Vad menas med tredskodom m.m

2019-09-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Jag fick en Tredskodom (som jag vann). Jag blev blåst av en vän, på för mig mycket pengar. Ärendet ligger nu hos Kronofogdemyndigheten. Domen fick jag i juni 2018. Fick brev från KFM i september 2018 och nej dom hade inte hittat personen. Nästa gång KFM tar upp ärendet är i september år 2020. Jag undrar vad det innebär med en Tredskodom? Jag trodde att nu är det klart, nu får jag tillbaks mina pengar på en gång. Varför blev Tingsrätten inblandade när det ändå inte händer någonting.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar dels vad det innebär med tredskodom dels varför du inte får tillbaka dina pengar på en gång nu när ärendet varit uppe i tingsrätten.

Tredskodom

Vad som menas med att tingsrätten meddelat en tredskodom är att målet avgjorts till din fördel. Det kan t ex ske om svarande uteblivit från ett sammanträde under förberedelsen och kärande (du) har yrkat på tredskodom, 44 kap 2 § rättegångsbalken (RB). Tredskodom kan även meddelas om svarande underlåtit att följa ett föreläggande om att inge skriftligt svaromål, 44 kap 7a § st 1 RB. Om kärandes (ditt) yrkande grundas på ett skriftligt fordringsbevis eller på en skriftlig utfästelse som rör annan fullgörelse än betalning, kan tredskodom i vissa fall meddelas även om svarande klargjort sin inställning till kärandens yrkande och angett skäl som kan vara av betydelse vid prövning av saken, vilket enligt 44 kap 7a § st 2 RB är tillräckligt för svarande ska anses ha följt ett föreläggande om att inkomma med svaromål, 44 kap 7b 1 st RB.

I och med att tingsrätten meddelat tredskodom har du fått en exekutionstitel. Det är nödvändigt för att senare få till stånd en utmätning av svarandes tillgångar, dvs det behövs för att kronofogden ska kunna driva in skulden.

Varför du ännu inte fått några pengar

Anledningen till att du inte fått några pengar är för att det den person du har rätt att få pengar från som måsta betala och för att det ska vara möjligt måste kronofogden få tag i honom eller henne. För att du ska få dina pengar krävs att kronofogden kan driva in pengarna.

Hoppas det besvarade dina frågor!

Vänlig hälsning

Emilia Skantsi Flood
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1035)
2020-07-06 Möjligt att överklaga dom i brottmål på grund av att offentlig försvarare gjort ett dåligt jobb?
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?

Alla besvarade frågor (81795)