Vapenlicens efter villkorlig dom

2017-08-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, jag blev dömd för vapenbrott för drygt ett år sedan, staffet blev villkorlig dom o 100 tim samhällstjänst.Den villkorliga domen är förenad med prövotid på två år står det.Min fråga är: hur länge belastar detta brott mig i register o vid möjligheten att söka vapenlicens.Mvh C Hoff
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 17 § p 4 a) i lagen om belastningsregister tas en villkorlig dom bort ur belastningsregistret tio år efter domen eller beslutet. För personer under 18 år är tiden i stället fem år. Är du över 18 år kommer alltså din villkorliga dom finnas kvar i belastningsregistret i tio år efter domen.

Polisen beslutar om vapentillstånd enligt 2:2 vapenlagen. Enligt 2:5 vapenlagen ska tillstånd bara beviljas om det kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas. Rikspolisstyrelsen (RPS) har utfärdat allmänna råd (RPSFS 2009:13) om vad som ska bedömas vid ett tillståndsärende. De råden har sedan varit vägledande i mål som rört vapentillstånd (HFD 2016 ref 33).

Enligt de allmänna råden är en förutsättning för vapentillstånd att personen i fråga gjort sig känd som en pålitlig, omdömesgill och laglydig person. RPS menar vidare att en person som begått brott som påverkar lämpligheten att inneha skjutvapen inte bör få vapentillstånd förrän en viss tid efter brottet begicks. Brottets svårhetsgrad ska i det fallet vara avgörande för att bestämma hur lång tid efter domen som vapentillstånd kan meddelas. RPS uttalar också att det vid brott mot jaktlagstiftningen som medför exempelvis villkorlig dom inte bör beviljas tillstånd förrän cirka fem år efter det att gärningen begicks.

Eftersom bedömningar sker från fall till fall är det svårt att säga exakt hur lång tid efter domen du kan ansöka om vapenlicens. Eftersom din dom är hänförlig till hantering av vapen kan du sannolikt inte få vapenlicens förrän åtminstone ett par år efter brottet begicks. Däremot är det enligt min bedömning inte troligt att du behöver vänta tills domen försvinner ur belastningsregistret för att kunna få din licens. Fem år efter brottet begicks bör du definitivt kunna få vapenlicens.

Vill du läsa mer om RPS allmänna råd hittar du dem här.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?