevisa att du inte skulle fly, försvåra utredningen eller fortsätta med brottslig verksamhet. För att svara på din fråga, häktning betyder inte att personen kommer bli dömd, personen är endast på sannolika skäl misstänkt för ett brott. Däremot har åklagaren tillräckligt med bevis för att det ska vara sannolikt att personen är gärningsmannen. Annars hade häktningen inte beviljats. Men för att personen ska bli dömd för brottet ska det vara "utom all rimlig tvivel" att det var den åtalade som gjorde något brottsligt. Mer om häktning kan du läsa i kapitel 24 rättegångsbalkenHoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,