Källkritikens dag och dags att SLUTA KILLGISSA!Förra veckan, onsdagen den 13 mars, var det Källkritikens dag, ett arrangemang som för tredje året i rad anordnats av tidningen Metro och särskilt av dess avdelning Viralgranskaren.

Dagen fick mig att tänka till. Vi måste bli bättre på källkritik. Vi måste bli bättre på att sluta gissa, höfta och ta den snabba vägen genom att googla oss fram till vad som vid första anblick tycks vara det rätta svaret och lösningen på våra problem.

Det är dags att sluta killgissa!

Sociala medier, oavsett plattform, är ingen rättskälla. Alias @juristen gör inte att dess uttalanden på Instagram har högre trovärdighet i domstol än gemene mans. Statistiken på Lawline visar på att kvinnor är bättre på att ta hjälp, att ta hjälp av en jurist som kan den juridiska metoden och har tillgång till rättskällorna.

I samband med Källkritikens dag vill jag rikta en uppmaning till alla er män där ute: SLUTA KILLGISSA! Ta hjälp av en riktig jurist hos oss på Lawline när ni hamnat i ett rättsligt problem istället för att försöka bedriva någon form av självhjälp genom sökningar på webben. På diverse internetforum blandas juridik ofta ihop med politik. Vad som är gällande rätt blandas ihop med hur lagen borde vara. Lagtext som ersatts av annan kommer upp i sökmotorerna.

Vad som är gällande rätt i just ditt fall kräver expertis. Var källkritisk och ta hjälp av en jurist som kan vägleda dig i vilka källor som är relevanta för just ditt ärende.

Statistik på Lawline visar att våra klienter är övervägande kvinnor, en eloge till er. Vi på Lawline vill att även män ska lära sig att ta experthjälp, hitta de rätta källorna för att nå framgång i sina tvister, killar SLUTA KILLGISSA.

Under år 2019 kommer Lawline driva kampanjen SLUTA KILLGISSA. År 2019 är fortfarande inne i sitt första kvartal, killar ni har goda chanser att komma ikapp tjejerna.

Vi på Lawline kommer i sociala medier att löpande informera er om hur det går i jämställdhetskampen, kampen om att nå en jämställd nivå när det gäller antalet manliga och kvinnliga klienter hos oss på Lawline.

Killar ni har ingen tid att förlora, sluta killgissa och ta hjälp av en jurist redan idag.Må gott,Vega Schortz

Jurist på Lawline Juristbyrå2019-03-18 14:05
Vega SchortzKommentera