Får polisen göra en husrannsakan om jag är misstänkt för narkotikabrott?

2018-05-07 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag blev stoppad av polisen. (Misstänkt narkotikabrott)Jag påvisade stt jag har xanor utskrivet.Dom hittar ingen narkotika på mig eller i mig. Ingenting i bilen. Får dom göra en husrannsakan då?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Regler kring husrannsakan hittar du i 28 kapitlet rättegångsbalken (RB).Det finns två typer av husrannsakan: 1. Reell husrannsakan, då eftersöker man ett föremål eller bevis2. Personell husrannsakan, då letar man efter en person. Oavsett vilken typ som väljs måste det man vinner med att göra en husrannsakan vara proportionellt i förhållande till det lidande/men/skada som husrannsakan orsakar.Reell husrannsakan, 28 kap. 1 § RBFör att få genomföra en reell husrannsakan krävs det alltid att polisen har anledning att anta (ett lågt beviskrav) att brott har begåtts. För brottet måste fängelse finnas i straffskalan vilket det gör för många brott. Syftet med husrannsakan måste vara att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar eller att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning av brottet eller att det är aktuellt med förverkande enligt 36 kap 1 b § brottsbalken (läs mer här om beslag).För att få genomföra en husrannsakan hos någon som inte är skäligen misstänkt för brottet krävs - att brottet har förövats hos honom eller henne, eller- att någon gripits för brottet hos honom eller henne, eller- att det finns synnerlig anledning (vilket är ett mycket högt beviskrav) att man kan uppnå det som omtalades i förra stycket (söka efter föremål som kan tas i beslag etc) med husrannsakan.Personell husrannsakan, 28 kap. 2 § RBFör eftersökande av en person som ska gripas, anhållas, häktas, hämtas till förhör eller inställelse vid rätten, kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas får en husrannsakan företas hos denne. För att få genomföra en husrannsakan hemma hos den personen krävs ingen misstanke om att personen är hemma just då. Ska man leta efter personen hemma hos någon annan krävs det synnerlig anledning att anta att den man letar efter är där. Polisen kan också göra en personell husrannsakan för att någon tilltalad ska delges stämning eller kallelse till förhandling (men bara om tidigare delgivningsförsök misslyckats eller bedöms vara utsiktslösa).ProportionalitetsbedömningInnan ett beslut om husrannsakan tas ska en proportionalitetsbedömning göras. Det innebär att ett beslut om husrannsakan bara får fattas om skälen för husrannsakan uppväger de olägenheter och men i övrigt som drabbar personen som husrannsakan görs hos.SammanfattningsvisEftersom du anger att du är misstänkt för narkotikabrott har polisen anledning att anta att brott har begåtts. Narkotikabrott har dessutom fängelse i straffskalan. Polisen kan med andra ord göra en husrannsakan hos dig för att söka efter föremål (t.ex. narkotika) som kan tas i beslag (på grund av t.ex. betydelse för utredningen) eller förvar m.m. (se ovan). Innan ett beslut om husrannsakan tas ska som sagt en proportionalitetsbedömning göras. Vid sådana här tillfällen kan det vara bra att ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig. Här kan du boka tid med en av våra duktiga jurister.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur lång tid tar det för åklagare att fatta beslut om åtal eller inte?

2018-02-17 i Förundersökning
FRÅGA |Hur lång tid tar det för åklagare att fatta beslut om åtal eller inte.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Åklagaren beslutar om åtal ska väckas när förundersökningen är klar. Åklagaren väcker åtal om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott. Hur lång tid en förundersökning tar beror på hur komplicerad utredningen är, hur många personer som måste förhöras och om kriminaltekniska undersökningar krävs. Om den misstänkte eller målsäganden (den som blivit utsatt för brottet) är under 18 år finns särskilda krav på att utredningen ska göras klart snabbt. Det är alltså svårt att säga hur lång tid det tar för åklagaren att fatta beslut om åtal då det beror på hur lång tid förundersökningen tar. Jag kan därför inte ge dig ett mer specifikt svar än så här, men jag hoppas att du fick lite klarhet i frågan!Vänligen,

Är det någon skillnad på nedlagt åtal och frikännande dom i belastningsregistret?

2018-04-06 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej.Är det någon skillnad på nedlagt åtal och frikännande dom i belastningsregistret?tack på förhand,
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Nedläggande av åtal innebär att åklagaren som väckt talan om brott vid domstol har valt att lägga ned åtalet på grund av t.ex. otillräcklig bevisning eller preskription. Frikännande dom är en dom av domstolen som innebär att bevisen vid domstolens prövning har varit otillräckiga för en fällande dom och den tilltalade kan inte fällas till ansvar för de rubricerade brott som åklagaren anmält till domstolen. Ingen brottspåföljd utdöms i någon av fallen.Belastningsregistret är ett register som bland annat innehåller information om den som ålagts påföljd för brott genom exempelvis dom eller beslut, se 3 § lag om belastningsregister. Varken nedlagt åtal eller frikännande dom medför att en brottspåföljd utdöms och det påverkar därför inte belastningsregistret. Det är alltså inte någon skillnad på nedlagt åtal och frikännande dom i belastningsregistretJag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Missnöjd med advokatens arbete

2017-09-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej jag skriver nu en 2:a gång ang. min fråga som jag fick ett bra svar från.Är det värt att gå mot sin advokat efter som denna rådde oss att inte överklaga förvaltningsrättens dom. !!!För både min sambo å jag var inte nöjda med hanns arbete för oss....Mvh
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom jag inte kan se din tidigare fråga så vet jag inte vad det rör sig om för omständigheter. Jag kan därför inte bedöma om det är värt för dig att gå emot din advokat. Du kan använda kommentarsfunktionen på din första fråga om du vill ha denna frågan ställd i samband med din första fråga.Angående advokatens arbeteEn advokat har som yttersta skyldighet att bland annat tillvarata klientens intressen inom ramen för god advokatsed, vilket framgår av 8 kapitlet 4 § första stycket Rättegångsbalken och första bestämmelsen i Vägledande regler om god advokatsed. Om ni är missnöjda med arbetet som er advokat har utfört för er så kan ni skriva till Advokatsamfundet och göra en disciplinanmälan. Alla advokater måste nämligen följa god advokatsed och det är Advokatsamfundet som har tillsyn över att de gör detta. Advokatsamfundets hemsida hittar ni här.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,