Vilka pensionsformer ingår i en bodelning?

2021-08-29 i Bodelning
FRÅGA
Ang skilsmässa/bodelning. Om den ena parten (jag i detta fallet) drivit eget företag och inte kunnat ta ut lön på 6 år och den andre arbetat och fått inbetalt anseliga summor med privat pension under samma period; vad gäller vid skilsmässa om man är gifta och inte har äktenskapsförord? Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du hur din makes lön med privat pension kommer fördelas vid en eventuell bodelning mellan er, i synnerhet i ljuset av att du inte tagit ut lön på 6 år.

Bodelning och andra äktenskapsrättsliga frågor regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vissa pensionsformer ska ingå i bodelningen

När en bodelning förrättas är huvudregeln att vardera makes egendom ska klassificeras som giftorättsgods eller enskild egendom. Den förstnämnda är sådan egendom som ska delas lika mellan makarna, oavsett dess ursprungliga ägare, medan den senare avser sådant som egendomens ägare får behålla själv. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 §, 10 kap. 1 § ÄktB). Det första avgörande momentet för vilken egendom som tillhör vilken make är ett äktenskapsförord, vilket du beskriver inte finns mellan dig och din make. I dessa fall får man istället luta sig tillbaka på reglerna om egendomsslag mellan makar, enligt vilka särskilda egendomsslag undantas från bodelning.

Pension är ett sådant egendomsslag som kan undantas från bodelningen. Allmän pension betraktas som en oöverlåtbar egendom och undantas därför alltid från bodelningen (10 kap. 3 § första stycket ÄktB). Tjänstepension undantas i de flesta fall, med skillnaden att en konkret bedömning av varje enskild tjänstepensionssparande ska göras i ljuset av b la pensionsavtalet. Privat pensionssparande är som huvudregel sådant egendomsslag som ska ingå i en bodelning (10 kap. 3 § första stycket ÄktB). Undantag för detta gäller dels om bodelningen sker till följd av ena makens död, dels om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt vore oskäligt om den ingick (10 kap. 3 § andra stycket och tredje stycket ÄktB).

Vad innebär det här för dig?

Utgångspunkten är alltså att privat pensionssparande utgör giftorättsgods och därmed ska ingå i bodelningen. I ljuset av den situation du beskriver anser jag inte att något av undantagen för det nyss nämnda är tillämpliga, varför din makes lön med särskilt fokus på det privata pensionssparandet bör utgöra giftorättsgods.

Hoppas du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2916)
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall
2021-11-11 Hur kan ändringar göras i ett bodelningsavtal?

Alla besvarade frågor (97307)