Vem betalar kostnaderna för en hund efter skilsmässa?

2021-01-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående vad som händer med hunden när man skiljer sig. Jag och min man köpte tillsammans en hund och hade honom i sju år ihop. Jag betalade alltid försäkringen. Nu har vi skiljts och han vill inte betala för hunden längre. Han säger att han "aldrig ville ha en hund" och att det är "din hund" fast han ju uppenbarligen har älskat hunden i sju år. Kan jag på något sätt "tvinga" honom att betala för försäkring, veterinärbesök etc.? Nyligen var hunden tvungen att genomgå en tandoperation som kostade 11 000 kr, vilket är väldigt mkt för mig. Jag tänker att eftersom vi köpte hunden tillsammans så borde väl exmaken ändå ha något sorts ansvar?? Jag skulle ju också vilja att han kunde ta hand om hunden ibland men det vägrar han. Och det är väl ok. Men den ekonomiska biten är väldigt jobbig att klara av själv för mig. Tack för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din situation som att du och din ex-man har köpt en hund tillsammans under tiden ni fortfarande var gifta. Nu efter skilsmässan vill han inte längre ha hunden eller betala kostnaderna för denna. Jag förstår det som att din fundering gäller om han inte längre har något ansvar för kostnaderna för hunden.

De regler som kan bli aktuella för din situation finns i äktenskapsbalken som förkortas ÄktB och Samäganderättslagen. Dessa regler kommer jag att först förklara vad de innebär, och sedan applicera på din situation. Jag kommer i slutet skriva med en sammanfattning av mitt svar samt en rekommendation på hur du kan gå vidare med din fråga.

Ensam ägare till hund
För att veta vem som ska stå för kostnaderna för hunden behöver vi först titta på vem som är att anse som ägare till den.

Du berättar att ni gått igenom en skilsmässa. Vid skilsmässa ska en bodelning göras, och i denna bodelning ingår det som är giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Det som inte ingår är egendom som är att klassificera som en makes enskild egendom.

Enskild egendom är:
1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,
2. egendom som make fått i gåva av annan än den andre maken och det fanns ett villkor om att gåvan skulle vara enskild egendom,
3. egendom som make fått genom testamente där det angavs att egendomen skulle vara enskild,
4. egendom som make ärvt och genom testamente angivits ska vara makens enskilda,
5. egendom som make fått genom förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande som tecknats av annan än den andre maken och det finns villkor om enskild egendom,
6. egendom som har trätts istället för egendom i punkt 1-5 om inte annat står i rättshandling.
(7 kap. 2 § ÄktB).

Det som inte är enskild egendom, det är giftorättsgods.

En hund är enligt lagens mening lös egendom. Vad jag förstår finns det ingenting som skulle klassificera er hund som enskild egendom till någon av er, vilket innebär att hundens värde ska ingå som giftorättsgods i en bodelning.

En huvudregel i bodelning är att varje make ska i första hand få ut den egendom som hen anses äga (11 kap. 7 § ÄktB). Vad jag förstår, utifrån de omständigheter du nämner, har du betalat bland annat hela försäkringen. Din exman verkar inte heller vara intresserad av att ta hand om hunden längre, vilket innebär att hunden i en bodelning lär kunna bli din, och du anses vara ägare till den. Av det du beskriver kan jag inte helt utläsa om en sådan bodelning gjorts, och att du genom denna blivit ägare till hunden. Skulle det vara på detta sätt, att du ska ses som ensam ägare till hunden, kommer du själv behöva stå för de kostnader som innebär att äga en hund. Din make kommer då istället få ta del av hundens ekonomiska värde i bodelningen.

Samägande av hund
Om två eller flera tillsammans äger en lös sak, tillkommer de vardera en viss lott i saken. Lotterna är lika räknade (1 § Samäganderättslagen). Det betyder att om två eller flera personer tillsammans äger lös egendom, äger personerna i fråga lika stor del av egendomen. Eftersom det delas lika på egendomen, ska även kostnader för denna delas lika.

Som redan konstaterat är er hund enligt lagens mening lös egendom. Om du kan visa att ni har och fortfarande äger hunden tillsammans, kan din exman behöva betala de kostnader som du nu själv står för. Då gäller inte heller äktenskapsbalkens regler om företrädesrätt till hunden (11 kap. 7 § ÄktB). Ni har köpt hunden tillsammans, vilket talar för att den är samägd. Det som talar mot detta är att du stått på försäkringen. Om det dessutom skulle vara så att han inte heller tidigare betalat något annat än köpeskillingen för hunden, är detta något som talar emot att ni samäger hunden.

Sammanfattning och rekommendation
Om det är så att du tagit över ägandet av hunden genom bodelning, och din exman inte längre är att anse som ägare till hunden, så behöver han inte längre stå för några kostnader av hunden. Om det istället är så, att hunden fortfarande ska anses ägas av er båda tillsammans, kan han behöva stå för de kostnader som uppstår. Då jag inte har fullständiga omständigheter vad gäller hur mycket ni exakt betalat vardera, eller hur ni agerat under tiden ni båda haft hunden, kan jag inte göra en helt klar bedömning av detta. Av det du beskriver, skulle det snarare luta åt att du själv verkar stå som ensam ägare för hunden, och även då behöver stå för kostnaderna själv, tyvärr.

Jag hoppas att jag besvarat din fråga. Om du har fler funderingar kring detta, eller rörande något annat, är du välkommen att ställa dessa till oss på Lawline! Du kan även höra av dig till oss via telefon: 08-533 300 04

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3676)
2021-11-30 Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset

Alla besvarade frågor (97650)