Vem ärvet och hur påverkar efterlevande make arvets storlek

2020-11-22 i Arvsordning
FRÅGA
Beatrice dör efter en tids sjukdom och efterlämnar sin make Edvin, sin dotter Sara från ett tidigare äktenskap och Saras son Knut. Dessutom efterlämnar hon sin ömma moder och två bröder. Edvin som är mycket förmögen har en hel del värdefulla tavlor om ca 200 000 kr som han ärvt av släktingar. Han har dessutom ytterligare tillgångar om ca 400 000 kr. Beatrice däremot ägde inte så mycket, men efterlämnar omkring 100 000 kr i tillgångar. Paret saknar skulder.Vem kommer att få ärva efter Beatrice och har Edvin någon möjlighet att påverka arvets storlek.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning

Först måste man räkna ut vad som är Beatrice kvarlåtenskap. Detta görs genom en bodelning när en gift person dör (23 kap. 1§ 2st ärvdabalken (ÄB)). Det som ska ingå i bodelningen är giftorättsgodset (10 kap. 1§ äktenskapsbalken, ÄktB). För att undanta något från bodelningen krävs främst äktenskapsförord som gör egendom till enskild egendom (7 kap. 2§ ÄktB). I din fråga framgår det inte om egendomen är enskild eller giftorättsgods, men då presumeras det att tillgångarna är giftorättsgods. Arv från släktingar kan räknas som enskild egendom, men det krävs att det finns en föreskrift om att egendomen, tavlorna i detta fall, ska vara Edvins enskilda egendom. Och då det inte framgår här så tolkar jag det som att ett sådant villkor inte finns, och då ska tavlorna anses vara giftorättsgods. Hade det funnits ett villkor om att tavlorna skulle ärvas som enskild egendom skulle detta värde undantas bodelningen.

Båda sidornas tillgångar slås då ihop och delas lika mellan sidorna. Detta görs med utgångspunkt i värdet på egendomen så nära bodelningen som möjligt, och med egendomsförhållandet vid Beatrice död (9 kap. 2§ ÄktB). Detta innebär att man lägger ihop 200 000 kr + 400 000 kr + 100 000 kr. Det sammanlagda värdet är 700 000 kr, som delas mellan de två sidorna, vilket innebär att Beatrice kvarlåtenskap är 350 000 kr.

Fördela kvarlåtenskapen

Utgångspunkten vid fördelningen av kvarlåtenskapen är den så kallade legala arvsordningen (2 kap. ÄB). I första arvsklassen finns bröstarvingar, barn, barnbarn och så vidare (2 kap. 1§ ÄB). Om någon i denna arvsklassen lever så slutar arvsrätten där, alltså om det finns barn till den avlidna så ärver ingen annan, varken föräldrar eller syskon till den avlidne. Det innebär att om Sara är i livet ärver all Beatrice kvarlåtenskap ensamt. Det finns dock ett undantag från detta när den avlidne efterlämnar en make (3 kap. 1§ ÄB). Då ärver den efterlevande maken före gemensamma barn. Dock har särkullsbarn rätt att få ut sin andel direkt. Sara är ett särkullsbarn då hon inte är Edvins barn. Edvin har dock en rätt före Sara att få ut vad som motsvarar 4 gånger prisbasbeloppet (3 kap. 1§ 2st ÄB). Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kr. Edvin har alltså rätt, före Sara, att få ut 189 200 kr ur boet, och detta inkluderar vad han fått i bodelningen. Då han har fått 300 000 kr i bodelningen, så behöver inte Sara avstå sitt arv för Edvin, utan hon kan få ut det direkt. Hade hon varit tvungen att avstå sin andel hade hon fått efterarvsrätt till sin andel efter att Edvin dött.

Sammanfattningsvis

Beatrice lämnar efter sig kvarlåtenskap om 300 000 kr efter bodelningen. Denna kvarlåtenskap ärvs enligt den legala arvsordningen om det inte finns testamente. Finns det en arvtagare i den förta klassen så ärver den allt. Detta innebär att Sara ärver allt efter Beatrice, vilket är 300 000 kr. Edvin har en företrädesrätt till ett värde av 4 gånger prisbasbeloppet för att efterlevande make ska kunna bo kvar och inte hamna i alltför dålig ekonomisk situation. Men då Edvin fått ut 300 000 kr i bodelningen så är detta behov täckt och Sara har rätt att få ut sina 300 000 kr direkt. Observera dock att om Sara hade varit ett gemensamt barn hade Edvin ärvt pengarna före henne, och hon hade först fått ut arvet från Beatrice efter att Edvin hade dött.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1524)
2020-11-26 Fördelning av arv
2020-11-26 Vem ärver vid efterarv?
2020-11-23 Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?
2020-11-22 Vem ärvet och hur påverkar efterlevande make arvets storlek

Alla besvarade frågor (86492)