Vilka uppgifter syns i belastningsregistret?

2015-06-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har blivit polisanmäld för förskingring. Jag har ännu inte åtalats och vet inte exakt hur det kommer att se ut. Min fråga är om jag måste begära utdrag ur belastningsregister kommer det att synas? Jag planerar att utbilda mig till undersköterska och vid en praktiktilldelning eller anställning kan det bli aktuellt med utdrag ur belastningsregister, Tack på förhand.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt vad som framgår av frågan så du har blivit polisanmäld för misstänkt förskingringsbrott. Något åtal om detta har ännu inte väckts. Av 3 § lag (1998:620) om belastningsregister framgår vilka uppgifter som belastningsregistret ska innehålla. Däribland upptas uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts en påföljd för brott. Även uppgift om beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § Rättegångsbalk (1942:740) ska tas upp i belastningsregistret.

Mot bakgrund av omständigheterna i frågan kan det således konstateras att ett utdrag ur belastningsregistret inte skulle innehålla någon uppgift om det eventuella brott som du anklagas för i dagsläget.

Nicole Cai
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2399)
2020-08-10 Lawline besvarar inte skolfrågor
2020-08-10 När gallras belastningsregistret?
2020-08-04 Vittnens straffrättsliga ansvar i en rättegång
2020-08-02 Hur sker gallringen från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (82708)